Přivýdělek v předčasném důchodu v roce 2013

29.10.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Prodlužující se důchodový věk a složitá situace občanů v předdůchodovém věku na trhu práce, to jsou hlavní důvody, proč stoupá obliba předčasných důchodů. Výhodou předčasných důchodů je, že si lze přivydělat. Jaké podmínky je však nutné dodržet v roce 2013?

Trend ve vyspělých zemích je jasný, každoročně odchází do předčasného důchodu více občanů. S prodlužujícím se důchodovým věkem totiž klesá počet občanů, kteří mohou nadále vykonávat na plný úvazek svoji profesi. Při odchodu do předčasného důchodu lze však nadále pracovat nebo podnikat, pokud příjem z výdělečné činnosti nezakládá účast na nemocenském pojištění. Kdo chce pracovat pár hodin denně, ten tuto podmínku i v předčasném důchodu splní.

Předčasný důchod je trvale krácený

Kdo se rozhodne pro předčasný důchod, ten musí počítat s tím, že jeho důchod bude trvale krácený. I po dosažení řádného důchodového věku bude předčasný důchod nižší. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. I pro předčasný důchod však platí pravidla každoroční valorizace. Např. pro rok 2013 se zvyšuje základní výměra důchodu o 60 Kč a procentní výměra předčasného důchodu o 0,9 %.

  • Pan Černý pobírá v roce 2012 předčasný důchod ve výši 9 500 Kč (základní výměra důchodu je 2 270 Kč a procentní část důchodu je 7 230 Kč). Od lednové splátky se předčasný důchod zvýší na 9 626 Kč (základní výměra důchodu bude 2 330 Kč a procentní výměra důchodu bude 7 296 Kč (7 230 Kč x 1,009)).

Pronajímat, investovat lze bez omezení

V předčasném důchodu nesmí mít občané příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Tato podmínka je splněna bez limitu např. u příjmu z pronájmu, cenných papírů či kapitálového majetku. Investovat či pronájimat lze bez omezení. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou žádná omezení. Jakmile tedy předčasný penzista dosáhne řádného důchodového věku, tak může mít libovolný příjem z jakékoliv výdělečné činnosti. Lze tedy bez omezení podnikat nebo se nechat zaměstnat.

Nastoupit zpět do práce je možné

V praxi se stává, že někteří předčasní penzisté po několika měsících v penzi dostanou zajímavou nabídku na práci nebo si to rozmyslí a chtějí ještě pracovat. Tento postup je samozřejmě možný. Předčasný důchodce může nastoupit zpět do práce. Je však nutné tuto skutečnost nahlásit na ČSSZ v Praze, aby po dobu zaměstnání byla zastavena výplata předčasného důchodu. Po ukončení zaměstnání si občan opět zažádá o uvolnění důchodu. Jestliže občan odpracuje alespoň 90 dní, tak se mu krácení jeho předčasného důchodu sníží a jeho předčasná penze se zvýší. Krácení důchodu se tedy snižuje za každých 90 odpracovaných dní.

Možnosti přivýdělku v roce 2013

Předčasný penzista nesmí vykonávat činnosti, ze kterých se platí sociální pojištění. Možnosti přivýdělku předčasného důchodu, aby nepřišel o svoji předčasnou penzi, jsou tedy omezené. Pořád však legislativa umožňuje několik možností, podívejme se na tři nejčastější:

1) Dohoda o provedení práce (limit 10 tisíc Kč)

Nejběžnější způsob přivýdělku pro předčasné penzisty je dohoda o provedení práce. Do měsíční odměny 10 tisíc Kč se totiž z dohody o provedení práce neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. V předčasném důchodu lze tedy bez problémů pracovat na základě dohody o provedení práce, kde měsíční odměna nepřekročí 10 tisíc Kč. A to i pro více různých zaměstnavatelů současně. Protože pro jednoho zaměstnavatele lze pracovat na základě dohody o provedení práce až 300 hodin, je dohoda o provedení práce pro předčasné penzisty dobrým řešením pro přivýdělek.

2) Vlastní podnikání pouze do limitu (limit 62 121 Kč)

I v předčasném důchodu lze podnikat. Výdělečná činnost však musí být vedlejším zdrojem příjmů. Tato podmínka je splněna, pokud roční zisk za rok 2013 nepřekročí částku 62 121 Kč (za rok 2012 to byla částka 60 329 Kč). Tato částka se snižuje o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost.

  • Např. při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti 1 měsíc nesmí zisk za rok 2013 překročit 5 176 Kč.

Uvedená částka je příjmem po odečtení výdajů. Při uplatnění poměrně vysokých výdajových paušálů lze mít příjem vyšší.

  • Při uplatnění 60% výdajového paušálu (ostatní živnosti) může mít předčasný penzista příjem z výdělečné činnosti 155 300 Kč. Výdaje budou 93 180 Kč (155 300 Kč x 60 %). Zisk bude 62 120 Kč, což je v limitu pro rok 2013.

Předčasní penzisté se ziskem z vedlejší činnosti budou muset odevzdat na OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, i když bude jejich povinnost na důchodovém pojištění nulová. Zdravotní pojištění se bude muset zaplatit dle skutečného zisku, u zdravotního pojištění žádné osvobození není.

3) Příjem do 2 500 Kč

Pokud je odměna nižší než 2 500 Kč, tak se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, i když je uzavřena dohoda o provedení činnosti, ze které se jinak pojistné odvádí.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY