OSVČ a nemoc v roce 2013

20.12.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na nemocenskou pouze, když si platí dobrobolné nemocenské pojištění. Jak vysokou nemocenskou OSVČ v roce 2013 dostanou?

Nárok na nemocenské dávky vzniká až od 22. dne nemoci. První tři týdny (až od 4. dne) vyplácí zaměstnancům zaměstnavatelé náhradu mzdy. OSVČ by musely samy sobě vyplácet náhradu mzdy, což je proti logice věci, a proto jsou první tři týdny nemoci bez finančních prostředků, jestliže si neuzavřou vlastní komerční pojištění. Nemocenskou dostávají OSVČ od OSSZ až od 22. dne nemoci.

Kolik OSVČ si platí dobrovolné nemocenské pojištění?

Dobrovolné nemocenské pojištění si rok od roku platí méně OSVČ. Zatímco ke konci roku 2006 si platilo dobrovolné nemocenské pojištění 222 074 OSVČ, ke konci roku 2008 již 196 225 OSVČ, ke konci roku 2011 potom 115 115 OSVČ a k 31. březnu 2012 jen 93 798 OSVČ, jak vyplývá ze statistiky MPSV. Proč klesá počet OSVČ platítí si dobrovolné nemocenské pojištění?

  • Protože se postupně zvyšovala lhůta pro přiznání nemocenské až od 22. dne nemoci, k poslední změně došlo od roku 2011, kdy se prodloužila výplata náhrady mzdy z 14 dní na 21 dní.
  • Od roku 2011 již nelze platit z různého vyměřovacího základu nemocenské pojištění a důchodové pojištění. OSVČ si tak nemohou platit na nemocenském pojištění více, než odpovídá jejich zisku, aby měly vyšší nemocenské dávky (nemocenskou a mateřskou).

Nemocenskou je potřeba platit včas a 3 měsíce

Některé OSVČ by se mohly dobrovolně účastnit nemocenského pojištění až při onemocnění, proto legislativa umožňuje OSVČ čerpat nemocenské dávky až po třech měsících placení dobrovolného nemocenského pojištění. Všechny OSVČ si musí účast na dobrovolném nemocenském pojištění důkladně promyslet a platit dobrovolné nemocenské pojištění včas. Dobrovolné nemocenské pojištění se platí do 20. dne následujícího měsíce (tj. za leden do 20. února).

  • Zmeškání platby na dobrovolném nemocenském pojištění totiž znamená zánik dobrovolného nemocenského pojištění. A při obnovení je zapotřebí opět splnit tříměsíční lhůtu, aby mohlo být následně nemocenské placeno.

Kolik platí OSVČ na nemocenském?

Dobrovolné nemocenské pojištění činí 2,3 % z vyměřovacího základu (v roce 2010 to bylo 1,4 %). Minimálním vyměřovacím základem je částka 5 000 Kč, takže minimální dobrovolné nemocenské pojištění činí 115 Kč měsíčně.

  • Dobrovolné nemocenské pojištění musí být placeno ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění. Jestliže OSVČ dosáhne zisku 400 000 Kč, tak je vyměřovacím základem pro důchodové pojištění i dobrovolné nemocenské pojištění 200 000 Kč (50 % ze 400 000 Kč). Záloha na důchodovém pojištění tak činí 4 867 Kč (200 000 Kč x 29,2 %: 12 měsíců), záloha na nemocenském pojištění je 384 Kč (200 000 Kč x 2,3 %: 12 měsíců).

Nemocenská při minimálních platbách

Pro rok 2013 došlo ke změně redukčních hranic při výpočtu nemocenské. Nemocenská činí 60 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu.

  • Redukční hranice pro rok 2013 jsou: 863 Kč, 1 295 Kč a 2 589 Kč.
  • Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Praktický příklad

OSVČ pan Černý si bude v roce 2013 platit na nemocenském pojištění 200 Kč měsíčně (na důchodovém pojištění 2 540 Kč). Jak vysokou bude mít v takovém případě denní nemocenskou od 22. dne nemoci?

Text Částka
Osobní vyměřovací základ (200 Kč: 2,3 x 100) 8 696 Kč
Denní vyměřovací základ (8 696 Kč x 12: 365 dní) 285,90 Kč
Redukce do 863 Kč (z 90 %) 257,31 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ 258 Kč
Denní nemocenská od 22. dne nemoci (258 Kč x 60 %) 155 Kč
Nemocenská za 30 dní (od 22. dne nemoci) (155 Kč x 30 dní) 4 650 Kč

Pan Černý by měl nárok na denní nemocenskou ve výši 155 Kč, což při měsíční nemocnosti (od 22. dne nemoci) činí pouze 4 650 Kč.

  • Kdyby si pan Černý dobrovolně platil na nemocenském pojištění 400 Kč měsíčně, aby měl vyšší nemocenskou, tak by musel současně platit měsíční zálohy na důchodovém pojištění ve výši 5 079 Kč (400 Kč: 2,3 % x 29,2 %). V tomto případě by měl nárok na denní nemocenskou ve výši 309 Kč. Vzhledem k vysokým platbám důchodového a nemocenského pojištění se však tento postup nevyplatí.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ