Když důchod nebude samozřejmostí

03.07.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V příštích letech bude stoupat počet občanů, kteří nesplní podmínky pro přiznání důchodu. Penze nebude takovou samozřejmostí, jako je tomu nyní. Přísnější jsou podmínky pro starobní důchod, invalidní důchod i třeba vdovský důchod.

Pro přiznání všech důchodů je potřeba splnit zákonné podmínky, které se zpřísňují. Zatímco ještě před pár lety bylo přiznání důchodu téměř samozřejmostí, tak v budoucnu tomu tak rozhodně nebude. Někteří občané se mylně domnívají, že mají důchodový věk, tak mají nárok na starobní důchod nebo mají zdravotní problémy, tak mají nárok na invalidní důchod. Není tomu tak. V příštích letech bude stoupat počet neúspěšných žadatelů o důchod.

Starobní důchod – zvyšuje se doba pojištění

Pro přiznání klasického starobního důchodu je potřeba splnit dvě zákonné podmínky, a sice dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Právě při získání potřebné doby pojištění může mít v budoucnu řada občanů problémy. Potřebná doba pojištění se totiž každoročně zvyšuje. Navíc dochází k omezení náhradní doby pojištění, která se počítá do doby pojištění.

  • Zatímco v roce 2009 tedy stačilo získat 25 let pojištění, tak po roce 2018 bude potřeba získat dokonce 35 let pojištění. Nutná doba pojištění se každoročně o jeden rok zvyšuje, v letošním roce je tedy potřeba získat 28 let pojištění.
  • Dochází k omezení náhradních dob pojištění, což je doba, kdy občan neplatí důchodové pojištění, a přesto je tato doba započítána do doby pojištění pro důchodové účely. Náhradní dobou pojištění je např. péče o dítě do 4 let věku. Od roku 2010 však do náhradní doby pojištění nepatří studium. Rovněž v minulosti došlo k omezení zápočtu doby v evidenci na úřadu práce. Další změny se dají v budoucnu očekávat.
  • V budoucnu bude tedy zapotřebí získat delší dobu pojištění, přičemž ubývají náhradní doby pojištění. Podmínky jsou tedy přísnější ze dvou důvodů.

Kdo dosáhne důchodového věku a nezíská potřebnou dobu pojištění, ten nemá na přiznání starobního důchodu nárok. Prodloužení potřebné doby pojištění tak znamená, že v budoucnu bude klesat počet občanů, kterým nevznikne nárok na starobní důchod. Při nedostatečném počtu let pojištění je šance na důchod v pozdějším věku při splnění zákonných podmínek. Např. získat 20 let pojištění a dosáhnout po roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození.

Dobrovolné pojištění není řešením vždy

Na získání potřebné doby pojištění je potřeba myslet včas. Chybějící doba pojištění se dá získát formou dobrovolného důchodového pojištění. Možnosti zpětné přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění jsou však ze zákona omezeny. Pouze doba studia nebo evidence na úřadu práce se lze bez problémů dopojistit zpětně. Platba dobrovolného důchodového pojištění je závislá na roce, ve kterém se platí (i když zpětně). V letošním roce činí dobrovolné důchodové pojištění 1 760 Kč za každý měsíc. Vzhledem k zákonnému omezení je však vhodné dobrovolné důchodové pojištění si platit včas.

Přísnější posuzování invalidních důchodů

Rovněž přísnější nároky jsou i u přiznání invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně. Hlavním důvodem je přísnější posuzování zdravotního stavu. Ne všechny zdravotní problémy tak v praxi znamenají automaticky přiznání invalidního důchodu. V budoucnu bude tento trend pravděpodobně pokračovat. Finančně je velký rozdíl mezi invalidním důchodem prvního, druhého nebo třetího stupně. V budoucnu tak pravděpodobně více občanů dosáhne na invalidní důchod nižšího stupně než v současnosti. Přiznaný stupeň invalidity výrazně ovlivňuje výši invalidního důchodu.

Vdovský důchod se bude častěji pobírat pouze 1 rok

Nárok na vdovský důchod má manželka (manžel) po manželovi, pokud zemřelý (zemřelá) pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod, popřípadě ke dni úmrtí splnil podmínku pro přiznání invalidního důchodu nebo došlo k úmrtí z důvodu pracovního úrazu. Vdovský důchod se pobírá pouze 1 rok. Po uplynutí jednoho roku pouze, pokud je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislou osobu či dosažení potřebného věku). Když není některá z podmínek splněna, tak nárok na invalidní důchod zaniká. Když je však některá ze zákonných podmínek splněna v zákonné lhůtě, tak se nárok na vdovský důchod opět obnoví. Od roku 2012 však došlo ke zkrácení této lhůty z 5 let na 2 roky. V budoucnu tedy stoupne počet občanů, kteří budou pobírat vdovský důchod pouze jeden rok.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY