Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Předčasný důchod nebo evidence na úřadu práce?

Finance.cz

Jak postupovat v případě ztráty zaměstnání několik měsíců až tři roky před dosažením důchodového věku? Zvolit odchod do předčasného důchodu nebo se evidovat na úřadu práce?

 
 

S prodlužujícím se důchodovým věkem přibývá případů, že ztratí místo zaměstnanci třeba 3 roky před dosažením důchodového věku. Tito občané již mají nárok na předčasný důchod. Mají však i možnost se evidovat na úřad práce. Která varianta je finančně výhodnější? Záleží sice na individuální situaci každého občana, pro většinu je však výhodnější se evidovat na úřad práce a teprve po uplynutí podpůrčí doby, kdy mají nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti zvolit odchod do předčasného důchodu.


Evidence na úřadu práce a doba pojištění


Jestliže jsou splněny zákonné podmínky, tak evidence na úřadu práce nesnižuje výsledný důchod. Naopak. Evidence na úřadu práce znamená zvýšení důchodu, protože se v zákonném rozsahu započítává doba evidence na úřadu práce do doby pojištění, protože se jedná o náhradní dobu pojištění. Každý rok doby pojištění zvyšuje procentní výměru důchodu o 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu. Výši důchodu neovlivňují totiž pouze příjmy, ale taky získaný počet let pojištění. Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává do celkové doby pojištění za dobu, kdy občan pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Dále po dobu, kdy občan již podporu v nezaměstnanosti nepobíral a byl v evidenci na úřadu práce, ale maximálně v rozsahu 3 let. Stanovená doba tří let se přitom ze zákona zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na starobní (nebo předčasný) důchod. Evidence na úřadu práce, kdy občan nepobíral podporu v nezaměstnanosti, se jako náhradní doba pojištění před dosažením 55 let započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Náhradní doba evidence na úřadu práce se hodnotí z 80 %.


Proč se zvýší důchod evidencí na úřadu práce?


Pro občana, který odpracoval např. nepřetržitě 20 let a 2 roky před dosažením důchodového věku ztratil práci, je výhodnější se evidovat nejdříve na úřad práce, než zvolit odchod do předčasného důchodu.

  • Občané starší 55 let mají totiž nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. První dva měsíce činí podpora v nezaměstnanosti 65 % z předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání, další dva měsíce potom 55 % a zbývající měsíce potom 45 %. Pro většinu občanů bude přitom vypočítaná podpora v nezaměstnanosti v prvních měsících vyšší, než by činil předčasný důchod.
  • Pozdější odchod do předčasného důchodu znamená nižší krácení předčasné penze. Při výpočtu předčasného důchodu se snižuje procentní výměra o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní, pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dní a o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní, a to od 721 dne předčasnosti. V příštím roce bude navíc krácení při předčasném důchodu o něco vyšší.
  • Evidencí na úřadu práce získá častokráte občan splňující zákonné podmínky rok pojištění navíc, což je při výpočtu důchodu rovněž velmi důležité.


Praktický příklad


a) Panu Modrému chybí do dosažení důchodového věku 660 dní a nyní přišel o místo. Jeho osobní vyměřovací základ činí 22 000 Kč a získal dobu pojištění 41 let a 100 dní. Pan Modrý zvolí odchod do předčasného důchodu. Předčasný důchod vypočítáme dle legislativy od 30. září do konce roku 2011.

Tabulka: Výpočet předčasné penze pana Modrého v říjnu 2011

Text Částka
Osobní vyměřovací základ  22 000 Kč
Redukce do 10 886 (ze 100 %)  10 886 Kč
Redukce od 10 886 Kč do 28 699 Kč (z 29 %)  3 224 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (10 886 Kč + 3 804 Kč)   14 110 Kč
Základní výměra důchodu 2 230 Kč
Krácení důchodu (14 110 Kč x 7,2 %) 1 015Kč
Procentní výměra za odpracované roky (41 let x 1,5)  61,5
Procentní výměra důchodu (14 110 Kč x 61,5 %)  8 678 Kč
Zkrácená procentní výměra důchodu (8 678 Kč – 1 015 Kč) 7 663 Kč
Měsíční důchod celkem (2 230 + 7 663 Kč)  9 893 Kč

V roce 2012 se bude důchod pana Modrého valorizovat. Od lednové splátky bude měsíční důchod pana Modrého činit 10 135 Kč (2 280 Kč + (7 663 x 1,025)).

 

b) Pan Zelený je na tom stejně jako pan Modrý, ale zvolí jinou strategii a eviduje se na 11 měsíců na úřadu práce a do předčasného důchodu odejde až v září 2012. Pan Zelený tak získá dobu pojištění 42 let. K 41 letům a 100 dnům se totiž připočítá 267 dní evidence na úřadu práce (náhradní doba evidence na úřadu práce se hodnotí z 80 %). Do předčasného důchodu odejde pan Zelený dříve o 326 dní. Krácení důchodu bude 3,6 %.

Čistá mzda u hrubé mzdy 22 000 Kč činí 17 125 Kč. Z hrubé mzdy je sraženo 1 430 Kč na sociálním pojištění, 990 na zdravotním pojištění a 2 455 Kč na dani z příjmu fyzických osob.

  • První dva měsíce bude pan Zelený pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 11 131 Kč (17 125 Kč x 65 %), další dva měsíce bude pan Zelený pobírat podporu v nezaměstnanosti 8 562 Kč a zbylých sedm měsíců bude pobírat podporu v nezaměstnanosti 7 706 Kč (17 125 Kč x 45 %).

Tabulka: Výpočet předčasné penze pana Zeleného v září 2012

Text Částka
Osobní vyměřovací základ  22 000 Kč
Redukce do 11 107 (ze 100 %)  11 107 Kč
Redukce od 11 107 Kč do 29 280 Kč (z 28 %)  3 051 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 107 + 3 051Kč)   14 158 Kč
Základní výměra důchodu 2 230 Kč
Krácení důchodu (14 158 Kč x 3,6 %) 509 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5)  63
Procentní výměra důchodu (14 158 Kč x 63 %)  8 920 Kč
Zkrácená procentní výměra důchodu (8 920 Kč – 509 Kč) 8 411 Kč
Měsíční důchod celkem (2 280 + 8 411 Kč)  10 691 Kč


Shrnutí


Při stejných vstupních údajích bude mít pan Zelený v roce 2012 vyšší předčasný důchod o 798 Kč měsíčně, protože neodešel do předčasného důchodu dříve o 660 dní, ale o 326 dní. Během doby, kdy pan Modrý bude již pobírat předčasný důchod, bude pan Zelený pobírat podporu v nezaměstnanosti (první dva měsíce na tom bude lépe, dalších devět měsíců hůře). Během těchto 11 měsíců získá pan Modrý „finanční náskok“ 17 431 Kč. Protože potom bude mít pan Zelený vyšší důchod o 798 Kč, tak po 22 měsících již tento rozdíl smaže a bude na tom lépe. Současně je nutné zdůraznit, že každou valorizací si pan Zelený zvýší svoji penzi více než pan Modrý, protože jeho procentní výměra důchodu je vyšší.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Velký dovolenkový speciál: kterou platební kartu si vzít s sebou?

23.05.2017  |  Hana Bartušková

Doby, kdy jsme si na dovolenou vozili nejlépe hotovost v eurech nebo dolarech jsou už pryč. Hotovost se tedy hodí vždycky, ale většinou máme s sebou…

Když ztratíte telefon, ztratíte i kousek sebe. Jak zachránit své sociální sítě?

22.05.2017  |  Hana Bartušková

Ztracený a ukradený telefon nikdy není příjemná záležitost. Nejen, že přijdete o telefon, ale v dnešní době chytrých telefonů ztratíte i spoustu dat,…

S výdajovým paušálem lze opět využít slevu na manželku a na děti

22.05.2017  |  Redakce

Jednoduchost, administrativní nenáročnost a možnost daňové úspory, to jsou hlavní výhody, proč využít stanovení výdajů paušálem. V minulých letech…

Kde se za průměrnou mzdu žije nejlépe?

22.05.2017  |  Petr Gola

Průměrná hrubá mzda se v jednotlivých vyspělých zemích liší. Současně se však liší i ceny zboží a služeb. Při zohlednění parity kupní síly jsou…

Jak se v podnikání posunout dál? Koučink a mentoring získává na popularitě

19.05.2017  |  Redakce

Koučování a mentoring. V současné době velmi populární způsob osobního rozvoje. Mnozí si však stále pod těmito pojmy nedokážou představit nic…

10 tipů pro uplatnění daňového zvýhodnění

19.05.2017  |  Petr Gola

Jednou ze základních finančních podpor rodin s dětmi v Česku je daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění pro rok 2017 se na druhé a další dítě oproti…

10 dobrých důvodů, proč se světové trhy opět propadnou

18.05.2017  |  Euro.cz

Krize eura i světová finanční recese se zdají být zažehnány, světové hospodářství běží na plný výkon a inflace roste. To vše svědčí pro rostoucí…

Zdanění hazardních her: Co přinesla nová legislativa?

18.05.2017  |  Redakce

Legislativní novinkou letošního roku je zavedení nové daně z hazardních her a zrušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Zavedení této nové…

Manželská smlouva? Sázka na jistotu

18.05.2017  |  Martin Ježek

Každé druhé manželství se u nás rozvádí. Pak se určitě nebudeme divit tomu, že už před svatbou chtějí mít lidé jasnou představu, komu co bude patřit…

4 otázky a odpovědi ohledně podnikání s odpovědným zástupcem

18.05.2017  |  Veronika Hejná

Živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) umožňuje podnikateli, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti dle…

Jaká je práce ve startupu?

17.05.2017  |  Martin Ježek

Máte pocit, že vaše nápady jsou skvělé, originální a mohly by vynést slušné peníze? Zkuste si sehnat pár sobě podobných a založte startup. Možná se…

Hypotéky stále zdražují. Průměrná sazba se přehoupla přes 2 %

17.05.2017  |  ČTK

Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu stoupla na 2,01 procenta z březnových 1,95 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy v únoru 2016. Vyplývá…

Vyplatí se konečně jezdit v elektromobilu?

17.05.2017  |  Jana Poncarová

Zatímco před pěti lety elektromobily ujely na jedno dobití 100 až 150 kilometrů, dnes zvládnou kolem 200 až 300 kilometrů. Přibývá také veřejných…

Bankovní revoluce nastane v lednu

16.05.2017  |  Martin Ježek

Svět bank čeká příští rok doslova revoluce. Začne totiž platit evropská směrnice, která mimo jiné dovolí zavedení aplikace, z níž si budete moct…

Velký dovolenkový přehled: když pojedete k moři autem

16.05.2017  |  Hana Bartušková

Chystáte se letos k moři autem? Co všechno budete potřebovat a kam až letos autem dojedete? Víte, do kterých zemí potřebujete mezinárodní řidičský…

Do důchodu brzy? Co takhle ve 30 letech?

15.05.2017  |  Hana Bartušková

V českém systému je nejobvyklejší odejít do důchodu v šedesáti a ještě později. Celý život pracujeme, odvádíme sociální i zdravotní, aby nám pak…

5 rad, jak v e-shopech neprohloupit

15.05.2017  |  Martin Ježek

Průzkum antivirové firmy Eset a společnosti Seznam.cz informuje, že 3 % Čechů byla při nákupech na webu okradena. Většinou nešlo o víc než 5 000 Kč.…

Vyšší daňové zvýhodnění na děti: Jak vysoký přeplatek získáte?

15.05.2017  |  Petr Gola

Daňová novela zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě pro rok 2017. Do účinnosti daňové novely se však daňové zvýhodnění uplatňuje dle…

Srovnání Česko versus okolní země: Kde je nejdražší elektřina?

13.05.2017  |  Jana Poncarová

České domácnosti nemají v porovnání se svými sousedy výrazně vyšší nebo nižší ceny elektřiny. Levnější proud teče lidem ze zásuvek na Slovensku nebo…

Vesmír se týká politiky i ekonomiky

13.05.2017  |  Martin Ježek

Ačkoli to na první pohled vypadá na nějaký aprílový žert z vesmírné lodi Vogonů, opak je pravdou: průzkum vesmíru má své politické a ekonomické…

Dešťovka nabízí dotace pro hospodaření s vodou. Podporu získají i zahrádkáři

12.05.2017  |  ČTK

Český svaz zahrádkářů zkritizoval nový dotační program ministerstva životního prostředí na udržování vody v krajině. Není pro zahrádkáře, což je…

Jak se liší zdanění přivýdělku z dohody nebo zkráceného úvazku?

12.05.2017  |  Petr Gola

Zejména během letních měsíců si někteří zaměstnanci, studenti nebo penzisté přivydělávají. Zpravidla na pracovní dohody, ale i na zkrácený pracovní…

Jak jste na tom s bezpečností na internetu?

11.05.2017  |  Martin Ježek

Bezpečnost na internetu – téma tisíckrát omílané, a přesto jakoby se některých vůbec netýkalo. A to I presto, že hackeři můžou zneužít od vašeho…

Jaké budou první kroky Emmanuela Macrona?

11.05.2017  |  Michala Moravcová

Emmanuel Macron se stal nejmladším prezidentem Francie. Avšak věk ho neochrání před složitými úkoly, kterým bude čelit. Musí sjednotit rozdělenou…

Kdy domácnost ušetří změnou dodavatele plynu?

11.05.2017  |  Jana Poncarová

Jedna topná sezóna ještě pomalu ani neskončila a kdo by myslel na druhou? Když pokukujete po změně dodavatele, je jaro tím správným obdobím. Hlavně…

Absurdita roku: Placení DPH z nezaplacených faktur

10.05.2017  |  ČTK

Absurditou roku 2017 zvolila podnikatelská veřejnost povinnost odvést daň z přidané hodnoty i z neproplacených faktur. Podnikatelé vybírali do konce…

Velký dovolenkový speciál: kolik stojí dálniční známky v Evropě?

10.05.2017  |  Hana Bartušková

Víte, kolik stojí dálniční známky v zemích Evropy? Kolik zaplatíte za dálniční známku v Rakousku nebo Slovinsku a kde jsou placené úseky na silnicích…

Kdy musejí studenti platit zdravotní pojištění a kdy nikoliv?

10.05.2017  |  Petr Gola

Při splnění zákonných podmínek platí zdravotní pojištění za studenty stát. Jak je to s platbou zdravotního pojištění během posledních prázdnin po…

Zjistěte si, do kdy máte smlouvu s dodavatelem energií

09.05.2017  |  Jana Poncarová

Přechod k novému dodavateli elektřiny nebo zemního plynu stále častěji komplikují smlouvy se závazkem. Když je nevypovíte ke správnému datu,…

Zaměstnat jednoho Dána nebo čtyři Čechy?

09.05.2017  |  Petr Gola

Průměrná hodinová cena práce v Česku je osmá nejnižší z členských zemí Evropské unie. Za stejnou částku lze v Česku zaplatit čtyři zaměstnance,…

80% hypotéky se stávají nedostatkovým zbožím a zdražují

05.05.2017  |  Luboš Svačina

Limity LTV, které bankám nastavila ČNB, zdaleka neodpovídají poptávce. Zájem o úvěry, kterými klienti mohou uhradit více než 80 % ceny nemovitosti…

Jak budou otevřené obchody 8. května?

05.05.2017  |  Hana Bartušková

Od loňského roku platí zákon, že během vybraných státních svátků musí být obchody zavřené. Díky svátkům si můžeme na začátku května letos užít hned…

5 tisíc a méně. Kde mají nejnižší minimální mzdu?

05.05.2017  |  Petr Gola

V letošním roce činí minimální mzda v Česku 11 000 Kč, což je v rámci zemí EU šestá nejnižší hodnota. V některých evropských zemích však nedosahuje…

Velký dovolenkový přehled: cestování dítěte do zahraničí bez rodičů

04.05.2017  |  Hana Bartušková

Než vypravíte dítě na prázdniny u moře, přesvěčte se, že mu přibalíte všechny potřebné cestovní dokumenty. Kromě cestovního pasu, nebo občanského…

Češi kupují kombíky a SUVéčka. Jak financovat nákup?

04.05.2017  |  Milan Masařík

S příchodem jara se řada Čechů rozhodne pro nákup nového automobilu. Prvenství v prodejích si drží kombíky a SUVéčka. Přečtěte si, které značky…

Peníze? Ještě, že je máme

04.05.2017  |  Martin Ježek

Už vám někdo řekl, že myslíte jen na peníze? Asi vám chtěl naznačit, že ani rukou nepohnete, aniž by se vám to nějak nevyplatilo. A je to s vámi tedy…

Schváleno! Vyšší slevy na děti, které může uplatnit i podnikatel s paušálem

03.05.2017  |  Redakce

Zásadní změny v daních z příjmů přináší novela zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017. Ten začne platit 15 dní po…

Jak vysoké jsou daně v Česku? Součet daňových odvodů je 11. nejvyšší

03.05.2017  |  Petr Gola

Daňové zatížení v Česku je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa nadprůměrné. Souhrnná daňová sazba je v Česku 11. nejvyšší ze zemí OECD.

Bezhotovostní společnost: je na čase se rozloučit s bankovkami a mincemi?

02.05.2017  |  Martin Ježek

Taky vás mince a bankovky obtěžují a myslíte si, že by bylo platit všechno elektronicky a peníze mít pouze virtuální? Možná se k tomuto historickému…

146 tisíc čistého měsíčně dostávají Švýcaři. Jak jsou na tom Češi?

02.05.2017  |  Petr Gola

Pro všechny zaměstnance je nejdůležitější čistá mzda, kterou obdrží od zaměstnavatele za měsíční práci na účet, za kterou mohou nakupovat zboží a…

Kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců ovlivňuje výkon i loajalitu. Jako zásadní ho vnímá 80 % pracovníků

30.04.2017  |  Redakce

Možnost vzdělávání a kariérního růstu je stále důležitějším benefitem. Zatímco dříve bylo běžné, že zaměstnanec setrval na jedné pozici několik let,…

Sociální sítě hrají při náboru zaměstnanců stále větší roli. LinkedIn využívá 96 % firem

30.04.2017  |  Redakce

Nábor zaměstnanců se v moderní době internetu a sociálních sítí výrazně mění. Z posledního výzkumu společnosti Society for Human Resource Management …

Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu

28.04.2017  |  Redakce

Rodiny s dětmi jsou v Česku podporovány mimo jiné vysokým daňovým zvýhodněním na děti. Když je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než…

Jak se proinvestovat ke svému prvnímu milionu za deset, dvacet nebo třicet let

28.04.2017  |  Hana Bartušková

Chcete být milionářem? Archimédes kdysi prohlásil: "Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou Zemí." Pokud jde o investice, tak můžeme zase…

Intervence podpořily exportéry na úkor ostatních. Jejich konec přinese levnější zboží i dovolenou

27.04.2017  |  Lukáš Pololáník

Česká národní banka (ČNB) na počátku dubna ukončila režim devizových intervencí, kterými oslabovala korunu kvůli riziku deflace. Jak se ukončení…

Nezapomeňte odevzdat „přehledy“. Máte čas do úterý 2. 5.

27.04.2017  |  Petr Gola

Jestli jste vykonávali v roce 2016 samostatnou výdělečnou činnost, potom musíte nejpozději do 2. května odevzdat přehledy o příjmech a výdajích na…

Jak se rodí nové auto? Kodiaq se vyvíjel 3 a půl roku

27.04.2017  |  Martin Ježek

Od nového auta si slibujeme novinky v designu, bezpečnosti, pohonu, luxusu a v neposlední řadě v ekologii. Jak vlastně vývoj takové novinky probíhá…

Studenti ušetří i několik tisíc ročně. Poplatky za další studium se ruší

26.04.2017  |  Helena Zrůstová

Novela zákona o vysokých školách přinesla úplné zrušení poplatků za další studium na veřejných vysokých školách. Pro mnohé studenty se nic nemění,…

Jak vyplnit přehledy za rok 2016 v příkladech

26.04.2017  |  Petr Gola

Osoby samostatně výdělečně činné musí mimo daňové přiznání vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. Jeden přehled je nutné odevzdat na místně…

Topná sezóna pomalu končí. Ideální čas na kontrolu kotle, tepelného čerpadla či komína

25.04.2017  |  Redakce

S blížícím se koncem topné sezóny nastává ten nejlepší čas na drobnou údržbu topení a případný servis kotle. Na jaře totiž mnohem snáze seženete jak…
Zobrazit související aktuality