Jaký musím mít příjem na průměrný důchod?

03.12.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Po valorizaci penzí by měl být začátkem roku 2013 průměrný důchod 10 913 Kč. Jaké příjmy musí mít občan, který odejde do důchodu v roce 2013, aby měl průměrný důchod?

Od lednové splátky důchodu se všechny penze zvyšují o 60 Kč, protože základní výměra důchodu se zvýší z 2 270 Kč na 2 330 Kč. Současně se zvýší procentní část důchodu o 0,9 %.

  • Penzista pobírající v roce 2012 důchod ve výši 10 270 Kč (základní výměra 2 270 Kč a procentní část 8 000 Kč) bude mít od lednové splátky důchodu penzi ve výši 10 402 Kč (2 330 Kč + (8 000 Kč x 1,009)).

Po provedení valorizace důchodů by průměrná penze měla činit přibližně 10 913 Kč.

Odchod do důchodu v roce 2013 a průměrný důchod

Výše důchodu v roce 2013 bude záviset na výdělcích od roku 1986 po rok 2012 a získané době pojištění. Čím vyšší výdělky a delší doba pojištění, tím vyšší důchod. V přiložené tabulce si vypočítáme možnosti, jak dosáhnout na průměrnou penzi ve výši 10 913 dle výpočtu důchodu platného v roce 2013.

  • Kdo získá nižší dobu pojištění, ten musí mít vyšší příjem, aby na průměrný důchod dosáhl. A naopak. I při podprůměrném příjmu lze mít průměrný důchod, pokud občan získá dostatečnou dobu pojištění.

I při mzdě 17 380 Kč lze mít průměrný důchod

Průměrná mzda za první pololetí letošního roku činila 24 341 Kč. Měsíční mzda ve výši 17 380 Kč dosahuje pouze 71 % průměrné mzdy. Přesto lze při dostatečné době pojištění mít průměrnou penzi i s podprůměrnou mzdou. Proč tomu tak je?

  • Doba pojištění hraje při výpočtu důchodu velkou roli, jak si ukážeme na názorném příkladu. Především u nižších příjmů je každý rok pojištění velmi důležitý.
  • Redukci při výpočtu důchodu. Občané s nižšími příjmy mají relativně vysoký důchod, zatímco občané s vyššími příjmy mají relativně nízký důchod. Důvodem je omezený zápočet příjmu nad redukční hranice.
  • Každá tisícikoruna navíc nad 30 tisíc Kč ovlivňuje důchod již velmi málo. Např. při 40 letech pojištění a příjmu 32 000 Kč činí měsíční důchod 12 409 Kč, při 40 letech pojištění a příjmu 33 000 Kč činí měsíční důchod 12 523 Kč. Vyšší příjem o 1 000 Kč zvýšil důchod pouze o 114 Kč.
  • Naproti tomu u příjmů do 12 000 Kč hraje každá tisícovka velkou roli. Např. při 40 letech pojištění a příjmu 10 000 Kč činí měsíční důchod 8 330 Kč a při 40 letech pojšitění a příjmu 11 000 Kč činí měsíční důchod 8 930 Kč. Vyšší příjem o 1 000 Kč zvýšil důchod o 600 Kč.

Praktický výpočet

Pan Novák má průměrný měsíční příjem za všechny odpracované roky ve výši 17 380 Kč. Dřívější výdělky se přepočítaly na současnou hodnotu. Pan Novák dále získal 44 let pojištění. Jaký bude mít pan Novák měsíční důchod dle legislativy v roce 2013? Jak si ukážeme na názorném výpočtu, pan Novák bude mít průměrný měsíční důchod ve výši 10 915 Kč. Důvodem je vysoký získaný počet let pojištění.

Výpočet důchodu pana Nováka

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 17 380 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)) 1 618 Kč
Třetí redukční hranice (od 30 026 Kč do 103 536 Kč, z 19 %) 0 Kč
Čtvrtá redukční hranice (nad 103 536 Kč, z 6 %) 0 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 1 618 Kč) 13 007 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (44 let x 1,5 %) 66 %
Procentní výměra důchodu (13 007 Kč x 66 %) 8 585 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (2 330 Kč + 8 585 Kč) 10 915 Kč

vlastní výpočet autora

Doba pojištění výrazně ovlivňuje výši důchodu

Výše důchodu závisí nejenom na příjmech, ale také na získané celkové době pojištění. Význam doby pojištění si můžeme ukázat právě na případech, kdy občan dosáhne na průměrný důchod. V přiložené tabulce si vypočítáme, jak s vyšší dobou pojištění klesá nutný příjem k tomu, aby občan dosáhl v roce 2013 na průměrný důchod. Minimální nutná doba pojištění k přiznání důchodu v roce 2013 činí 29 let.

Možnosti příjmu a doby pojištění k získání průměrné penze v roce 2013

Počet let pojištění Průměrný měsíční příjem Měsíční důchod
29 let 47 480 Kč 10 917 Kč
30 let 43 980 Kč 10 913 Kč
32 let 37 680 Kč 10 911 Kč
34 let 32 180 Kč 10 914 Kč
36 let 28 080 Kč 10 914 Kč
38 let 24 980 Kč 10 914 Kč
40 let 22 180 Kč 10 912 Kč
42 let 19 680 Kč 10 916 Kč
44 let 17 380 Kč 10 915 Kč

vlastní výpočty autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY