Dobrovolné důchodové pojištění se opět zvyšuje

18.10.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Každoročně se zvyšuje nutná doba pojištění pro splnění nároku na starobní důchod. Při chybějící době pojištění je pro některé občany řešením dobrovolné důchodové pojištění. Jak je vysoké? Jaké podmínky je nutné splnit?

V roce 2013 je nutné při odchodu do starobního důchodu dosáhnout důchodového věku a získat 29 let pojištění. Stejnou dobu pojištění je i potřeba získat při odchodu do předčasného důchodu, do kterého lze odejít 3 roky před dosažením důchodového věku. Po roce 2018 bude nutné získat 35 let pojištění. Rostoucí nároky na potřebnou dobu pojištění znamenají pro rostoucí počet občanů problémů se splněním podmínek pro přiznání důchodu.

Co se počítá do doby pojištění?

Do doby pojištění se počítají všechny roky, kdy občan ze svého příjmu odváděl důchodové pojištění. Dále se však započítávají náhradní doby pojištění. Během náhradní doby pojištění sice občan neplatí důchodové pojištění, přesto je toto období započítáno do doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium před rokem 2010 (od 18 let do 24 let), osobní péče o dítě do 4 let věku, péče o bezmecnou osobu v souladu se zákonem, pobírání nemocenských dávek, pobírání plného invalidního důchodu či evidence na úřadu práce.

Problém evidence na úřadu práce

V praxi dochází k problémům se získáním potřebné doby pojištění především při dlouhodobé nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce se totiž do doby pojištění započítává po dobu, po kterou jim náleží občanům podpora při rekvalifikaci a dále v rozsahu nejvýše tří let, po kterou podpora v nezaměstnanosti nenáleží.

Proč si hlídat dobu pojištění?

U starobního důchodu, předčasného důchodu i invalidního důchodu platí, že je potřeba splnit stanovenou dobu pojištění. Kdo nesplní potřebnou dobu pojištění, tomu nevznikne na důchod nárok. Proto je velmi dobré si dobu pojištění hlídat a eventuelně si platit dobrovolné důchodové pojištění.

Rok 2013 – dobrovolné důchodové pojištění

MPSV každoročně vyhláškou stanovuje potřebné údaje pro výpočet průměrné mzdy pro daný rok. Z průměrné mzdy se následně vypočítávají všechny potřebné údaje pro sociální či zdravotní pojištění. Průměrná mzda pro rok 2013 činí 25 884 Kč. Od průměrné mzdy se vypočítá minimální vyměřovací základ, kterým je pro rok 2013 částka 6 471 Kč (25 884 Kč x 25 %). Dobrovolné důchodové pojištění následně činí 28 % z minimálního vyměřovacího základu, pro rok 2013 tedy 1 812 Kč (28 % x 6 471 Kč).

  • Dobrovolné důchodové pojištění se neustále zvyšuje, v roce 2012 je 1 760 Kč, za rok 2011 bylo 1 732 Kč a v roce 2010 bylo 1 660 Kč.

Rozhodující je rok placení

Dobrovolné důchodové pojištění lze při splnění zákonných podmínek dopojistit zpětně. Částka dobrovolného důchodového pojištění závisí na roku placení. Zpětně bez omezení lze např. dopojistit evidenci na úřadu práce. Občan, který bude v roce 2013 zpětně dopojišťovat dobu evidence na úřadu práce za rok 2008, tak bude za každý měsíc platit 1 812 Kč. V případě zpětného dopojištění doby za rok 2008 v roce 2012 by za každý měsíc platil 1 760 Kč. Rozhodující je rok, kdy se dobrovolné důchodové pojištění plati, nikoliv rok za který se platí.

Možnosti zpětného dopojištění jsou omezeny

Dobrovolné důchodové pojištění je upraveno v § 6 zákona o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. Dobrovolně se pojistit lze na základě přihlášky k účasti na pojištění a účast se musí týkat některého ze zákonných období. Např. evidence na úřadu práce, studia na střední nebo vysoké škole, výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, výkon dlouhodobé dobrovolnické služby. Účast na pojištění je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

  • Bez omezení lze zpětně dopojistit pouze evidenci na úřadu práce a studium, vždy však před podáním žádosti o důchod.

Podmínkou pro dobrovolné důchodové pojištění je podání přihlášky na místně příslušné OSSZ. Ze zákona je možné získat účast na dobrovolném pojištění nejvýše v rozsahu 10 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účst na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto datem.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ