Předčasný důchod v roce 2012

28.12.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Obliba předčasných důchodů roste z důvodů prodlužujícího se důchodového věku, zdravotním problémům či nemožnosti najít zaměstnání v předdůchodovém věku. O kolik je předčasný důchod nižší než řádný důchod v roce 2012?

Do předčasného důchodu lze nejdříve odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Důchodový věk se liší pro muže a ženy. U žen závisí na počtu vychovaných dětí.

Občané, jejichž důchodový věk bude činit alespoň 63 let, budou moci odejít do důchodu 5 let před dosažením důchodového věku, pokud dosáhnou věku alespoň 60 let. Např. důchodový věk mužů narozených v roce 1959 je 64 let.


Co snižuje výši předčasného důchodu?


Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat, že výsledná penze bude nižší než řádný důchod ze dvou důvodů:


  • Krácení důchodu

Procentní část předčasného důchodu se totiž snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Zjednodušeně řečeno, čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Roli hraje každých 90 dní. Na to je potřeba pamatovat.

V krácení je rozdíl, zda odejít do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku nebo 361 dní.

Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalednářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Pro lepší názornost si uvedeme krácení předčasného důchodu v tabulce.

Tabulka: Krácení předčasného důchodu

Dřívejší odchod do penze
(ve dnech) 
Krácení předčasného důchodu
v roce 2012 (v %)
90 a méně   0,9
91 – 180   1,8
181 - 270  2,7
271 – 360  3,6
361 – 450  4,8
451 - 540  6,0
541 - 630  7,2
631 – 720  8,4
721 - 810  9,9
811 – 900  11,4
901 – 990 12,9
991 – 1 080  14,4
1 081 – 1 170  15,9


  • Nižšímu počtu let pojištění

Výše důchodu přiznaného v roce 2012 závisí jednak na výdělcích v letech 1986 až 2011 a současně na získaném počtu let pojištění. Doba pojištění se přitom započítává pouze v ukončených letech. Při získání doby pojištění 40 let a 200 dní se pro výpočet důchodu započítává 40 let. Jestliže občan odejde do předčasného důchodu, tak získá nižší dobu pojištění, než kdyby odešel do řádného důchodu.


Horší výpočet se dotkne i předčasných důchodů


Parametry výpočtu důchodu pro rok 2012 se mění. Změna se dotkne i předčasných důchodů. Předčasné důchody vypočítané v roce 2012 budou tedy při stejných vstupních údajích vycházet o něco hůře než v roce 2011. Výpočet důchodu od ledna 2012 je pro většinu občanů méně výhodný. Polepší si pouze občané s průměrnou mzdou nad 38 tisíc Kč měsíčně. Předčasný důchod se skládá ze dvou částí:


  • Základní výměry ve výši 2 270 Kč. Základní výměra je stejná pro všechny důchody.
  • Procentní části, která závisí na výdělcích, době pojištění a krácení předčasného důchodu.


O kolik je předčasný důchod nižší?


Finanční rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem si vypočítáme na názorném příkladu, kde odejde pan Černý do důchodu o 1 080 dní (necelé 3 roky) dříve než pan Zelený. Oba pánové přitom budou mít stejné výdělky. Pan Zelený však získá o 3 roky delší dobu pojištění.


  • Pan Černý odejde do předčasného důchodu v lednu 2012. O 1 080 dní dříve, krácení důchodu bude 14,4 %. Jeho osobní vyměřovací základ (průměrná mzda za roky 1986 až 2011 v současné hodnotě) bude 24 000 Kč. Pan Černý získá 40 let pojištění.
  • Pan Zelený odejde do řádného důchodu až v únoru 2012 (několik týdnů po dosažení důchodového věku), aby získal 43 let pojištění. Osobní vyměřovací základu bude rovněž 24 000 Kč.

Výpočet řádné penze pana Zeleného     Výpočet předčasné penze pana Černého 
Osobní vyměřovací základ  24 000 Kč  Osobní vyměřovací základ  24 000 Kč 
Redukce do 11 061 Kč
(ze 100 %) 
11 061 Kč     Redukce do 11 061 Kč
(ze 100 %) 
11 061 Kč    
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč
(z 28 %)
3 623 Kč      Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč
(z 28 %)
3 623 Kč    
Redukovaný osobní vyměřovací základ
(11 061 Kč + 3 623 Kč)
14 684 Kč Redukovaný osobní vyměřovací základ
(11 061 Kč + 3 623 Kč) 
14 684 Kč
Základní výměra důchodu  2 270 Kč Základní výměra důchodu   2 270 Kč
Procentní výměra za odpracované roky
(43 let x 1,5 %) 
64,5 % Procentní výměra za odpracované roky
(40 let x 1,5 %)
60 %
Procentní výměra důchodu
(14 684 Kč x 64,5 %)
9 472 Kč Procentní výměra důchodu
(14 684 Kč x 60 %)
8 811 Kč
 
Krácená procentní výměra
8 811Kč - (14 684 Kč x 14,4 %) 
6 697 Kč
Měsíční důchod
(2 270 Kč + 9 472 Kč) 
11 742 Kč Měsíční důchod celkem
(2 270 Kč + 6 697 Kč) 
 8 967 Kč

 

Pan Černý bude mít předčasnou penzi nižší o 2 775 Kč než pan Zelený řádnou penzi. Vliv času přitom hraje podstatnou roli. Kdyby odešel pan Černý do předčasného důchodu později, byl by rozdíl menší. V přiložené tabulce si uvedeme měsíční předčasnou penzi pana Černého v jednotlivých pásmech krácení. Počítáme, že osobní vyměřovací základ je stejný. Doba pojištění s pozdějším odchodem do předčasného důchodu stoupá.

 

O kolik dní dříve
odejde pan Černý do
předčasného důchodu?
Krácení
předčasného důchodu
(v %)
Získaný počet
let pojištění 
Osobní vyměřovací
základ (v Kč)
Předčasný důchod
(v Kč)
90 a méně   0,9 42 24 000   11 389
91 – 180   1,8  42 24 000   11 257
181 - 270  2,7 42 24 000   11 125
271 – 360  3,6 42 24 000   10 993
361 – 450  4,8 41 24 000   10 597
451 - 540  6,0 41 24 000   10 420
541 - 630  7,2 41 24 000   10 244
631 – 720  8,4 41 24 000   10 068
721 - 810  9,9 40 24 000   9 628
811 – 900  11,4 40 24 000   9 408
901 – 990  12,9 40 24 000   9 187
991 – 1 080  14,4 40 24 000   8 967
vlastní výpočty autora


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.