Studenti - snadná kořist exekutorů

11.02.2011 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Soudní exekutoři jsou v podstatě podnikatelé - mají z každé exekucí nemalý zisk, proto bývají efektivnější než státní, dravější, a své klienty aktivně vyhledávají.

Finanční krize, která zachvátila v roce 2008 svět a začala redukovat počet pracovních míst i u nás přinesla naopak neobyčejně mnoho práce exekutorům. Cílem jejich zájmu se stávají i studenti, kteří buď nezvládli svoje dluhy, nebo pouze zapomněli něco zaplatit a následně ignorovali dopis, který jim povinnost platby připomněl.


Banky a úvěry - lehce nabýt, lehce pozbýt


Problém často vzniká u přečerpání peněz na účtu, kdy se student může velmi lehce dostat do mínusu. U kontokorentních úvěrů a kreditních karet, kdy pro získání půjčky od banky stačí navštívit libovolný bankomat, se může snadno dostat do až desetitisícových dluhů. Banky přitom patří ve vymáhání pohledávek mezi největší žraloky a jsou schopné předat dluh k exekuci velmi rychle - například Citibank předává dluh k vymáhání jeden den po promeškaném datu splatnosti pohledávky. Dopisy a telefonáty kdy se budete bankovním úředníkům snažit vysvětlit že jste půjčku zaplatili o den nebo dva později už vám pak nepomohou.


Dalším častým problémem a nejčastějším důvodem exekuce jsou spotřebitelské úvěry, které lze rovněž získat neuvěřitelně snadno. Například ve velké nejmenované síti prodejen s elektronikou lze požádat o získání úvěru přes počítač přímo v hale obchodu. Po té, co vyplníte osobní údaje a výši vašeho měsíčního příjmu a počítač půjčku schválí, můžete si rovnou u prodejce nechat smlouvu vytisknout, podepsat, a odnést si z obchodu zboží. Aby se šance kladného přijetí žádosti zvýšila, studenti s vidinou nového notebooku nebo mobilního telefonu často výši svého přijmu v žádosti nadhodnotí. Během deseti minut tak získají kromě nového technologického inventáře domácnosti také povinnost za něj v příštích měsících a letech pravidelně platit, což se ovšem ne vždy ukáže být splnitelné a vznikne dluhová past.

Jedna nezaplacená splátka pak obvykle znamená "pouze" kárný dopis od poskytovatele úvěru a nemalé penále. U většího množství promeškaných splátek už ovšem nelze na benevolenci těchto firem spoléhat a dá se očekávat, že zástupci společností, které se na bilboardech vyznačují přítomnosti krásných usměvavých lidí, nebo štedrého Santy Clause, už píší exekutorovi pozvánku s vaší adresou.


Problémem nemusí být jen půjčky a úvěry


Masarykova univerzita v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, ale i mnohé další v posledních letech rovněž přitvrdily a začaly posílat exekutory kvůli neuhrazeným platbám za prodloužené studium, nebo koleje. Ze strany studentů vždy nemusí jít o úmyslné neplacení, velký problém může vzejít i ze špatně vyplněného platebního příkazu, nebo prostého opomenutí v kombinaci s například dlouhodobým odjezdem do ciziny, nebo nezdržováním se na adrese, kterou jste škole uvedli pro zasílání pošty.

Dalším nepříjemným důsledkem může pak být také vyloučení ze studia a zrušení místa na kolejích.

Trpělivost už přetekla i knihovnám, kterým čtenáři zapomínají platit pokuty, či rovnou vracet knihy. Městská knihovna v Praze účtuje u přetažení termínu vrácení u knihy čtyři koruny za den, což ovšem některým čtenářům rekordmanům ignorujícím upomínky stačí na to, aby se jejich nedoplatky časem vyšplhaly až na desítky tisíc korun. Klasickým případem vedoucím k exekuci jsou také dluhy u pojišťovny - studenti totiž často zapomínají, že by měli začít pojistné automaticky platit po dvacátém šestém roce, a to i v případě, že ještě studují. V neposlední řadě je také dobré si pohlídat, aby zaměstnavatelé, kteří vám mají platit pojistné, tuto povinnost dodrželi, respektive aby vás u pojišťovny vůbec přihlásili. Pokud tak neučiní, dopadne dluh na vaší hlavu.

První a nejdůležitější pravidlo u každého takového dluhu zní: ať už je jakkoliv vysoký či nízký, neignorovat písemné upomínky, a nespoléhat na to, že se vše časem vyřeší samo. Pracovníci co mají dlužné částky na starost mohou být pomalí, dlužníci zapomětliví, ale počítačové databáze mají sloní paměť.


Co bude dál?


Co se stane pokud včas nezareagujete na upomínkové dopisy a nezaplatíte? Nejdřív zdánlivě nic, měsíce a mnohdy i léta můžete mít klid. Čím větší organizace, které dlužíte, ozvláště pokud jde o organizaci státní, tím déle může váš dluh bobtnat a přibírat vlivem úroků na váze. Po čase však váš dluh někdo objeví a písemně vás na něj upozorní. Pokud na výzvu o zaplacení nezareagujete, podá věřitel návrh k některé exekutorské kanceláři návrh na exekuci.

Exekutor návrh i se všemi materiály převezme, do patnácti dnů od doručení zkontroluje, a pokud jsou všechny písemnosti v pořádku, předá návrh na exekuci k soudu.

V té době už dlužníkům přijde doporučený dopis, ve kterém jsou k dlužné částce a penále připočteny i náklady na exekuci, což je ze zákona 15 procent z vymožné částky, nejméně však 3000 Kč. Na zaplacení je rovněž 15 dnů. V případě že se dlužník zdráhá zaplatit i tuto sumu, může už exekutorovi začít připravovat kávu. Exekutor se ovšem dopředu zpravidla neohlásí, aby nebyl dlužník varován a cenné věci z bytu neodnesl.

V České republice mohou exekuce vykonávat samotné soudy, finanční a další úřady, tedy státní exekutoři, nejpravděpodobnější ale ve výše zmíněných případech je, že se setkáte s takzvaným soudním (jinak řečeno soukromým) exekutorem, který byl do českého práva přidán v roce 2001. Soudní exekutoři jsou v podstatě podnikatelé, kteří mají z každé exekucí nemalý zisk, proto bývají efektivnější než státní, dravější, a své klienty aktivně vyhledávají. Současně mají i určitá práva, která jinak patří jen státním úředníkům, například možnost nahlížet bezplatně do katastru nemovitostí.

Ve chvíli kdy se soudní exekutor objeví za dveřmi a k exekuci fyzicky dojde, bude dlužná částka opět o něco vyšší. Započítá se do ní nejen provedení exekuce, ale i další administrativní úkony. Není pak nic nezvyklého když se nezaplacená pokuta dopravnímu podniku činící pár stokorun touto cestou během několika měsíců vyšplhá na víc jak 20 000. Dlužník si vlastní soud, exekuci a vše s ní spojené zaplatí sám.


Co mi může exekutor provést pokud nezaplatím?


Může začít zabavovat. Dlužící studenti nemůžou očekávat žádné zvláštní zacházení, bude se s nimi jednat stejně jako s jakýmikoliv jinými osobami. Exekutor navštíví zpravidla nejdřív trvalé bydliště dlužníka, což bývá velmi často místo bydliště rodičů. Ti se sice mohou začít bránit že jejich potomkovi v bytě nic nepatří, nicméně exekutor i tak může začít věci rovnou odvážet. Exekutora je v tomto případě možné zastavit pouze tehdy, ukáže-li se mu od odváženého majetku faktura, nebo jiný daňový doklad. Ani s účtenkou ovšem nemusí být vyhráno, exekutor totiž může trvat na tom, že na dokladu musí být uvedeno jméno kupujícího.

Špatně mířená exekuce ovšem nemusí dopadnout jenom na hlavy rodičů. Exekutor má totiž právo vstoupit do jakéhokoliv bytu, u kterého má podezření, že by se v něm mohly nacházet věci dlužníka. Toto kontroverzní ustanovení (které může mimochodem být v rozporu s ústavou zaručenou nedotknutelností obydlí a ochranou vlastnictví majetku) tak umožňuje exekutorovi vstoupit v podstatě kamkoliv. Cílem jeho návštěvy pak mohou být i třeba dlužníkovi prarodiče, současní či bývalí partneři, nebo spolubydlící v pronajatém studentském bytě. Dlužník, který nechal věci zajít příliš daleko, se tak může stát nepříjemnou časovanou bombou pro celé své okolí.Co exekutor může a co nemůže zabavit?


Co exekutor může a co nemůže zabavit?


Čím vším může exekutor kromě samotného zabavení majetku dlužníkovi ještě znepříjemnit život? Příkazem zaměstnavateli aby srážel dlužníkovi část peněz ze mzdy, požadavkem bance dlužnou částku z účtu dlužníka vyplatit, nebo exekučním příkazem na zabavení a prodej nemovitosti.

Exekutor může vstupovat do centrální evidence obyvatel, katastru nemovitostí, registru motorových vozidel, administrativního registru ekonomických subjektů (ARES), obchodního rejstříku, do databáze VZP, stavebních spořitelen, nebo penzijních fondů. Rovněž může lustrovat banky. Všechny tyto instituce jsou mu povinny vydat žádané údaje, v opačném případě by totiž mohly nést vinnu za neuskutečněnou exekuci a samy platit.

Sáhnout naopak nemůže po dávkách sociální péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na bydlení, ani některých dalších jednorázových státních příspěvcích (například porodné). Dále výkonu exekuce nepodléhají věci, které dlužník potřebuje k uspokojování hmotných potřeb sebe a své rodiny, věci, u kterých by jejich zabavení bylo v rozporu s morálními pravidly (často uváděným příkladem jsou snubní prsteny), zdravotní pomůcky, hotové peníze do výše určitého životního minima (od letoška 5326 Kč), nebo ty předměty, které dlužník nezbytně potřebuje k plnění pracovních povinností. Pokud během studia podnikáte a živíte se například taxikařením, nemělo by vám být zabaveno auto. Pokud si ale přivyděláváte například podomním prodejem, není auto pro provozování této činnosti nezbytné a pravděpodobně budete muset začít víc chodit pěšky.


Dlužníci vrací úder


Co dělat pokud máte pocit že exekuce je na vás uvalena neoprávněně, nebo že se exekutor dopustil přešlapu? Měli by jste se obrátit na právníka, nebo v případě, že máte hluboko do kapsy, na některou z bezplatných právních poraden.

Obecné rady nicméně zní takto: pokud už k exekuci došlo a exekutor zabavil něco, o čem se postižený domnívá, že to zabavit neměl, může u těchto věcí podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu (to může udělat kdokoliv), nebo vylučovací žalobu (to může udělat pouze dlužník, jeho manžel anebo manželka, či osoby, které jsou s dlužníkem spoluvlastníky zabavené věci.) . O případném vrácení věcí však rozhodne až soud a věci do té doby zůstanou ve skladu. Pokud soud žalobě vyhoví, nemá exekutor žádnou povinnost přivézt věci zpět, a majitelé si je zřejmě budou muset dovézt na vlastní náklady.

Pokud má dlužník pocit že je exekutor vůči němu podjatý, může proti jeho osobě vznést námitku. Musí to ovšem udělat do pěti dnů ode dne, kdy soud pověřil exekutora vykonáním exekuce. Námitka musí obsahovat důvody a případně i důkazy o podjatosti, a nemá na exekuci odkladný účinek, zřejmě aby nebyla využívána jako trik jak by si dlužníci mohli kupovat více času.

Pokud se podle dlužníka exekutor choval nějakým způsobem nevhodně, může na jeho postup být vznesena stížnost u Exekutorské komory ČR. Ta může exekutorovi, který je usvědčený ze zneužívání pravomocí veřejného činitele, uložit na určitou dobu zákaz činnosti, nebo přímo ministrovi spravedlnosti doporučit jeho odvolání. V listopadu tak například ministr Jiří Pospíšil odvolal pražského exekutora Romana Vytejčku, který byl navíc za opakované zneužívání pravomocí veřejného činitele pravomocně odsouzen na 18 měsíců.


Další rizika


Podnikající studenti by si měli dát pozor také na datové schránky, skrz které úřady komunikují s právnickými firmami. Po deseti dnech je každá odeslaná výzva považována za doručenou a pokud si ji dlužník nevyzvedne, protože datové schránky nevyužívá, nic to na situaci nemění, neboť datové schránky jsou pro právnické osoby povinné.

Pozor také na vymahačské agentury, které mohou občas slovem exekuce také operovat a pokoušet se dlužníka zmanipulovat tak, aby věřil, že se jedná o exekutora. Soudním exekutorem se může stát pouze bezúhonný občan české republiky s vysokoškolským vzděláním na právnické fakultě v ČR, splněnou exekutorskou zkouškou a složeným slibem do rukou ministra.

Vymahačem oproti tomu může být kdokoliv, nemá ovšem na rozdíl od exekutora žádná zvláštní práva a nemůže například vstupovat do dlužníkova obydlí.


Základní rady


Zřejmě nemá smysl znovu opakovat základní rady - aby si každý bral pouze takovou půjčku, u které si je jistý, že ji dokáže dlouhodobě zvládnout, aby neotálel při vyzvedávání doporučených dopisů, nebo aby se neobklopoval drahou technikou na splátky, pokuď si není jistý, že bude mít v příštích měsících na nájemné a chleba.

Jedno ale nutné zdůraznit je: ve chvíli kdy vám dojde dopis o dlužné částce, kterou je třeba uhradit, tak se nevyplatí hrát si na mrtvého brouka, nebo zareagovat pozdě. Bude to totiž znamenat roztočení kol nepříjemného a omylného právního mechanismu, který nebude snadné zastavit, který může běžet i léta, a který dokáže napáchat velké škody.

Článek vyšel původně na serveru Studentskéfinance.cz

Autor článku

Dan Urbánek


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY