Exekuce ze mzdy v roce 2013

30.01.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro rok 2013 se zvýšily normativní náklady na bydlení, dlužníkům tedy zůstane při exekuci ze mzdy vyšší částka než v roce 2012. Podívejme se na praktické příklady. Pro konkrétní příklady můžete použít naší kalkulačku srážek ze mzdy 2013.

Doporučujeme:

Kalkulačka srážek ze mzdy pro rok 2013Mzdové účetní téměř ve všech větších firmách musí každý měsíc provádět u zaměstnanců exekuční srážky ze mzdy. Věřitelé si své pohledávky čím dál lépe hlídají. Stačí několik nezaplacených splátek hypotéky, leasingu či spotřebního úvěru a exekuce je na světě. Jestliže dlužník pracuje, tak je zpravidla první volbou exekuce formou srážek ze mzdy. Věřitelé vymáhají dlužné pohledávky formou exekutorských úřadů, pro které není problém zjistit zaměstnavatele dlužníka. Ke srážkám ze mzdy proto dochází poměrně rychle.

Jak se vyhnout exekuci?

V případě, že pravidelnou splátku úvěru či půjčky je pro dlužníka nemožné uhradit, např. z důvodu mimořádných výdajů nebo poklesu příjmu či dočasné nezaměstnanosti druhého z partnerů, tak je nutné se věřitelem co nejdříve spojit. Celou záležitost mu vysvětlit a zkusit najít z této situace řešení. Možností je třeba dočasné povolení nižších splátek. Komunikace s věřitelem je však rozhodně možností, jak zabránit exekuci. Dluhy se musí totiž splácet, jinak přichází na řadu exekutor. V případě exekučního vymáhání dlužné částky se závazek výrazně prodražuje o exekuční náklady. Řešením finančních problémů v předstihu může zabránit exekuci. Aktivní přístup a snaha své závazky uhradit, je jedinou možností, jak nedostat celou rodinu do značných finančních problémů, ze kterých je obtížný návrat.

Srážky ze mzdy v roce 2013

Pro rok 2013 se zvyšují částky, které musí dlužníkovi z jeho výplaty zůstat. Dlužníkovi musí vždy zůstat nezabavitelné minimum. Výše nezabavitelného minima se přitom odvíjí od životního minima a normativních nákladů na bydlení. Životní minimum činí v roce 2013 částku 3 410 Kč (stejně jako v roce 2012). Oproti loňskému roku se však zvýšily normativní náklady na bydlení, a to na 5 687 Kč (z 5 352 Kč).

  • Nezabavitelné minimum na dlužníka v roce 2012 tedy činí 6 065 Kč (v roce 2012 to bylo 5 842 Kč). Což jsou dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce (3 410 Kč) a normativních nákladů na bydlení jednotlivce (5 687 Kč).
  • Nezabatitelné minimum na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné. V roce 2013 činí tato částka 1 516 Kč (v roce 2012 to bylo 1 460 Kč). 

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy zaměstnance. Po odečtení nezabavitelného minima lze z částky nad 9 097 Kč (3 410 Kč + 5 687 Kč) srazit celou částku. Pokud je zbylá čistá mzda (tj. po odečtení nezabavitelného minima) nižší než 9 097 Kč (v roce 2012 to bylo 8 762 Kč), tak se vydělí tato částka třemi a třetina musí zůstat dlužníkovi.

Co dlužníkovi z výplaty zůstane?

V roce 2013 musí z výplaty každému dlužníkovi zůstat:

  • nezabavitelné minimum ve výši 6 065 Kč
  • jestliže je ženatý tak dalších 1 516 Kč na manželku (i když má manželka vlastní příjem)
  • na každé vyživované dítě 1 516 Kč

Ženatému zaměstnanci s dvěmi dětmi, tak musí zůstat 10 613 Kč (v loňském roce 10 222 Kč). Tato částka se odečte od čisté mzdy. Rozdíl nad částku 9 097 Kč se sráží bez omezení. Rozdíl do 9 097 Kč se vydělí třemi. První třetina je určena na úhradu pohledávky. Druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky, u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi. Třetí třetina zůstane vždy dlužníkovi. Přednostními pohledávkami jsou např. výživné, dluh na dani, sociálním a zdravotním pojištění, náhrada škody ublížením na zdraví. Při více srážkách má vždy přednost výživné.  

Praktický příklad

Svobodný bezdětný zaměstnanec pan Modrý má měsíční čistou mzdu ve výši 17 000 Kč. Pan Modrý neplnil své závazky vůči bance, a proto na něj byla uvalena exekuce srážkou ze mzdy pro dlužnou pohledávku 200 000 Kč. Kolik bude měsíčně panu Modrému sraženo z jeho výplaty?

Text
Částka
Nezabavitelné minimum jednotlivce
6 065 Kč
Čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima
(17 000 Kč – 6 065 Kč)
10 935 Kč
Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy
9 097 Kč
Třetina z částky 9 097 Kč
3 032 Kč
Srážka ze mzdy
(10 935 Kč – 9 097 Kč + 3 032 Kč)
4 870 Kč
Panu Modrému zůstane
(17 000 Kč – 4 870 Kč)

12 130 Kč

Při dluhu u nepřednostní pohledávky je panu Modrému exekučně sraženo 4 870 Kč. Pokud by se jednalo např. o dluh na zdravotním pojištění, tak by mu mohlo být exekučně sraženo 7 902 Kč.

Praktický příklad

Na pana Černého je vedena exekuce srážkou ze mzdy pro dlužnou pohledávku 150 000 Kč z podnikání. Pan Černý je ženatý a vyživuje 1 dítě. Čistá mzda pana Černého je 17 000 Kč. Kolik bude panu Černému exekučně sraženo z jeho výplaty?

Text
Částka
Nezabavitelné minimum jednotlivce
6 065 Kč
Nezabavitelné minimum na vyživované osoby
(na manželku a 1 dítě, 2 x 1 516 Kč)
3 032 Kč
Nezabavitelné minimum celkem
(6 065 Kč + 3 032 Kč)
9 097 Kč
Čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima
(17 000 Kč – 9 097 Kč)
7 903 Kč
Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy
9 097 Kč
Třetina z částky 9 097 Kč
3 032 Kč
Srážka ze mzdy
(7 903 Kč : 3)
2 634 Kč
Panu Modrému zůstane
(17 000 Kč – 4 870 Kč)

14 366 Kč

Při exekuci na nepřednostní pohledávku činí srážka ze mzdy 2 634 Kč. Při srážce ze mzdy na přednostní pohledávku by srážka čnila 5 269 Kč.

Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY