Jak se liší hrubá a čistá mzda ve světě?

15.10.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Nejdůležitější mzdový údaj pro zaměstnance je částka, kterou za svoji práci obdrží od svého zaměstnavatele na svém bankovním účtu. Jaký je ve vyspělých zemích světa rozdíl mezi hrubou mzdou sjednanou zpravidla v pracovní smlouvě a čistou mzdou?

Zaměstnanci si mohou finančně polepšit, i když zůstane jejich hrubá mzda stejná jako v minulém roce, a to když dojde ke snížení sazby daně z příjmu fyzických osob nebo povinného pojistného. Před ekonomickou krizí byl světovým trendem pokles povinných odvodů zaměstnanců. V posledních letech však v členských zemích OECD povinné odvody občanů neklesají z důvodu nutnosti zvyšovat daňový výnos státu.

Jak je to v Česku?

Dle údajů OECD činila roční průměrná mzda v Česku za rok 2011 290 481 Kč. Právě s touto roční mzdou budeme nadále pracovat. Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou si vypočítáme u bezdětného zaměstnance.

Průměrná roční čistá mzda v Česku činí 223 772 Kč, tj. 8 972 euro (dle aktuálního kursu ze dne 4. 10. 2012). Průměrná čistá mzda je tak v Česku nejvyšší ze všech východoevropských zemích. Obdobným způsobem jako v Česku je průměrná čistá mzda vypočítána i v ostatních členských zemích OECD. Vždy dle legislativy platné za rok 2011 a u bezdětného zaměstnance.

Položka Částka
Hrubá mzda 290 481 Kč
Sociální pojištění 18 882 Kč (290 481 x 6,5 %)
Zdravotní pojištění 13 072 Kč (290 481 x 4,5 %)
Superhrubá mzda 389 300 Kč (290 481 x 1,34, zaokrouhleno)
Daň z příjmu fyzických osob 34 755 Kč ((389 300 x 15 %) – 23 640 Kč)
Čistá mzda 223 772 Kč (290 481 – 18 882 – 13 072 – 34 755)
Zdanění (v %) 23 %

Kde jsou nejvyšší daně? V Belgii

Z členských zemí OECD se nejvíce liší průměrná hrubá a průměrná čistá mzda v Belgii, kde dosahuje zdanění na straně zaměstnance u bedětného zaměstnance dokonce 42,2 %. Následuje Německo (39,9 %), Dánsko (38,7 %), Maďarsko (35,0 %), Slovinsko (33,4 %), Rakousko (33,4 %), Nizozemí (31,4 %), Itálie (30,8 %), Finsko (29,8 %) a Norsko (29,3 %). Jak vidíme, v první desítce najdeme pouze evropské země. V mimoevropských členských zemích OECD se hrubá mzda od čisté mzdy liší výrazně méně. Zaměstnanci odvádí ze své mzdy podstatně nižší povinné odvody. Hlavní rozdíl je u povinného pojistného (sociální a zdravotní pojištění), které je v mimoevropských zemích citelně nižší. V členských zemích EU je však zdravotní pojištění povinné. Např. v USA odvádí zaměstnanci na povinném pojistném výrazně méně, ale zdravotní pojištění je dobrovolné. Téměř 50 miliónů Američanů je bez zdravotního pojištění.

  • Nejméně se hrubá mzda liší v Mexiku, kde zaměstnanec odvede na všech povinných odvodech (dani z příjmu fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištění) u průměrné mzdy pouze 6,3 %. Následuje Chile (7,0 %). Mexiko a Chile jsou jedinými dvěmi členskými zeměmi OECD, kde čistá mzda zaměstnance dosahuje více než 90 % jeho hrubé mzdy sjednané v pracovní smlouvy (mzdovém výměru či jinak). Dalšími zeměmi s nízkými povinnými odvody zaměstnance jsou: Korea (12,3 %), Nový Zéland (15,9 %), Švýcarsko (16,1 %), Izrael (16,1 %), Řecko (18,8 %), Irsko (18,9 %), Estonsko (19,6 %), Japonsku (21,0 %). Zdanění práce na straně zaměstnance je v Česku v rámci zemí OECD průměrná.

Nejvyšší čistou mzdu mají Švýcaři

Z členských zemí OECD se mohou z nejvyšší průměrné čisté mzdy radovat Švýcaři, kde roční průměrná čistá mzda dosahuje 53 617 €. S výrazným odstupem jsou na druhém místě Norové (46 483 €). Zatímco při porovnávání průměrné hrubé mzdy ve Švýcarsku a Norsku jsou mezi oběmi zeměmi velmi malé rozdíly a často pořadí v eurech ovlivňuje aktuální směnný kurs, tak při porovnání průměrné čisté mzdy jsou na tom Švýcaři výrazně lépe. Důvodem je nižší zdanění ve Švýcarsku než v Norsku. Zatímco Švýcarsko patří do desítky zemí s nejnižšími povinnými odvody, tak Norsko do desítky zemí s nejvyššími povinnými odvody. Ve Švýcarsku je průměrná čistá mzda vyšší 10,6krát než v Mexiku, kde je nejnižší z členských zemí OECD.

  • Z vysoké průměrné čisté mzdy se mohou ještě radovat Australané (42 744 €), Japonci (36 979 ®), Lucemburčané (35 871 €), Švédové (32 805 €), Britové (31 923 €), Nizozemci (31 490 €) a Dánové (31 475 €).
  • Nejnižší průměrná čistá mzda ze zemí OECD je v Mexiku (5 076 €), Maďarsku (5 990 €), Turecku (7 025 €), Polsku (7 113 €), Slovensku (7 446 €), Estonsku (7 972 €).

Průměrná čistá mzda v zemích OECD (rok 2011)


Země
Průměrná roční čistá mzda
v národní měně
v euro
Švýcarsko 64 950 CHF 53 617 €
Norsko 344 538 NOK 46 483 €
Austrálie 54 315 AUD 42 744 €
Japonsko 3 777 311 JPY 36 979 €
Lucembursko 35 871 EUR 35 871 €
Švédsko 282 328 SEK 32 805 €
Velká Británie 25 680 GBP 31 923 €
Nizozemí 31 490 EUR 31 490 €
Dánsko 234 687 DKK 31 475 €
Finsko 29 094 EUR 29 094 €
Kanada 35 684 CAD 27 951 €
USA 36 130 USD 27 755 €
Irsko 26 634 EUR 26 634 €
Německo 26 357 EUR 26 357 €
Nový Zéland 41 541 NZD 26 224 €
Rakousko 26 149 EUR 26 149 €
Francie 25 818 EUR 25 818 €
Island 3 998 862 ISK 25 065 €
Belgie 24 704 EUR 24 704 €
Korea 31 707 782 WON 21 868 €
Itálie 20 089 EUR 20 089 €
Izrael 99 854 ILS 19 866 €
Španělsko 19 699 EUR 19 699 €
Řecko* 17 524 € 14 229 €
Portugalsko 13 279 EUR 13 279 €
Slovinsko 11 570 EUR 11 570 €
Česko 223 772 CZK 8 972 €
Chile 5 493 750 CLP 8 923 €
Estonsko 7 972 EUR 7 972 €
Slovensko 7 446 EUR 7 446 €
Polsko 29 072 PLN 7 113 €
Turecko 16 434 TRY 7 025 €
Maďarsko 1 705 657 HUF 5 990 €
Mexiko 84 278 MXN 5 076 €

Pramen: OECD, Tax Database, Taxation on Wage Income 2011
Poznámka: přepočteno aktuálním kursem ze dne 4. 10. 2012
*u Řecka jsou uvedeny údaje za rok 2010

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ