Matula: Obnovení zájmu o leasing přichází ze západu

30.03.2011 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Oživení ekonomiky vedlo v loňském roce k růstu poptávky po většině nebankovních finančních produktů, mezi které především patří leasing osobních vozidel a spotřebitelské úvěry, uvedl Jiří Matula v rozhovoru pro Finance.cz.

Jiří MatulaS Jiřím Matulou, předsedou představenstva České leasingové a finanční asociace jsme hovořili o aktuálních a budoucích trendech v oblasti nebankovních finančních produktů.

Co vede k optimistické situaci v oblasti nebankovních finančních produktů?
Jsou to globální změny ekonomiky k lepšímu, které trh leasingu podmiňují a které již loni způsobily růst. A také konkrétní čísla týkající se leasingu movitých věcí, finanční leasing ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhl výkonu předchozích tří čtvrtletí. Například leasing movitých věcí, kam patří především osobní vozidla, zaznamenal meziroční nárůst o 4,8 %. K optimismu mě vedou i analýzy partnerských zemí západní Evropy, zejména Německa, kde očekávají pozvolný růst jak v leasingu, tak i ve spotřebitelských úvěrech, Česká republika by je měla následovat.

Byl pro nebankovní trh loňský rok v něčem významný?
Rok 2010 byl pro trh nebankovního financování důležitý především ze dvou hledisek. U řady produktů se zastavil propad v důsledku proběhlé ekonomické recese a byl zaznamenán meziroční růst. Především však docházelo k diverzifikaci nebankovních produktů, kdy kvůli legislativním změnám stále více leasingových společností nabízí také úvěry pro podnikatele i spotřebitele. Tento trend bude významně pokračovat i v letošním roce a bude stírat rozdíly mezi striktním členěním nebankovních produktů jako v předchozích letech. V budoucnu tak budeme spíše hovořit o trhu nebankovního financování, stejně jako ve vyspělých ekonomikách.

Jaká je situace v oblasti leasingu movitých věcí?
Na trhu leasingu movitých věcí nebyl ani v době krize výrazný pokles. Leasing silničních vozidel i nadále dominuje leasingu movitých věcí, v loňském roce tvořil téměř čtyřicet procent, z toho osobní automobily byly zastoupeny 25,5 procenty. Podíl nových osobních aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v minulém roce 80,6 %.

Jak vidíte vývoj finančního leasingu pro soukromé osoby po zavedení nového zákona o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost na začátku tohoto roku?
Finanční leasing pro soukromé osoby byl včleněn do tohoto zákona nad rámec směrnice EU. Tento typ leasingu je však pouze jeden z produktů, které firmy nabízejí, téměř osmdesát procent portfolia tvoří spotřebitelské úvěry. Finanční leasing má však své kouzlo, je rychlý, dostupný, klient nemusí do takové míry prokazovat své příjmy, je škoda, že je tímto opatřením utlumen. Pevně věříme, že v dalších úpravách, které lze u nově schváleného zákona předpokládat, bude toto opatření napraveno.

Jaká je situace na trhu spotřebitelských úvěrů?
V této oblasti trh stále mírně stagnuje, ale v budoucnu lze očekávát pozitivní vývoj. I v minulém roce přetrvával pomalý růst výdajů u domácností, který ve třetím čtvrtletí dosahoval v meziročním srovnání pouze 3,7 %. Projevily se také důsledky vyšší nezaměstnanosti a s tím spojená i nižší schopnost úvěrovatelnosti domácností. Spotřebitelské úvěry tak zaznamenaly meziroční snížení o 7,5 %. Celkem členové ČLFA v roce 2010 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 38 miliard korun. Z toho 42,6 procent tvoří revolvingové úvěry, 29,6 procenta financování v místě prodeje a 27,8 procent osobní půjčky.

Spotřebitelské úvěry v loňském roce poskytovalo dvacetpět členských společností ČLFA včetně řady leasingových společností. Růst podílu leasingových společností na nebankovním financování spotřebitelů je pozitivní zprávou, srovnáváme se tím s evropským trhem. Jejich podíl na spotřebitelských úvěrech se dlouhodobě pohybuje kolem čtyřiceti procent. Lze také očekávat, že s oživováním ekonomiky poptávka po spotřebitelských úvěrech v letošním roce opět poroste.

V souvislosti se spotřebitelskými úvěry se také hovoří o nestandardním chování některých jejich poskytovatelů, znáte takové případy?
Tyto případy se rekrutují spíše z prostředí ztv. „šedé zóny“. Také nový zákon o spotřebitelském úvěru má za cíl tyto „podnikatele“ z trhu vymýtit. Tyto subjekty přispívají k růstu zadluženosti zejména u nejchudších domácností a spotřebitelů v problémových regionech. Jsou jim nabízeny spotřebitelské úvěry bez autorizace finanční instituce, konsolidace úvěrů či oddlužení a výmaz z registru dlužníků. Tyto „služby” pouze zvyšují náklady spotřebitele na úvěr, nezlepšují jeho právní postavení a jejich motivem je pouze zisk. Pokud se chce spotřebitel vyhnout těmto problémům, měl by využívat služeb pouze renomovaných firem poskytujících spotřebitelské úvěry. Ministerstvo spravedlnosti také pracuje na novele zákona o rozhodčím řízení  který by měl celý proces regulovat a zjednodušit.

Děkuji za rozhovor,

Jan Šimek, Finance.cz

 

Autor článku

Jan Šimek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY