Deset mýtů u zdravotního pojištění

14.02.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění je nenápadnou povinnou daní. Vůči své zdravotní pojišťovně mají všichni pojištěnci řadu povinností. Co je dobré o zdravotním pojištění vědět a na co si dát pozor?

1) Zdravotní pojištění není povinné

Všichni občané s trvalým pobytem na území České republiky mají povinnost platit zdravotní pojištění. Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel (4,5 % platí zaměstnanec a dalších 9 % odvádí zaměstnavatel), OSVČ si platí zdravotní pojištění samy (13,5 % z vyměřovacího základu). Jedinou možností, jak neplatit zdravotní pojištění je přesunutí platby na stát. Za tzv. státní pojištěnce platí totiž zdravotní pojištění stát (např. za studenty, penzisty, maminky na rodičovské dovolené, občany v evidenci úřadu práce). Občané, kteří nejsou zaměstnanci, OSVČ nebo státními pojištěnci, si musí platit zdravotní pojištění sami. Jsou vedeni v registru zdavotní pojišťovny jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). OBZP musí platit na účet své zdravotní pojišťovny každý měsíc 1 080 Kč.

2) Zdravotní pojišťovnu si změníme, kdy chceme

Každý pojištěnec má právo na volbu zdravotní pojišťovny. Přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně však nelze libovolně. Od 1. 12. 2011 lze zdravotní pojišťovnu změnit pouze jednou ročně, a to k 1. lednu dalšího roku. Přičemž je nutné podat přihlášku ke změně šest měsíců před uvedeným termínem. Kdo bude chtít změnit zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2014, ten bude muset podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně do konce června 2013. V prosinci 2012 byl zamítnut senátní návrh (sněmovní tisk č. 721), aby šlo opětovně změnit zdravotní pojišťovnu k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, jako tomu bylo do 30. listopadu 2011.

3) I novorozenci můžeme vybrat zdravotní pojišťovnu

Do 8 dní od narození dítěte je potřeba přihlásit novorozence u zdravotní pojišťovny. V tomto případě neexistuje možnost volby. Ze zákona je totiž povinnost přihlásit novorozence u zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna jeho matka. Nesplnění oznamovací povinnosti může být přitom sankciováno.

4) Při nízké mzdě se zdravotní pojištění neplatí

Zatímco daň z příjmu fyzických osob se do nízkého příjmu neplatí, a to z důvodu uplatnění slevy na dani na poplatníka, zdravotní pojištění se platí vždy. U zdravotního pojištění se žádné slevy neuplatňují. Základní sleva na poplatníka činí měsíčně 2 070 Kč.

 • Praktický příklad
  Zaměstnanec pan Modrý má hrubou měsíční mzdu 10 000 Kč, na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic. Daň z příjmu fyzických osob činí 0 Kč (10 000 Kč x 1,34) x 15 %) – 2 070 Kč). Na zdravotním pojištění však zaplatí zaměstnanec ze své hrubé mzdy 450 Kč (4,5 % x 10 000 Kč) a dalších 900 Kč zaplatí za něj jeho zaměstnavatele (9 % x 10 000 Kč). Celkem tedy zdravotní pojišťovna dostane 1 350 Kč (450 Kč + 900 Kč).

5) OSVČ zaplatí na zdravotním pojištění dle zisku

Čím vyšší zisk, tím vyšší odvod na zdravotním pojištění. OSVČ totiž platí zdravotní pojištění z vyměřovacího základu, což je 50 % ze zisku. V případě, že je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak zaplatí OSVČ zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu.

 • Praktický příklad
  OSVČ pan Zelený dosáhne za rok 2013 zisku 240 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je 120 000 Kč (50 % x 240 000 Kč). Minimální vyměřovací základ za rok 2013 je však 155 304 Kč. Pan Zelený tedy zaplatí na zdravotním pojištění za celý rok 2013 částku 20 967 Kč (13,5 % x 155 304 Kč), nikoliv tedy 16 200 Kč (13,5 % z 120 000 Kč), jak se některé OSVČ mylně domnívají.

6) Dluh na zdavotním pojištění lze prominout

Tato informace není zcela přesná. OSVČ, zaměstnavatelům nebo OBZP může u zdravotní pojišťovny vzniknout dluh, pokud neplatí zdravotní pojištění dle zákona. Prominout nebo snížit lze pouze vyměřené penále. Na odstranění tvrdosti však není právní nárok, snížení či prominutí vyměřeného penále je plně v kompetenci příslušné zdravotní pojišťovny. Základním předpokladem je splnění zákonných podmínek: uhrazení veškerého dlužného pojistného a podání žádosti o prominutí penále v zákonné lhůtě (nejlépe s doložením dokladů, proč má být penále prominuto). Dlužné pojistné nemůže být nikdy prominuto ani částečně sníženo.

7) Z nadstandardního příjmu se zdravotní pojištění neplatí

Ještě v roce 2012 byl skutečně zákonem stanoven maximální vyměřovací základ. Z příjmu nad 72násobek průměrné mzdy, tedy nad 1 809 864 Kč se již zdravotní pojištění neplatilo. Za rok 2012 mohl tedy zaměstnanec ze své hrubé mzdy zaplatit na zdravotním pojištění nejvíce 81 444 Kč (4,5 % z 1 809 864 Kč). Pro rok 2013 však došlo k odstranění stropu pro platbu zdravotního pojištění. Proto v roce 2013 odvede zaměstnanec s ročním příjmem 2 000 000 Kč na zdravotním pojištění 90 000 Kč (4,5 % z 2 000 000 Kč), v roce 2012 by odvedl zmíněných 81 444 Kč. Stejně tak více na zdravotním pojištění odvedou OSVČ s vysokými zisky.

8) Z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí

Pouze do příjmu 10 000 Kč se z dohody o provedení práce neplatí zdravotní pojištění. V měsících, kdy je měsíční odměna vyšší než 10 000 Kč se i z dohody o provedení práce odvádí zdravotní pojištění.

 • Praktický příklad
  Zaměstnanec Černý pracuje pro zaměstnavatele ABC na základě dohody o provedení práce, měsíční odměna činí 11 000 Kč. Na zdravotním pojištění je tedy zaměstnanci sraženo 495 Kč (4,5 % z 11 000 Kč).

9) Podnikající penzisté a studenti neplatí zdravotní pojištění

Vedlejší samostatná výdělečná činnost (např. v penzi nebo při studiu) je při platbě zdravotního pojištění výhodná. Není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se doplatí dle skutečného zisku. Zdravotní pojištění však musí být placeno.

 • Praktický příklad
  Podnikající starobní penzista Svoboda dosáhl za rok 2012 zisku 50 000 Kč. Na zdravotním pojištění za rok 2012 zaplatí 3 375 Kč (50 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

10) Zdravotní pojištění se platí ze stejných příjmů jak daň z příjmu

Nikoliv. Zdravotní pojištění se například neodvádí z pronájmu nebo příjmu z prodeje cenných papírů. Proto nemusí být vstupní údaje při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob a Přehledu o příjmech a výdajích shodné.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ