Předčasné rušení pojistek přináší daňové nevýhody

16.05.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Uzavření každého finančního produktu je potřeba velmi dobře promyslet. Při předčasném ukončení penzijního připojištění nebo životního pojištění je nutné počítat se ztrátami nebo doplacením daně. Jak postupovat?

Životní pojištění i penzijní připojištění patří v Česku mezi nejoblíbenější finanční produkty. Oba jsou navíc podporovány státem. Při splnění zákonných podmínek mají občané nárok na snížení daňového základu o zaplacené příspěvky. U zodpovědných domácností tak životní pojištění ani penzijní připojištění nechybí v rodinném finančním portfóliu. Obě smlouvy je však potřeba uzavřít velmi zodpovědně. Předčasné zrušení životního pojištění nebo penzijního připojištění přináší ztráty. Jaké?

  • U předčasného zrušení životního pojištění má pojištěnec nárok pouze na odbytné (odkupné). Tato částka může být nesrovnatelně nižší než částka, se kterou klient počítá v případě výběru po ukončení smlouvy (např. v 60 letech). Při zrušení životního pojištění v prvních letech nemusí klient dostat dokonce žádné odstupné. V prvních letech pojištění jde měsíční pojistné především na rizikovou složku pojištění.
  • Při předčasném zrušení penzijního připojištění nemá klient nárok na státní příspěvky. Při delším spoření se přitom nemusí jedna o nízkou částku, vždyť při minimální měsíční úložce 500 Kč je státní příspěvek 1 800 Kč za rok (150 Kč x 12 měsíců).

Jak snižují životko a penzijko daňovou povinnost?

Dle § 15 odst. zákona o dani z příjmu fyzických osob patří penzijní připojištění a životní pojištění mezi položky snižující základ daně. Každý občan, který splní zákonné podmínky, si tak díky pravidelným příspěvkům na penzijní připojištění a životní pojištění sníží svoji daňovou povinnost.

  • U penzijního připojištění lze od základu daně za uplynulý rok lze odečíst platbu příspěvků zaplacených občanem na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Při spoření nad 6 000 Kč ročně je možné si o částku, která přesahuje, snížit daňový základ, a to až do výše 12 000 Kč za zdaňovací období. Maximální daňové úspory dosáhne občan při pravidelném spoření 1 500 Kč měsíčně.
  • Od základu daně si lze odečíst zaplacené pojistné až do výše 12 000 Kč za rok. Občané platící 1 000 Kč měsíčně na životním pojištění tedy maximalizují svoji daňovou úlevu. Výplata pojistného musí být sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy poplatník daně dosáhne 60 let.

Jak na zpětné dodanění?

Se zdaněním odkupného nebo jednorázového vyrovnání u penzijního připojištění nemusí mít občané žádné starosti. Zvláštní 15% srážkovou daň z výnosu totiž srazí instutice, která danou částku vyplácí. Velmi často v praxi na životní pojištění nebo penzijní připojštění přispívají i zaměstnavatelé. Srážková 15% daň se odvádí i z příspěvků zaměstnavatele.  Se srážkovou daní není tedy potřeba si lámat hlavu. Jiná situace však nastává, jestliže občan uplatňoval v daňovém přiznání nebo ročním zúčtováním prováděné zaměstnavatelem nezdanitelnou položku na životní pojištění nebo penzijní připojištění. V těchto případech je při předčasném zrušení smlouvy potřeba počítat s tím, že se daňová úleva bude muset dodanit. A to v daňovém přiznání za rok, kdy k předčasnému zrušení smlouvy došlo.

Příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu

V případě zrušení penzijního připojištění nebo životního pojištění v roce 2012 bude muset být v daňovém přiznání za rok 2012 v příloze č. 2 přiznání k dani z příjmu fyzických osob uveden jako příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob souhrnný uplatněný odpočet na dani za minulé roky. V praxi tak dojde ke zvýšení daňového základu a daňová povinnost za rok 2012 bude vyšší.

Praktický příklad: Pan Černý si uzavřel začátkem roku 2010 životní pojištění na 1 000 Kč měsíčně a penzijní připojištění na 1 500 Kč měsíčně. Za roky 2010 a 2011 si tedy snížil daňový základ v souhrnné částce 24 000 Kč (12 000 Kč na životním pojištění a 12 000 Kč na penzijním připojištění). Za oba roky tedy o 48 000 Kč. O částku 48 tisíc Kč potom zvýší daňový základ pan Černý za rok 2012, což v praxi bude znamenat vyšší daňovou povinnost o 7 200 Kč (48 000 Kč x 15 %). Doplatek se v dalších letech může lišit. Daň se vždy doplácí dle platné legislativy v daném roce. Daňové sazby se budou v Česku v příštích letech pravděpodobně měnit. Při vyšší sazbě daně z příjmu by byl daňový nedoplatek ještě vyšší.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ