Práce v zahraničí a výpočet důchodu

05.12.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V posledních letech každoročně stoupá počet občanů, kteří během svého produktivního života pracovali ve více členských zemí EU. Jak se v takových případech vypočítává důchod? Která země penzi vyplácí?

Občané, kteří řádně odváděli důchodové pojištění ve více zemích EU, budou pobírat klidně dva či tři důchody. To za předpokladu, že důchodové pojištění trvalo v daných zemích déle než jeden rok. Současně musí celková doba pojištění postačovat ke splnění podmínky potřebné doby pojištění, sčítá se přitom doba pojištění ze všech zemí.

Doba pojištění musí být delší než 1 rok

Základní principy při zápočtu práce ve výši zemích EU pro důchodové účely jsou upraveny Nařízeními EU č. 1408/71 a 574/72. Uvedené předpisy jsou nadřazeny důchodové legislativě národních států. Neharmonizuje se v žádném případě důchodový věk či výpočet důchodu, základem evropské legislativy je sčítání dob pojištění z jednotlivých zemí, aby se nestalo, že občan pracující ve více zemích EU nakonec nesplní podmínky pro přiznání důchodu v žádné z nich.

  • Ve všech zemích, kde občan v produktivním věku vykonával svoji výdělečnou činnost a řádně odváděl důchodové pojištění, jsou uchovávány podklady pro výpočet důchodu až do doby, kdy dosáhne občan důchodového věku dle legislativy platné v dané zemi. Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje a dnešní třicátníci budou mít možná vyšší důchodový věk než v západní Evropě, v současné době je však důchodový věk v západní Evropě vyšší než v Česku. V západní Evropě činí důchodový věk zpravidla 65 let pro muže i ženy.
  • V současné době tak nejdříve občan pracující ve více zemích EU pobírá důchod pouze z Česka (je zde nižší důchodový věk) a důchody ze všech zemí, kde pracoval, bude pobírat později, až dosáhne důchodového věku v zemích, kde pracoval.

Výpočet důchodu je v každé zemi rozdílný a nezáleží, zda v dané zemi občan bydlí či nikoliv.


Praktický příklad

V roce 2012 je v Česku zapotřebí splnit podmínku 28 let pojištění, v roce 2013 již 29 let pojištění.

  • Když pan Modrý získá dobu pojištění 19 let v Česku, 9 let v Rakousku a 12 let v Německu, tak je splněna podmínka celkové doby pojištění a vznikne mu nárok na dílčí důchod z Česka. Splněna bude doba pojištění i pro výpočet dílčího důchodu v Rakousku a Německu. Pan Modrý však musí při výpočtu důchodu počítat s tím, že důchod z Česka, Rakouska a Německa se bude počítat dle záznamů o době pojištění v dané zemi. Bude tedy pobírat poměrný důchod ze všech tří zemí.
  • V Česku bude pan Modrý pobírat důchod odpovídající 19/40 důchodu za 40 let pojištění, v Rakousku 9/40 důchodu za 40 let pojištění, v Německu 12/40 důchodu za 40 let pojištění.
  • Na vyřízení důchodu se budou podílet instituce z Česka, Rakouska i Německa. Poměrný důchod bude panu Modrému vyplácen ze všech tří zemí v odlišnou dobu, protože důchodový věk se liší.

O důchod se žádá v zemi bydliště

Kdo splní podmínku pro přiznání starobního z více členských zemí Evropské unie, ten si požádá o důchod v zemi, kde má bydliště. Občané, kteří pracovali ve více členských zemí EU a odváděli zde důchodové pojištění, s bydlištěm v Česku si tedy zažádají o důchod v Česku na místně příslušné OSSZ dle místa bydliště. Vyřízení důchodu v takových případech trvá déle, protože je potřeba vzájemné součinnosti institucí z daných zemí.

Důchod lze zasílat do zahraničí

V posledních letech stoupá počet penzistů pobírajících důchod z Česka, kteří však v Česku nebydlí. Občané mající trvalý pobyt v zahraničí se nemusí obávat, že budou mít problémy s vyzvedáním důchodu. ČSSZ do zahraničí důchod pravidelně zasílá, nejpohodlnější je samozřejmě varianta na bankovní účet v cizině. Pro zasílání důchodu do zahraničí je nutné předložit ČSSZ vyplněný doklad „Potvrzení o žití důchodce“, ve kterém je potvrzeno, že trvale žije v zahraničí. Tento doklad zasílá ČSSZ. Uvedené potvrzení musí být úředně potvrzeno. Současně je nutné v žádosti vyplnit u bankovního účtu IBAN a BIC kód banky pro SWIFT.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY