Do důchodu v prosinci 2012 nebo lednu 2013?

28.11.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V roce 2012 se důchod vypočítává jinak než v roce 2013. Proto někteří občané stojí před rozhodnutím, zda odejít do důchodu v prosinci nebo až v lednu. Na praktických příkladech si ukážeme, pro koho je která varianta výhodnější.

Důchodová legislativa se v posledních letech značně mění. Výpočet důchodu je v posledních letech každoročně rozdílný. Při stejných vstupních údajích vyjde výsledná měsíční penze jinak v roce 2012, 2013 i v následujících letech 2014 či 2015. Ještě před „malou důchodovou reformou“ zpravidla platilo, že bylo výhodnější žádat o výpočet důchodu až začátkem nového roku. Nyní tomu tak však není. Výpočet důchodu je každoročně pro většinu občanů méně výhodný.

Jak se počítá důchod? Dle přiznání důchodu

Pro výpočet důchodu je rozhodujícím datum přiznání důchodu. Když se důchod přizná v prosinci 2012, tak se bude počítat dle platné legislativy v roce 2012. Jestliže se přizná v lednu 2013, tak se důchod bude počítat dle legislativy platné v roce 2013. Výše důchodu závisí na dvou parametrech: získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Doba pojištění se započítává vždy v celých letech, kdo získá 40 let pojištění a 10 měsíců, tomu se bude počítat 40 let pojištění stejně jako občanovi, který získá 40 let pojištění a 2 dny.

  • V roce 2012 závísí osobní vyměřovací základ na příjmech v letech 1986 až 2011. Kdo si tedy požádá o důchod k prosinci 2012, ten musí počítat s tím, že výši důchodu již příjmy získané v roce 2012 neovlivní. Dobu pojištění však práce v roce 2012 ovlivňuje.
  • V roce 2013 závísí osobní vyměřovací základ na příjmech v letech 1986 až 2012.

Některé situace, kdy se vyplatí odejít do důchodu v roce 2013

Pro občany s příjmem okolí průměrné mzdy, kteří dosáhnou řádného důchodového věku, bude výpočet důchodu v roce 2012 nepatrně výhodnější. Důchody přiznané v roce 2012 se budou valorizovat. Proto budeme v následujících praktických příkladech porovnávat valorizovaný důchod přiznaný v roce 2012 a důchod přiznaný v roce 2013.

  • Odejít do důchodu až začátkem roku 2013 místo koncem roku 2012 výhodnější pro občany s nadprůměrnými příjmy (cca nad 35 tisíc Kč) nebo pro občany, kteří mají v letošním roce výrazně vyšší příjem než v minulosti či pro občany, kteří získají rok pojištění navíc.

Praktický příklad

Pan Modrý bude mít osobní vyměřovací základ 24 514 Kč, což je průměrná mzda za III. čtvrtletí v Česku. Získá 40 let pojištění. Kdy bude výhodnější odejít pro pana Modrého do důchodu, v prosinci 2012 nebo lednu 2013?

Výpočet penze pana Modrého v roce 2012

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 24 515 Kč
První redukční hranice (do 11 061 Kč, ze 100 %) 11 061 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 061 Kč do 29 159 Kč, z 28 %) 3 767 Kč
Výpočtový základ
14 828 Kč
Procentní výměra za odpracované roky 60
Procentní výměra důchodu
8 897 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč
Měsíční důchod
11 167 Kč

Penze přiznané v roce 2012 se budou od lednové splátky roku 2013 valorizovat. Základní výměra důchodu se zvýší o 60 Kč a procentní část o 0,9 %. Vypočítáme si tedy hodnotu přiznaného důchodu v prosinci 2012 v lednu 2013. Měsíční důchod v lednu 2013 bude činit 11 308 Kč (2 330 Kč + (8 897 Kč x 1,009).

Výpočet penze pana Modrého v lednu 2013

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 24 515 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 3 544 Kč
Výpočtový základ
14 933 Kč
Procentní výměra za odpracované roky 60
Procentní výměra důchodu
8 960 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod
11 290 Kč

Při odchodu do důchodu v lednu by měl pan Modrý nižší penzi o 18 Kč, porovnáváme úroveň důchodu v roce 2013. Pro pana Modrého by tedy bylo výhodnější odejít do důchodu v prosinci 2012. U každého je však situace jiná.

Kdy do důchodu?

V přiložené tabulce máme porovnán měsíční důchod v roce 2013, a to u důchodu přiznaného v prosinci 2012 a u důchodu přiznaného v lednu 2013. Každý případ je individuální. V našem porovnání je průměrná mzda vždy stejná, stejně tak jako doba pojištění. Od příjmu nad 35 tisíc Kč však již zcela převažuje výhodnější zápočet v roce 2013 o stokoruny, při vyšších příjmech je tedy výhodnější odejít do důchodu v roce 2013. U průměrné mzdy je však výhodnější o desetikoruny prosincový výpočet.
Průměrný příjem (osobní vyměřovací základ) Doba pojištění Přiznání důchodu v prosinci 2012 Důchod roku 2012 v roce 2013 (po valorizaci) Přiznaní důchodu v lednu 2013 O kolik je prosinec výhodnější?
8 000 Kč 40 let 7 070 Kč 7 174 Kč 7 130 Kč +44 Kč
16 000 Kč 40 let 9 737 Kč 9 865 Kč 9 911 Kč -45 Kč
24 000 Kč 40 let 11 081 Kč 11 221 Kč 11 207 Kč +14 Kč
35 000 Kč 40 let 12 509 Kč 12 662 Kč 12 751 Kč -89 Kč
40 000 Kč 40 let 12 989 Kč 13 146 Kč 13 321 Kč -175 Kč
50 000 Kč 40 let 13 949 Kč 14 115 Kč 14 461 Kč -346 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY