Jak úspěšně vyřídit půjčku?

12.10.2016 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Tuto otázku si pokládá většina žadatelů o úvěr. Abychom na ni dokázali nalézt odpověď podívali jsme se blíže na základní ukazatel, který rozhoduje o úspěchu či neúspěchu zájemce o půjčku. Řeč je o bonitě žadatele.

Úrokové sazby hypoték a půjček obecně jsou na historicky nejnižší úrovní a zadluženost českých domácností rok od roku roste. Letošní rok bude opět z pohledu nově poskytnutých úvěrů a půjček patřit mezi roky rekordní. S rostoucí zadlužeností, však roste i procento lidí, kteří se dostávají do problémů se splácením. Banky či splátkové společnosti si to dobře uvědomují, a tak pomalu ale jistě začíná růst i jejich opatrnost a přísnost při posuzování žadatelů o půjčky. Jedním z klíčových kriterií, které společnosti poskytující úvěry berou v potaz je bonita žadatele o půjčku. Ta je dnes jedním z nejzákladnějších ukazatelů, které ovlivní konečné schválení či neschválení žádosti o půjčku. Kromě bonity jsou tu samozřejmě i další faktory, jako je například úvěrová historie klienta, kterou banka a dnes už i ostatní finanční instituce zjišťují z úvěrových registrů. Nicméně vlastní bonita klienta je v konečném důsledku pro banku stále nejdůležitější.

Maximalizujte své šance na úspěšné schválení půjčky

Definice tohoto pojmu zní poměrně jednoduše - Bonita charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům, nicméně řada lidí si pojem bonita plete s výší příjmů. Ta je sice nedílnou součástí výpočtu bonity, zdaleka však ne jedinou. Kromě příjmů sleduje totiž banka i klientovy výdaje. Bonitní je klient tehdy, pokud mu po odečtení měsíční splátky požadovaného úvěru, částky životního minima a dalších pravidelných výdajů (pojištění, leasing, jiné úvěry) od jeho čisté měsíční výše příjmů zbude ještě určitá finanční rezerva. Tolik tedy výpočet bonity. Pojďme se na jednotlivé položky výpočtu podívat blíže a vysvětlit si, jakým způsobem je můžeme ovlivnit tak, abychom maximalizovali své šance na konečné “přiklepnutí“ půjčky.

Bez stabilního příjmu se neobejdete

První na řadě je výše příjmů. Tu samozřejmě ovlivnit lze, ale jednoduché a rychlé to není. Možností je celá řada – nalézt si novou, lépe placenou práci, k hlavnímu pracovnímu poměru si začít přivydělávat bokem (pozor pokud chcete, aby to banka zohlednila, musí to být oficiální příjem) a podobně. O půjčku však budete moci požádat až po určité době, po kterou vám vyšší příjmy budou plynout. Proč? U příjmů ze závislé činnosti totiž banky požadují potvrzení o příjmech zpravidla za poslední 3 měsíce (někdy až 2 roky) a podmínkou je, že žadatel o půjčku nesmí být v tříměsíční zkušební době. Má-li žadatel příjmy z podnikání, požadují banky předložit daňové přiznání, a to zpravidla za jedno až dvě zdaňovací období zpět. V případě jiných zdrojů příjmu, například z pronájmu nemovitostí, vyžaduje banka doklady, z nichž plyne výše těchto příjmů a doba jejich trvání. Určitou možností, jak zvýšit šanci na schválení úvěru přes výši příjmů, je uvést další osoby jako spolužadatele o úvěr. Tím se započte i jejich výše příjmů, čímž se zvýší žadatelova bonita. Tato varianta bývá často využívána u hypoték, kde lze často uvést až čtyři spolužadatele.

Pokud žádáte o půjčku banku, u které máte veden účet, tak často ani není řádné potvrzení o příjmu potřeba. Banka je pochopitelně schopná posoudit vaše cash-flow díky znalosti vašich pohybů na běžném účtu - příjmů i výdajů. 

Čím nižší měsíční splátka, tím větší šance na úvěr

Ostatní položky výpočtu bonity jsou již výdajové a hned tu první, tedy měsíční výši splátky lze ovlivnit poměrně snadno. Výši měsíční splátky ovlivňuje řada faktorů. Prvním z nich je doba splatnosti úvěru. Banky většinou stanovují minimální a maximální dobu splatnosti daného úvěru a záleží jen na klientovi, jakou dobu splatnosti si zvolí. Platí samozřejmě, že čím delší doba splatnosti, tím se půjčka rozloží do více splátek, čímž se sníží výše splátky. Daní za dlouhou splatnost je fakt, že na splátkách více přeplatíte.

TIP: Spočítejte si výši splátky v naší splátkové kalkulačce

Dalším důležitým faktorem je samotná výše požadovaného úvěru. Tu lze samozřejmě snížit, čímž se sníží i výše měsíční splátky a tím i šance na úspěšné vyřízení půjčky. Posledním důležitým faktorem, který ovlivňuje výši měsíční splátky je úroková sazba úvěru. Tu stanovuje banka a klient ji může ovlivnit právě svou bonitou, způsobem zajištění úvěru či u hypoték volbou doby fixace úrokové sazby.

Další z položek, kterou banka od výše žadatelova měsíčního příjmu odečítá je výše životního minima. Ta se odvíjí podle počtu členů domácnosti a jejich věku. Tuto položku lze samozřejmě ovlivnit jen stěží a z její logiky vyplývá, že samostatně žijící osoba bude mít podstatně vyšší šanci na úvěr, než například čtyřčlenná rodina, která má pouze jednoho živitele.

Podstatným způsobem bonitu ovlivňují i klientovy ostatní pravidelné měsíční výdaje. Patří mezi ně splátky jiných úvěrů, leasingů či pojistek. Je samozřejmostí, že čím méně a nižších takovýchto měsíčních výdajů klient má, tím je pro banku bonitnější. Na druhou stranu to, že má klient uzavřenu například životní pojistku mu může pomoci k výhodnější úrokové sazbě. Často se lze v praxi setkat se situací, kdy klient některé z těchto výdajů bance při žádosti zamlčí. Tím ale uškodí především sám sobě, banka a stále častěji i nebankovní finanční instituce si totiž  klienty vždy prověřují v úvěrových registrech. O tom, jaké registry u nás existují a co je v nich o vás uvedeno si můžete přečíst například v článku s názvem Banky vás sledují!

Poslední položkou je finanční rezerva. Její výši stanovuje každá banka jinak. Zpravidla se stanovuje jako určité procento z výše měsíční splátky nebo výše životního minima.

Pokud máte vysoké příjmy, pak se vás problémy s bonitou spojené nijak nedotknou. Většina z nás by však měla být připravena na to, že si je banka před schválením úvěru pořádně “proklepne“ a často i z různých důvodů úvěr zamítne. Výše zmíněné způsoby jak zlepšit svoji bonitu vám pomohou k tomu aby vaše šance na schválení úvěru byla vyšší.

Autor článku

Michal Ruml  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY