EU: Zdanění elektřiny v roce 2013

06.03.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jak vysoká je spotřební daň u elektřiny v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU v roce 2013? Rozdíly jsou značné.

Spotřební daň u elektřiny se dotýká, na rozdíl od zdanění cigaret nebo alkoholu, všech domácností. Bez elektřiny se zkrátka neumíme obejít. Ekologické země však umí s energií dobře hospodařit a využívat jí. Vždyť na energii jsou národní ekonomiky závislé, téměř žádná lidská činnost se neobejde bez potřeby energie.

  • Velmi dobře umí energii využívat země Skandinávie, Německo nebo Rakousko.

Orientace na nové technologie s energetickou úsporou se vyplácí. Společnosti vyspělých zemí investující do výzkumu a vývoje, protože ví, že nižší spotřeba energie – např. u aut či elektroniky je pro mnohé zákazníky důležitější než samotná cena. Manažeři vědí, že ekologické povědomí občanů ve všech členských zemích Evropské unie roste a produkce energeticky šetrnějších výrobků je nejenom záslužná, ale je to i cesta k prosperitě a vyšším ziskům.

Spotřební daň u elektřiny v Česku

V roce 2013 činí v Česku spotřební daň u elektřiny pro domácnosti 28,30 Kč za MWh (megawatthodinu), stejně jako v roce 2012. Stejně jako u všech ostatních spotřebních daní je i spotřební daň u elektřiny základem pro výpočet DPH. Elektřina v Česku přitom podléhá základní 21% sazbě DPH. Ze spotřební daně se odvede DPH ve výši 5,94 Kč (21 % z 28,30 Kč). Spotřební daň ve výši 28,30 Kč za MWh tak fakticky znamená zdanění 34,24 Kč (28,30 Kč + 5,94 Kč). Kolik celkově se odvede z elektřiny na DPH, potom závisí na spotřebě a ceně.

Zdanění v EU? Od 1 € po 114 €

V členských zemích EU se v roce 2013 pohybuje spotřební daň u elektřiny od 1 € za MWh po 114 € MWh. Právě 1 € je minimální sazba spotřební daně stanovená legislativou EU (Direktiva 2003/96/EC). Minimální sazba je zavedena hned v několika zemích EU: Bulharsku, Španělsku, Irsku, Lucembursku, Portugalsku a Rumunsku. Velká Británie, Slovensko a Kypr mají výjimku, sazba spotřební daně u elektřiny pro domácnosti je nulová. Nejvyšší spotřební daň je v Nizozemí (116,50 € za MWh). Velmi vysoká je ještě spotřební daň v Dánsku (109,99 € za MWh), Švédsku (34,58 € za MWh), Německu (20,50 € za MWh) a Finsku (17,03 € MWh). U zemí, kde není národní měnou euro, je v přiložené tabulce spotřební daň přepočítána.

Nizozemí – nejvyšší ekologické daně

Ve všech členských zemí OECD tvoří příjmy z ekologických daní přibližně 1,7 % k HDP. V Evropě jsou přitom ekologické daně podstatně vyšší (v průměru 2,5 % k HDP) než v mimoevropských zemích OECD (průměr 0,7 % k HDP). Více než 90 % příjmů z ekologických daní pochází z pohonných hmot a motorových vozidel. Nejvyšší výnos z ekologických daní je tradičně v Nizozemí (cca 4,5 % k HDP) a Dánsku (cca 4,3 % k HDP). I z tohoto důvodu je zdanění elektřiny v těchto zemích nejvyšší.

DPH je nejvyšší v Maďarsku

Zdanění elektřiny ovlivňuje nejenom výše spotřební daně, ale rovněž DPH. Ve většině zemí se uplatňuje základní sazba DPH, existují však výjimy:

  • Velká Británie (5% sazba DPH u elektřiny pro domácnosti), Lucembursko (6% sazba DPH), Řecko (13% sazba DPH) a Irsko (13,5% sazba DPH).
  • Nejvyšší sazba DPH u elektřiny je v Maďarsku (27 %), Dánsku a Švédsku (25 %) a Rumunsku (24 %).

Zdanění elektřiny v zemích EU (rok 2013)

Země Spotřební daň (v euro za MWh) Sazba DPH (v %)
Nizozemí 116,50 € 19 %
Dánsko 109,99 € 25 %
Švédsko 34,58 € 25 %
Německo 20,50 € 19 %
Finsko 17,03 € 23 %
Rakousko 15,00 € 20 %
Polsko 4,87 € 23 %
Itálie 4,70 € 21 %
Estonsko 4,47 € 20 %
Slovinsko 3,05 € 20 %
Řecko 2,20 € 13 %
Belgie 1,91 € 21 %
Francie 1,50 € 19,6 %
Malta 1,50 € 18 %
Česko 1,13 € 21 %
Maďarsko 1,03 € 27 %
Lotyšsko 1,02 € 21 %
Litva 1,01 € 21 %
Bulharsko 1,00 € 20 %
Španělsko 1,00 € 21 %
Irsko 1,00 € 13,5 %
Lucembursko 1,00 € 6 %
Portugalsko 1,00 € 23 %
Rumunsko 1,00 € 24 %
Kypr 0 € 18 %
Velká Británie 0 € 5 %

Pramen: European Commission, Excise Duty Tables, Part II, Energy product and Electricity, January 2013

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ