Kdy dosáhnete na průměrný důchod?

14.05.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Průměrný měsíční důchod na konci prvního čtvrtletí letošního roku byl 10 740 Kč. Jaký příjem musíte mít, abyste dosáhli na průměrný důchod? Co všechno ovlivňuje výši vašeho důchodu?

Průměrný důchod mužů byl na konci prvního čtvrtletí dle zprávy ČSSZ 11 908 Kč a žen 9 750 Kč. Výši důchodu ovlivňují dva parametry: výdělky od roku 1986 a získaná doba pojištění. Čím vyšší příjem a vyšší doba pojištění, tím vyšší důchod.

Důchod versus mzda

Protože důchody jsou v drtivé většině vypláceny čisté, neodvádí se z nich sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu, tak je nutné porovnávat průměrný důchod nikoliv s hrubou mzdou, ale čistou mzdou. Čistá mzda je částka, kterou dostane zaměstnanec od svého zaměstnavatele na bankovní účet. Průměrná měsíční mzda za celý rok 2011 byla 24 319 Kč.

  • Čistá mzda bezděteného občana pobírajícího průměrnou hrubou mzdu činí dle výpočtu v roce 2012 částku 18 823 Kč. Zaměstnanci je totiž sraženo sociální pojištění 1 581 Kč, zdravotní pojištění 1 095 Kč a záloha na daň z příjmu fyzických osob 2 820 Kč.
  • Čistá mzda zaměstnance s dvěmi dětmi pobírajícího průměrnou hrubou mzdu činí 21 057 Kč. Zaměstnanci je sraženo sociální pojištění 1 581 Kč, zdravotní pojištění 1 095 Kč a záloha na daň z příjmu 586 Kč.

Můžeme tedy říci, že průměrný důchod dosahuje 57,1 % průměrné čisté mzdy bezdětného občana nebo 51 % průměrné čisté mzdy zaměstnance s dvěmi dětmi.

Kdy dosáhnete na průměrný důchod?

Protože výše důchodu závisí na dvou parametrech, tak si v přiložené tabulce uvedeme případy, kdy dle výpočtu důchodu v letošním roce, budou mít žadatelé o důchod průměrnou měsíční penzi ve výši 10 740 Kč. Při vyšším získaném počtu let pojištění stačí mít nižší příjmy. Nebo naopak při vyšších příjmech stačí mít nižší dobu pojištění.

  • U důchodu přiznaných v roce 2012 se hodnotí příjmy z let 1986 až 2011. Osobním vyměřovacím základem je průměrný měsíční příjem v současné hodnotě. Dřívější příjmy jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci.
  • Do doby pojištění se započítává nejenom doba, kdy občan odvádí důchodové pojištění ze zaměstnání nebo podnikání, ale rovněž náhradní doby pojištění. Při splnění zákonných podmínek se do doby pojištění započítává např. studium, vojenská služby, péče o dítě do 4 let.

Tabulka: Kdy budete mít průměrný důchod? (při odchodu do řádného starobního důchodu)

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění
Měsíční důchod
27 570 Kč 36 let 10 740 Kč
24 620 Kč 38 let 10 740 Kč
21 970 Kč 40 let 10 740 Kč
19 570 Kč 42 let 10 740 Kč
17 385 Kč 44 let 10 740 Kč

vlastní výpočty autora

Dřívější odchod do důchodu

Každoročně stoupá počet občanů odcházejích do předčasného důchodu. Předčasný důchod je však trvalé krácený. Procentní část předčasného důchodu se totiž snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím více bude penze krácena. Do předčasného důchodu lze odejít 3 roky před dosažením důchodového věku. V přiložené tabulce máme uvedeny příjmy a dobu pojištění u žadatele o předčasný důchod, který odejde do předčasného důchodu o 1 080 dní dříve. V tomto přípědě bude předčasný důchod krácen o 14,4 %. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 3 roky (tj. 1 095 dní) je důchod krácen o 15,9 %. Proto je určitě výhodné odejít do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní.


 Tabulka: Kdy budete mít průměrný důchod? (při odchodu do předčasného důchodu o 1 080 dní před důchodovým věkem)

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční důchod
62 020 Kč 36 let 10 740 Kč
52 600 Kč 38 let 10 740 Kč
44 430 Kč
40 let 10 740 Kč
37 260 Kč
42 let 10 740 Kč
30 930 Kč
44 let 10 740 Kč

vlastní výpočty autora

Vzhledem k redukci a krácení při výpočtu důchodu dosáhne občan na průměrný důchod při předčasném odchodu do důchodu pouze při vysokých příjmech.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY