Halla: Naše konsolidace je i pro bohaté

29.08.2011 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Sloučení stávajících  úvěrů do jednoho není určeno pouze klientům, kteří mají problém se splácením svých závazků, uvedl v rozhovoru pro Finance.cz Tomáš Halla.

Tomáš HallaS Tomášem Hallou ze spotřebitelského financování UniCredit Bank jsme probírali konsolidaci úvěru - v čem spočívá, jací klienti ji poptávají a komu pomůže.

Před necelým rokem jste přišli na trh s produktem, který svým názvem trochu evokoval kolektivní nakupování. Oblast, kterou se váš Splátkomat zabývá, totiž konsolidací úvěrů, je však neméně zajímavá. Vysvětlil byste v krátkosti podstatu konsolidace úvěrů?
Podstata konsolidace resp. sloučení několika úvěrů do jednoho ale i  refinancování úvěru je velice prostá a funguje jednoduše. Uvedl bych příklad sloučení několika úvěrů (v praxi se zažilo pod pojmem konsolidace, který dává nádech „když už nemohu dále, tak konsoliduji“ ale není tomu tak, což se nám potvrdilo při zpracování úvěrů pro naše klienty), který tuto logiku vysvětlí:

Klient, říkejme mu pan Novák, v součastné době splácí jeden splátkový úvěr, pak úvěr z jedné kreditní karty a čerpá jeden kontokorent. V součtu zůstatek těchto tří úvěrů činí Kč 100 000 a měsíční splátky, opět v součtu, činí rovných Kč 5 000. Každý úvěr má pochopitelně jinou splatnost, úrokovou sazbu, poplatky a také se splácí v jiný den v kalendářním měsíci.

Pokud se klient rozhodne tyto tři úvěry spojit do jednoho jediného úvěru, může nová měsíční splátka klesnout až na hranici Kč 2 000 a klient tudíž ušetří na měsíční splátce Kč 3 000.

Tohoto efektu je možné docílit jednak tím, že u nového spotřebitelského úvěru je často úroková sazba nižší než je tomu u kreditních karet nebo u kontokorentů a také tím, že splatnost nového úvěru může být delší, než je tomu u stávajících splácených úvěrů klientem. Takže díky nižším úrokům a delší splatnosti může klient výrazně snížit své měsíční splátky. Místo několika měsíčních splátek splácí pouze jednou splátku za měsíc s jedním poplatkem za vedení úvěru a za zmínku stojí i fakt, že pokud pan Novák již nemusí splácet tři úvěry ale pouze jeden, ušetří na měsíční splátce, poplatcích zbylých dvou úvěrů, které se doplatí/zruší.

Takže toto je princip fungování sloučení několika úvěrů (splátkových úvěrů ale i revolvingových, jako je kreditní karta a kontokorentní úvěr) do jednoho. Zajímavé pro klienta může být refinancování jednoho úvěru. Obvykle se jedná o získání nového výhodnějšího úvěru, kterým dojde ke splacení původního poskytnutého úvěru. To není nic neobvyklého. Přesuny peněz se dějí jak v depozitní oblasti tak i v úvěrové.

Je v jiných zemích konsolidace/refinancování úvěrů běžnou službou?
Dá se říct, že ano. Sloučení nebo převedení úvěrů nabízí mnoho bank v zahraničí a také se můžeme setkat s touto služnou i na našem bankovním trhu, kde není však dostatečně jasně komunikována a klientům nabízena. Dle mého názoru ale již v krátké době bude slučování úvěrů běžným požadavkem klientů jako je dneska přesouvání úspor z jedné banky do druhé nebo převádění účtů a platebního styku…

Je také ale nutno říct, že i samotný proces tohoto slučování/převádění úvěrů u jednotlivých bank lišit. Zatímco jedna banka a mezi ně patří i UniCreditBank, nepožaduje od klienta hromadu dokumentů a navíc zařídí veškeré formality (splacení původních úvěrů, kreditních karet a kontokorentů u jiné finanční instituce) za klienta a klient nemusí nikde nic zařizovat, nikam chodit. Na druhé straně se klient může u jiné banky potkat s procesem, který je složitý, některé věci si musí zařídit sám což někdy není příjemné. Klient chce přijít do banky za službou a o nic víc se nestarat. Konsolidace neboli sloučení stávajících úvěrů do jedné půjčky je finanční služba a jako u jiných služeb i tady jsou značné rozdíly v přístupu ke klientům.

Podle toho, jak konsolidaci popisujete, je pro ni na českém trhu velký prostor – počet úvěrů roste, mnohé z nich jsou nevýhodné. Byl toto jeden z důvodů, který vás vedl ke vstupu na trh konsolidací úvěrů?
Důvodů proč se UCB rozhodla vstoupit na tento trh je hned několik. Hlavním důvodem je, že díky sloučení původních úvěrů a refinancování úvěru si klienti mohou snížit měsíční splátku (tedy snížit měsíční zatížení domácnosti), o co mají klienti v dnešní době skutečný zájem. A nejedná se pouze o klienty, kteří by byli na tzv. hraně s možností splácení, protože i bonitnější klienti nechtějí zbytečně utrácet více než musejí. Kromě toho je mnoho klientů, kteří by si potřebovali půjčit, ale stávající měsíční zatížení (závazky) jim nedovolí si vzít další půjčku. A právě díky sloučení původních několika půjček (včetně kontokorentů a kreditních karet) do jednoho spláceného úvěru jim dokáže snížit měsíční splátku, což otevírá prostor pro získání dalších  volných prostředků, často bez toho, aby nová měsíční splátka byla vyšší jako součet původních splátek. Opět uvedu příklad:

Navážu na finanční situaci pana Nováka, jak je uvedena v úvodu reportáži: takže vidíme, že jeho nová splátka po konsolidaci je nyní na hranici Kč 2 000. Pokud by se ale pan Novák rozhodl stávající splátky ve výši Kč 5 000 udržet, mohl by za ušetřených Kč 3 000 získat další úvěr ve výši Kč 150 000. Výsledkem jsou další volné prostředky, ale pořád stejná výše měsíční splátky.

Přiznám se, že mě váš krok trochu překvapil. Měl jsem UniCredit Bank za banku, jež se zajímá spíše o bonitní klientelu. Konsolidaci vnímám osobně jako produkt pro někoho, kdo nemá prostor v rozpočtu a může mít i problémy se splácením. Udělal byste tedy jasno v tom, pro koho je vaše konsolidace určená?
Asi vás opět překvapím, ale sloučení stávajících  úvěrů do jednoho není určeno pouze klientům, kteří mají problém se splácením svých závazků nebo jsou na tzv. hraně se splácením. Velká část bonitních klientů má také zájem o sloučení svých úvěrů, kontokorentů a kreditních karet, protože, jak jsem již psal, sloučením více úvěrů do jednoho zjednoduší a zprůhlední splácení pro klienta. Proč si hlídat zda mi odešla tato splátka a další den další splátka na jiný úvěr a další den další… když mohu mít měsíčně jen jednu splátku (jeden úvěr a tudíž jen jeden poplatek za vedení úvěru)  Jak jsem se zmínit, movitější klienti mají často několik úvěrů souběžně, několik kreditních karet, kontokorentů a splátky těchto úvěrů jsou v různých dnech v různé výši, takže jsou nepřehledné. Je to transparentní a jednoduché a to je to, co chceme dělat, děláme a to také říkáme kolem sebe prostřednictvím reklamy!

Naplnila se vaše očekávání ohledně poptávky po konsolidacích?
Spíše než mluvit v minulém čase - naplnila bych řekl, že naplňuje. Slučování úvěrů do jediné půjčky- Presto Půjčky není v UniCreditBank krátkodobým řešením nebo snad nějakou časově omezenou marketingovou akcí. Naší ambicí je stát se bankou, která je nejlepší v tomto směru a myslím si, že začátek zvládla naše banka a naši zaměstnanci na výtečnou.

Jaké je procento těch, které odmítnete? Dokážu si představit, že dost klientů, kteří mají o konsolidaci zájem, je odmítnuto, protože mělo v minulosti problémy se splácením a tudíž jsou pro banku moc rizikoví.
Procento odmítnutých klientů bylo v době, kdy jsme zahájili marketingovou kampaň relativně vysoké, pohybovalo se řádově v desítkách procent, což nás ale nepřekvapilo. Ze zkušeností z trhu  víme, že mezi prvními, kteří projeví zájem o toto sloučení jsou klienti, kteří nemohou splácet stávající úvěry nebo dokonce  jsou se splátkami v prodlení.

Dva měsíce od kampaně je již situace jiná, mění se struktura žadatelů i jejich potřeby a podíl odmítnutých klientů také klesá.

Ideálním klientem pro konsolidaci tedy zůstává člověk, který je bonitní, pravidelně splácí, má nad svými financemi kontrolu a chce pouze optimalizovat výši splátek. Přijde za vámi takový člověk sám, nebo ho spíše dovede jeho finanční poradce, který objevil po finanční analýze prostor pro úsporu?
V drtivé většině přichází klienti sami. Přičítáme to masivní jarní komunikaci i aplikaci, kterou jsme umístnili na web, kde si klienti mohou nezávazně vyzkoušet, jak toto sloučení úvěrů funguje a co jim konkrétně přinese. Do budoucna ale plánujeme intenzivnější spolupráci s finančními poradci a první krok tímto směrem již naše banka učinila. Uzavřela exklusivní spolupráci s jednou významnou finančně-poradenskou společností a další budou následovat.

Splátkomat nabízí možnost sloučit kontokorenty, kreditní karty a spotřebitelské/hotovostní úvěry; jde tedy o konsolidaci nezahrnující úvěry na bydlení. Řekl bych, že užitek z konsolidace roste, když do ní jde zahrnout i úvěr na bydlení. Právě pro rodinu zatíženou třeba hypotékou a spotřebním úvěrem na auto, může být maximálně žádoucí, sloučit tyto dva úvěry do jednoho. Neuvažujete o rozšíření tímto směrem, resp. jaké problémy by to s sebou neslo?
Efektivní a jednoduchou konsolidaci nezajištěných úvěrů spolu s hypoték bohužel neumožňuje stávající legislativa, takže prosto v této oblasti vidím zcela minimální.

Děkuji za rozhovor,

Tomáš Skolek, Finance.cz 

Autor článku

Tomáš Skolek


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY