Výpočet důchodu v roce 2013

11.10.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu v příštím roce dozná změn. Mění se nejenom redukční hranice stanovené vyhláškou MPSV, ale rovněž zápočet v jednotlivých pásmech. Podívejme se na praktické příklady, jak se bude příští rok důchod počítat.

Při porovnávání výpočtu důchodu v roce 2012 a v roce 2013 (Kalkulátor starobního důchodu na rok 2013-2015) je nutné zohlednit valorizaci důchodů. Všechny důchody přiznané v roce 2012 se totiž od lednové splátky důchodu valorizují. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč a procentní část o 0,9 %. Důchod vypočítaný v roce 2012 se v roce 2013 nebude příliš lišit od důchodu vypočítaného v roce 2013. Valorizace důchodů je totiž nižší než se původně předpokládalo, a proto v roce 2013 dojde k malému poklesu při výpočtu důchodu.

Základní výměra = 2 330 Kč

Výsledná penze se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je stejná pro všechny důchody (tj. řádný starobní, předčasný starobní, vdovský, sirotčí a invalidní důchod) a v roce 2013 činí 2 330 Kč. V roce 2012 byla základní výměra důchodu 2 270 Kč. Základní výměra důchodů přiznaných v roce 2012 a dříve se od lednové splátky důchodu rovněž zvýší na 2 330 Kč.

Procentní výměra závisí na výdělcích a době pojištění

Procentní výměra důchodu závisí na příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění a získané době pojištění. Při výpočtu důchodu v roce 2013 se hodnotí příjmy z let 1986 až 2012.

Osobní vyměřovací základ

Základním vstupním údajem pro výpočet důchodu je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční penze v současné hodnotě. Osobní vyměřovací základ se však redukuje. Při výpočtu důchodu je tak nadále zachován v určité míře princip solidarity, stejně tomu tak je i v ostatních vyspělých zemích světa. Redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2013: jsou 11 389 Kč, 30 026 Kč a 103 536 Kč.

  • Do částky první redukční hranice (11 389 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %. Z částky nad první redukční hranici (11 389 Kč) do druhé redukční hranice (30 026 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 27 %. Z částky nad druhou redukční hranici (30 026 Kč) do třetí redukční hranice (103 536 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 19 %. Nad třetí redukční hranici (103 536 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 6 %.

Kdo si polepší a kdo pohorší?

Hlavním důvodem horšího výpočtu pro většinu důchodců je snížení redukční hranice ve druhém pásmu z 28 % (rok 2012) na 27 % (rok 2013) a valorizace důchodů přiznaných v roce 2012 o 0,9 %. Polepší si však občané s vyššími příjmy. Podívejme se na praktické příklady.


1) Nízké příjmy = horší výpočet

Pan Zelený má osobní vyměřovací základ 11 000 Kč a získal 40 let pojištění. Jak vysokou penzi by měl dle výpočtu v prosinci 2012 (včetně valorizace od ledna 2013) a jak vysokou penzi dle výpočtu v lednu 2013?

Výpočet důchodu v prosinci 2012 Výpočet důchodu v lednu 2013
Osobní vyměřovací základ 11 000 Kč Osobní vyměřovací základ 11 000 Kč
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %) 11 000 Kč Redukce do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 000 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60
Procentní výměra důchodu (11 000 Kč x 60 %) 6 600 Kč Procentní výměra důchodu (11 000 Kč x 60 %) 6 600 Kč
Měsíční důchod celkem (2 270 + 6 600 Kč) 8 870 Kč Měsíční důchod celkem (2 330 + 6 600 Kč) 8 930 Kč

Důchod přiznaný v roce 2012 by se od lednové splátky valorizoval, činil by tedy 8 990 Kč (základní výměra důchodu 2 330 Kč + procenní výměra důchodu 6 660 Kč (6 600 Kč x 1,009)). U příjmu 11 000 Kč je, při porovnání lednové splátky důchodu, důchod přiznaný v roce 2012 (a valorizovaný) vyšší o 60 Kč.

2) Průměrný příjem = horší výpočet

Pan Černý má osobní vyměřovací základ 24 500 Kč a získal 40 let pojištění. Jak vysokou penzi by měl dle výpočtu v prosinci 2012 a jak vysokou penzi dle výpočtu v lednu 2013?

Výpočet důchodu v prosinci 2012 Výpočet důchodu v lednu 2013
Osobní vyměřovací základ 24 500 Kč Osobní vyměřovací základ 24 500 Kč
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %) 11 061 Kč Redukce do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 389 Kč
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 3 763 Kč Redukce od 11 389 Kč do 30 026 Kč (z 27 %) 3 540 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 3 763 Kč) 14 824 Kč Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 389 Kč + 3 540 Kč) 14 929 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60
Procentní výměra důchodu (14 824 Kč x 60 %) 8 895 Kč Procentní výměra důchodu (14 929 Kč x 60 %) 8 958 Kč
Měsíční důchod celkem (2 270 + 8 895Kč) 11 165 Kč Měsíční důchod celkem (2 330 + 8 958Kč) 11 288 Kč

Důchod přiznaný v roce 2012 by se od lednové splátky valorizoval, činil by tedy 11 306 Kč (základní výměra důchodu 2 330 Kč + procenní výměra důchodu 8 976 Kč (8 895 Kč Kč x 1,009)). U příjmu 24 500 Kč je, při porovnání lednové splátky důchodu, důchod přiznaný v roce 2012 (a valorizovaný) vyšší o 18 Kč.

3) Nadprůměrný příjem = lepší výpočet

Pan Modrý má osobní vyměřovací základ 40 000 Kč a získal 40 let pojištění. Jak vysokou penzi by měl dle výpočtu v prosinci 2012 a jak vysokou penzi dle výpočtu v lednu 2013?

Výpočet důchodu v prosinci 2012 Výpočet důchodu v lednu 2013
Osobní vyměřovací základ 40 000 Kč Osobní vyměřovací základ 40 000 Kč
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %) 11 061 Kč Redukce do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 389 Kč
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 5 068 Kč Redukce od 11 389 Kč do 30 026 Kč (z 27 %) 5 032 Kč
Redukce od 29 159 Kč do 100 548 Kč (z 16 %) 1 735 Kč Redukce od 30 026 Kč do 103 536 Kč (z 19 %) 1 895 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 5 068 Kč + 1 735 Kč) 17 864 Kč Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 389 Kč + 5 032 Kč + 1 895 Kč) 18 317 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60
Procentní výměra důchodu (17 864 Kč x 60 %) 10 719 Kč Procentní výměra důchodu (18 317 Kč x 60 %) 10 991 Kč
Měsíční důchod celkem (2 270 + 10 719Kč) 12 989 Kč Měsíční důchod celkem (2 330 + 10 991 Kč) 13 321 Kč

Důchod přiznaný v roce 2012 by se od lednové splátky valorizoval, činil by tedy 13 146 Kč (základní výměra důchodu 2 330 Kč + procenní výměra důchodu 10 816 Kč (10 719 Kč x 1,009)). U příjmu 40 000 Kč je, při porovnání lednové splátky důchodu, důchod přiznaný v roce 2013 vyšší o 175 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY