Česko a Rumunsko mají nejnižší minimální mzdu

05.09.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Minimální mzda v Česku dosahuje pouze třetiny průměrné mzdy, což je spolu s Rumunskem nejméně ze všech zemí EU. V Česku je šestým rokem minimální mzda 8 000 Kč, v ostatních zemích se za uvedené období minimální mzda zvýšila již několikrát.

Při porovnání minimální mzdyprůměrnou mzdou v zemích EU dosahuje v Česku minimální mzda pouze 32,5 % průměrné mzdy, v Rumunsku 32,3 %. V západoevropských zemích je to výrazně více, ve Francii (47,4 %), Lucembursku (46,7 %), Belgii (44,7 %) a Nizozemí (44,6 %). Nejvyšší je minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou v Řecku (50,1 %) a Slovinsku (50,0 %). Správné nastavení minimální mzdy je nesmírně důležité, aby minimální mzda plnila dobře svoji motivační funkci.

Minimální mzda je i v USA

Z členských zemí Evropské unie byla minimální mzda zavedena nejdříve v Nizozemí (v roce 1969), následovala Francie (1970), Lucembursko (1973) a Portugalsko (1974). V současné době není minimální mzda stanovena např. v Dánsku, Finsku, Švédsku, Itálii či Německu. V zemích Skandinávie však mají zaměstnanci vykonávající pomocné práce vyšší mzdu, než by jim zaručovala minimální mzda stanovena národní legislativou. Minimální mzda bývá totiž určena v kolektivních smlouvách.

  • Minimální mzda není však zavedena pouze v Evropě. Minimální mzda je stanovena zákonem v USA, Japonsku, Kanadě či Austrálii. V USA dosahuje minimální mzda na federální úrovni 7,25 $ za hodinu, v jednotlivých státech či městech může být však vyšší, nejvyšší minimální mzda je v San Francisku, kde činí 10,24 $ na hodinu.

Jak vysoké jsou rozdíly ve výši minimální mzdy?

V absolutním vyjádření je minimální mzda dle údajů z července 2012 nejvyšší v Lucembursku (1 801 €), Belgii (1 472 €), Irsku (1 462 €), Nizozemí (1 456 €), Francii (1 426 €) a Velké Británii (1 244 €). Nejnižší minimální mzda je v Bulharsku (148 €), Rumunsku (157 €), Litvě (232 €), Lotyšsku (287 €), Estonsku (290 €) a Česku (312 €).

  • Při porovnání absolutních hodnot je minimální mzda v Lucembursku vyšší 12,2krát než v Bulharsku. Při porovnání minimální mzdy v paritě kupní síly je však minimální mzda v Lucembursku vyšší než v Bulharsku 5,1krát.

Údaje v paritě kupní síly

Lepší vypovídací schopnost mají totiž údaje o minimální mzdě vyjádřené v paritě kupní síly. V jednotlivých evropských zemích se liší nejenom výše průměrné mzdy či minimální mzdy, ale také úroveň cenové hladiny. V každé zemi je jinak draho. V západoevropských zemích jsou přitom výdaje za bydlení, služby, energie vyšší než ve východní Evropě. Při zohlednění cen jsou tedy rozdíly mezi západní Evropou a východní Evropou nižší.

  • V paritě kupní síly je minimální mzda nejvyšší v Lucembursku (1 478), Nizozemí (1 348), Belgii (1 317), Francii (1 288), Irsku (1 252) a Velké Británii (1 138). Nejnižší je v Rumunsku (276), Bulharsku (291), Lotyšsku (353), Estonsku (367), Litvě (382) a Česku (424).
  • Minimální mzda v paritě kupní síly v Česku má hodnotu 424 €, v absolutním vyjádření 312 €. Při porovnání minimální mzdy v paritě kupní síly nedochází k přílišné změně pořadí mezi jednotlivými zeměmi, snižuje se však významně rozdíl mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi EU. Zatímco minimální mzda ve východoevropských zemích v paritě kupní síly je vyšší než v absolutním vyjádření, tak v západoevropských zemích je naopak v paritě kupní síly nižší než v absolutním vyjádření.

Kde je minimální mzda vyšší než česká průměrná?

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku v roce 2011 byla 24 319 Kč, což je nejvíce ze všech východoevropských zemí. Pořád je to však výrazně méně než v západní Evropě. Vždyť v Lucembursku činí po přepočtu absolutní hodnota minimální mzdy 44 737 Kč. Ve kterých dalších zemích je minimální mzda vyšší než česká průměrná mzda? V Belgii (36 564 Kč), Irsku (36 616 Kč), Nizozemí (36 167 Kč), Francii (35 422 Kč) a Velké Británii (28 268 Kč).

Minimální mzda v EU

Země Minimální mzda
v paritě kupní síly
(PPS)
Minimální mzda
(v % k průměrné mzdě)
Lucembursko 1 478 46,7
Nizozemí 1 348 44,6
Belgie 1 317 44,7
Francie 1 288 47,4
Irsko 1 252 41,9
Velká Británie 1138 38,5
Slovinsko 914 50,0
Malta 872 47,4
Španělsko 768 34,6
Řecko 719 50,1
Portugalsko 647 42,6
Polsko 606 38,3
Maďarsko 518 39,1
Slovensko 451 36,6
Česko 424 32,5
Litva 382 45,1
Estonsko 367 33,8
Lotyšsko 353 41,1
Bulharsko 291 33,7
Rumunsko 276 32,3

Pramen: Eurostat, Minimum Wage Statistics, Data from July 2012Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ