Odchod do důchodu během roku 2012 a vratka daně

31.01.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Penzisté, kteří odešli v průběhu roku 2012 do důchodu, mohou mít v mnoha případech nárok na vratku daně. Stejně tak penzisté, kteří pracovali pouze po část roku 2012. Důvodem je uplatnění slevy na poplatníka v celé výši za rok 2012. Podívejme se na praktické příklady.


Čtěte také: Týden práce navíc a vyšší důchod o stokoruny
Formulář ke stažení: Přiznání k dani z příjmu fyzických osob


Každoročně stoupá počet penzistů, kteří si v penzi prací nadále přivydělávají. Při práci pouze po dobu např. pěti měsíců během roku 2012 však nestihli pracující důchodci v plné výši uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

Pracující důchodci nemohou uplatnit základní slevu na poplatníka až od roku 2013. Za rok 2012 ano.

Měsíční sleva = 2 070 Kč

Pracující penzisté mohli uplatnit u svého zaměstnavatele základní slevu na poplatníka za každý měsíc ve výši 2 070 Kč. V případě, že pracující penzista pracoval po dobu 5 měsíců, tak stihl uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 10 350 Kč (2 070 Kč x 5 měsíců).

V ročním zúčtování, které provádí za zaměstnance zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012 přitom uplatní každý daňový poplatník slevu na poplaníka ve výši 24 840 Kč. Občanům, kteří během roku nevyužili základní slevu na poplatníka v plné výši, tak vznikne přeplatek na dani z příjmu fyzických osob.

Do ročního příjmu 123 650 Kč se daň neplatí

Všichni zaměstnanci s hrubou mzdou do 123 650 Kč za rok 2012 neodvedou na dani z příjmu fyzických osob nic. V případě, že během roku odváděli zálohy na dani z příjmu, protože měli např. příjem 20 608 Kč a pracovali šest měsíců během roku 2012, tak jim vznikne nárok na vratku daně.

Výpočet nulové daňové povinnosti: ((123 650 Kč x 1,34, zaokrouhleno na celá sta dolů) x 15 %) – 24 840 Kč).

Proč podat daňové přiznání?

Pro pracující penzisty, kteří si přivydělávali po část roku, je zpravidla nejvýhodnější podat si daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Od všech zaměstnavatelů, pro které během roku pracovali, je nutné mít „Potvrzení o zdanitelých příjmech ze závislé činnosti“.

Praktický příklad

Penzista Novotný si přivydělával na základě standardní pracovní smlouvy, přičemž pracoval během roku 2012 pouze 5 měsíců. Měsíční příjem pana Novotného byl 20 000 Kč. Z každé měsíční výplaty tedy odvedl pan Novotný zálohu na daň z příjmu fyzických osob ve výši 1 950 Kč ((20 000 Kč x 1,34) x 15 %) – 2 070 Kč). Za 5 měsíců tedy odvedl pan Novotný během roku 2012 na dani z příjmu fyzických osob částku 9 750 Kč. Protože však pan Novotný nevyužil za rok 2012 v plné výši základní slevy na poplatníka, tak podá daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012, aby obdržel vratku daně.

Výpočet vratky daně pana Novotného

Text
Částka
Úhrn příjmu od všech zaměstnavatelů
100 000 Kč
(20 000 Kč x 5 měsíců)
Úhrn povinného pojistného
34 000 Kč
(100 000 Kč x 34 %)
Základ daně zaokrouhlený na sta dolů
134 000 Kč
(100 000 Kč + 34 000 Kč)
Daň z příjmu
20 100 Kč
(134 000 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka
24 840 Kč
Daň po uplatnění slev
0 Kč
(20 100 Kč – 24 840 Kč)
Na zálohách během roku zaplaceno
9 750 Kč
Pan Novotný obdrží vratku
9 750 Kč

 

Čas strávený vyplňováním daňového přiznání se panu Novotnému vyplatí. Bude mít nárok na vratku daně ve výši 9 750 Kč.

Kteří penzisté mají nárok na vratku daně?

Nárok na vratku daně, při splnění zákonných podmínek, mají např. tito penzisté:

  •  Penzisté, kteří si po část roku přivydělávali.
  •  Penzisté, kteří odešli v průběhu roku do penze.
  • Občané, kteří dostali během roku výpověď, několik měsíců byli na úřadu práce a následně odešli do penze

 
Aby těmto občanům vznikl nárok na vratku daně, tak je nutné buď si nechat provést roční zúčtování u posledního zaměstnavatele, nebo si podat sám daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Vratku daně sám od sebe žádný daňový poplatník nedostane. V případě, že nemá občan povinnost podat daňové přiznání, což je případ zaměstnanců mající příjem pouze ze zaměstnání, tak je daňová povinnost splněna zálohami na dani z příjmu. Druhá varianta je možná proto jednodušší, stačí mít povrzení od všech zaměstnavatelů o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2012, které je nedílnou součástí daňového přiznání.

Praktický příklad

Pan Modrý obdržel v prosinci 2011 výpověď. V práci tedy ještě pracoval v lednu a únoru 2012. Od března do října 2012 byl pan Modrý na úřadu práce a v listopadu dosáhl řádného důchodového věku a odešel do penze. Pan Modrý si podá daňové přiznání za rok 2012, protože mu vznikne nárok na vratku daně, i za dva měsíce. Pan Modrý měl hrubou mzdu v lednu a únoru 2012 ve výši 25 000 Kč. Na záloze na dani z příjmu fyzických osob zaplatil dvakrát 2 955 Kč, celkem tedy 5 910 Kč.

Výpočet zálohy na dani z příjmu fyzických osob: 2 955 Kč ((25 000 Kč x 1,34) x 15 %) – 2 070 Kč).

Výpočet vratky daně pana Modrého

Text
Částka
Úhrn příjmu od všech zaměstnavatelů
50 000 Kč
(25 000 Kč x 2 měsíců)
Úhrn povinného pojistného
17 000 Kč
(50 000 Kč x 34 %)
Základ daně zaokrouhlený na sta dolů
67 000 Kč
(50 000 Kč + 17 000 Kč)
Daň z příjmu
10 050 Kč
(67 000 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka
24 840 Kč
Daň po uplatnění slev
0 Kč
(10 050 Kč – 24 840 Kč)
Na zálohách během roku zaplaceno
5 910 Kč
Pan Modrý obdrží vratku
5 910 Kč

 

Pan Modrý obdrží vratku daně ve výši 5 910 Kč. I pro pana Modrého bylo rozhodné výhodné vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát