Společné jmění manželů a jeho úprava

23.10.2012 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jak mohou manželé upravit své majetkové vztahy v rámci společného jmění manželů? Občanský zákoník nabízí manželům možnost úpravy společného jmění manželům smlouvou ve formě notářského zápisu. Vymezení, práva a povinnosti při změně rozsahu společného jmění manželů.

Rozsah společného jmění manželů může být po určité době schopen vyvolávat značné neshody. Je-li zde vůle mezi manžely, lze přistoupit k sepsání smlouvy notářským zápisem pro úpravu těchto majetkových vztahů. V určitých případech lze taktéž zúžit společné jmění manželů prostřednictvím soudu, tomuto tématu se na našem serveru věnoval článek: SJM aneb když si manželé nerozumí.

Rozšířit nebo zúžit?

Zákon umožňuje manželům dohodnout se na rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů. Tento proces úpravy rozsahu společného jmění manželů se může týkat majetku a závazků, které již tvoří společné jmění manželů. Další možnost představuje majetek a závazky, které vzniknou v teprve budoucnosti. Vše bude záležet především na domluvě mezi manžely.

V rámci této úpravy společného jmění manželů mohou být předmětem i pouze jednotlivé majetkové hodnoty nebo závazky. V rámci této dohody je možné vyhradit vznik společného jmění manželů až kde dni zániku manželství, a to zcela nebo z části. To se netýká věcí tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, které zákon přímo nevymezuje. Můžeme si pod tímto pojmem představit např. spotřebiče, stůl, pohovka apod., avšak společné vybavení domácnosti se bude posuzovat případ od případu.

Notářský zápis

K využití zákonného práva pro úpravu rozsahu společného jmění manželů je nutné využít smlouvy formou notářského zápisu. To představuje vhodnou formu veřejné listiny a dále i z hlediska možnosti konzultovat některé nejasné body s notářem. Bude-li předmětem této smlouvy i nemovitost, jest smlouva účinná až vkladem do katastru nemovitostí. Obchodní zákoník stanovuje povinnost podnikateli zapsaného v obchodním rejstříku vložit do sbírky listin stejnopis tohoto notářského zápisu.

Předmanželská smlouva

Výše uvedená úprava rozsahu společného jmění manželů může být použita pro účely předmanželské smlouvy. Kdy snoubenci mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své majetkové budoucí vztahy prostřednictvím rozšíření, zúžení společného jmění manželů, vyhradit si vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství apod.

Jak zákon káže…

Občanský zákoník

§ 143a

(1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

(2) Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

(3) Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství obdobně.

(4) Manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám.

Dohoda nad zlato

Smlouva uzavřená formou notářského zápisu v rámci možností, které jsme si uvedli, reprezentuje vhodnou možnost úpravy majetkových vztahů v manželství. Zároveň nabízí možnost předmanželské smlouvy a vhodná dohoda o úpravě těchto majetkových vztahů může následně zajistit vyřešení mnoha majetkovým sporům do budoucna.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU