Výpočet důchodu při evidenci na úřadu práce

13.03.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Každému se může stát, že během produktivního života je nějakou dobu bez práce a je tedy v evidenci na úřadu práce. Jak nulový výdělek během evidence na úřadu práce ovlivňuje výši důchodu? Jak se započítává doba v evidenci na úřadu práce do doby pojištění?

Evidence na úřadu práce patří mezi vyloučené doby, což je velmi důležité při výpočtu důchodu. Vyloučená doba zjednodušeně znamená, že nedochází k rozmělnění průměrného příjmu, ze kterého se vypočítává důchod. Evidence na úřadu práce tak negativně neovlivňuje průměrnou mzdu, ze které se vypočítává důchod.

Z jaké částky se vypočítává důchod?

Pro výpočet důchodu jsou rozhodujícím údajem osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění. Osobním vyměřovacím základem je přitom zjednodušeně řečeno průměrná mzda za všechny odpracované roky v současné hodnotě. U žádostí o důchod přiznaný v roce 2013 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2012, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění.

Praktický příklad

Pan Novák získal 39 let pojištění. V letech 1986 až 2012 měl v každém roce vždy průměrnou měsíční mzdu 20 000 Kč v dnešní hodnotě. V letech 2009 a 2010 byl však dva roky bez práce v evidenci na úřadu práce. Jak vysoký bude důchod pana Nováka?

  • Protože se doba v evidenci na úřadu práce počítá mezi vyloučené doby, tak osobní vyměřovací základ pana Nováka činí 19 985 Kč.
  • Osobní vyměřovací základ není přesně 20 000 Kč, protože v období let 1986 až 2012 byl sedmkrát přestupní rok s 366 dny.
  • Celkový počet dní v letech 1986 až 2012 činí 9 862. Počet vyloučených dní (evidence na úřadu práce dva roky) činí 730 dní.
  • Číslo 30,4167 ve výpočtu je průměrný počet dní v měsíci (365 dní: 12 měsíců).
  • Výpočet osobního vyměřovacího základu: ((6 000 000 Kč: (9 862 dní – 730 dní) x 30,4167).
  • Kdyby se evidence na úřadu práce nepočítala mezi vyloučené doby, potom by činil osobní vyměřovací základ pana Nováka 18 506 Kč. Výpočet osobního vyměřovacího základu v tomto případě by byl ((6 000 000 Kč: 9 862) x 30,4167).
Rok Váš roční příjem (v Kč) Vyloučené doby (ve dnech) Koeficient Přepočtený příjem v Kč
1986 27 483 Kč 0 8,7326 240 000 Kč
1987 28 058 Kč 0 8,5537 240 000 Kč
1988 28 698 Kč 0 8,3630 240 000 Kč
1989 29 393 Kč 0 8,1651 240 000 Kč
1990 30 469 Kč 0 7,8769 240 000 Kč
1991 35 161 Kč 0 6,8258 240 000 Kč
1992 43 061 Kč 0 5,5735 240 000 Kč
1993 53 937 Kč 0 4,4496 240 000 Kč
1994 63 942 Kč 0 3,7534 240 000 Kč
1995 75 774 Kč 0 3,1673 240 000 Kč
1996 89 720 Kč 0 2,6750 240 000 Kč
1997 99 178 Kč 0 2,4199 240 000 Kč
1998 108 421 Kč 0 2,2136 240 000 Kč
1999 117 342 Kč 0 2,0453 240 000 Kč
2000 125 085 Kč 0 1,9187 240 000 Kč
2001 135 747 Kč 0 1,7680 240 000 Kč
2002 145 675 Kč 0 1,6475 240 000 Kč
2003 155 491 Kč 0 1,5435 240 000 Kč
2004 165 803 Kč 0 1,4475 240 000 Kč
2005 174 406 Kč 0 1,3761 240 000 Kč
2006 185 917 Kč 0 1,2909 240 000 Kč
2007 199 601 Kč 0 1,2024 240 000 Kč
2008 215 866 Kč 0 1,1118 240 000 Kč
2009 0 Kč 365 1,0744 0 Kč
2010 0 Kč 365 1,0553 0 Kč
2011 232 671 Kč 0 1,0315 240 000 Kč
2012 240 000Kč 0 1,0000 240 000 Kč
celkem x 730 x 6 000 000 Kč
osobní vyměřovací základ 19 985 Kč

 

  • Protože se evidence na úřadu práce počítá mezi vyloučené doby, tak při 39 letech pojištění a výpočtu důchodu dle legislativy v roce 2013, bude mít pan Novák měsíční důchod 10 351 Kč.
  • Kdyby se evidence na úřadu práce nepočítala mezi vyloučené doby, potom by měl pan Novák při osobním vyměřovacím základu 18 506 Kč a 39 letech pojištění měsíční, důchod 10 117 Kč.

Jak se počítá evidence na úřadu práce do doby pojištění?

Kromě osobního vyměřovacího základu je druhým základním vstupním údajem při výpočtu důchodu doba pojištění. Doba pojištění se počítá vždy v celých ukončených letech.

Pro výpočet důchodu se náhradní doba v evidenci na úřadu práce hodnotí z 80 %.

Evidence na úřadu práce se však započítává v omezeném rozsahu

Do konce roku 1995 se evidence na úřadu práce započítá vždy. Od roku 1996 se započítává vždy, když dostává občan podporu v nezaměstnanosti nebo podporu v rekvalifikaci. Když občan podporu v nezaměstnanosti již nedostává, potom se evidence na úřadu práce započítává maximálně v rozsahu 3 let. Doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. v

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY