OECD: Jak se liší čistá mzda od hrubé mzdy?

19.03.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Hrubá mzda sjednaná v pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru a čistá mzda, kterou zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet, se výrazně liší. Důvodem jsou daně, které platí zaměstnanec. Podívejme se, jak se liší hrubá a čistá mzda v zemích OECD u podprůměrné, průměrné a nadprůměrné mzdy?

V přiložené tabulce máme uvedeno, kolik činí povinné odvody zaměstnance (na dani z příjmu fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištění) v členských zemích OECD u jednotlivých typů mezd. Výpočet je proveden u mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy, 100 % průměrné mzdy, 133 % průměrné mzdy a 167 % průměrné mzdy.

OECD pracuje při výpočtu u České republiky s průměrnou měsíční mzdou za loňský rok ve výši 25 035 korun, která se nepatrně liší od průměrné měsíční mzdy dle Českého statistického úřadu (25 101 korun). Výpočet zdanění však provedeme u průměrné mzdy dle OECD, aby byly údaje za všechny členské země OECD porovnatelné.

Výpočet v případě České republiky

Výpočet je proveden u bezdětného zaměstnance. Sociální pojištění činí v Česku 6,5 % z hrubé mzdy, zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Daň z příjmu 15 % ze „superhrubé mzdy“, od daňové povinnosti se odečítá sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun. „Superhrubou mzdou“ je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o odvody zaměstnavatele na povinném pojistném. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním a 9 % na zdravotním pojištění z jeho hrubé mzdy, celkem tedy 34 %.

 TIP: Vypočítejte si výši čisté mzdy v roce 2013

Položka Mzda 67 % Mzda 100 % Mzda 133 % Mzda 167 %
Hrubá mzda 16 773 Kč 25 035 Kč 33 297 Kč 41 808 Kč
Sociální pojištění 1 091 Kč 1 628 Kč 2 165 Kč 2 718 Kč
Zdravotní pojištění 755 Kč 1 127 Kč 1 499 Kč 1 882 Kč
Daň z příjmu 1 305 Kč 2 970 Kč 4 635 Kč 6 345 Kč
Povinné odvody 3 151 Kč 5 725 Kč 8 299 Kč 10 945 Kč
Čistá mzda 13 622 Kč 19 310 Kč 24 998 Kč 30 863 Kč
Zdanění (v %) 18,79 % 22,87 % 24,92 % 26,18 %

Poznámka: Vlastní výpočty autora

U bezdětného občana s průměrnou mzdou dosahovala čistá mzda za rok 2012 77,13 % jeho hrubé mzdy. Zdanění na straně zaměstnance tedy dosahuje 22,87 %. Ve 13 členských zemích OECD odvádí zaměstnanci pobírající průměrnou mzdu na povinných odvodech méně, než platíme v České republice. Data v přiložené tabulce jsou seřazeny dle zdanění u průměrné mzdy. U nadprůměrných mezd se již projevuje efekt rovné sazby daně z příjmu fyzických osob v ČR a u mezd ve výši 167 % průměrné mzdy je rozdíl mezi hrubou mzdou a čistou mzdou v ČR 11. nejnižší z členských zemí OECD. U velmi nadstandardních příjmů je zdanění v Česku jedno z nejnižších.

Nejméně se liší čistá mzda od hrubé v Mexiku, Chile a Koreji

Přestože je v České republice zavedena nízká 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, tak nejméně se liší čistá mzda od hrubé mzdy v Chile, Mexiku a Koreji. A to u všech typů mezd uvedených v tabulce.

Zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu odvede na povinných odvodech v Chile pouze 7 % ze svého příjmu, v Mexiku 9,5 %, Koreji 13 % a Izraeli 15,5 %.

Dalšími zeměmi, kde čistá mzda dosahuje více než 80 % hrubé mzdy, jsou Nový Zéland, Švýcarsko, Irsko a Estonsko.

Naopak nejvíce se čistá mzda od hrubé mzdy liší v Belgii (42,8 %), Německu (39,9 %), Dánsku (38,9 %), Maďarsku (35,0 %) a Rakousku (34,0 %).

Jak to bylo před pěti lety?

Oproti roku 2007 některé země zdanění u průměrné mzdy zvýšily, jiné snížily. Zdanění a rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou se během pěti let zvýšil u průměrné mzdy v těchto zemích: Řecku (o 6,05 %), Islandu (o 5,13 %), Mexiku (o 3,48 %), Španělsku (o 3,29 %) a Itálii (o 1,8 %). Tedy většinou v evropských zemích, na které citelně dolehla ekonomická krize.

Naopak nejvíce se rozdíl mezi čistou mzdou a hrubou mzdou u průměrné mzdy za pět let snížil v těchto zemích: Izraeli (o 4,95 %), Novém Zélandu (o 4,44 %), Maďarsku (o 3,80 %), Polsku (o 3,16 %) a Švédsku (o 2,71 %).


Tabulka: Zdanění u jednotlivých typů mezd (v % z průměrné mzdy)

Země 66 % 100 % 133 % 166 %
Chile 7,00 % 7,00 % 7,10 % 7,90 %
Mexiko 1,50 % 9,50 % 11,80 % 14,00 %
Korea 9,70 % 13,00 % 14,90 % 15,70 %
Izrael 9,00 % 15,50 % 19,80 % 23,70 %
Nový Zéland 13,10 % 16,40 % 19,80 % 22,40 %
Švýcarsko 13,50 % 16,50 % 19,30 % 21,50 %
Irsko 11,50 % 18,00 % 26,40 % 31,50 %
Estonsko 18,20 % 19,90 % 20,70 % 21,20 %
Japonsko 19,70 % 21,20 % 22,70 % 25,00 %
Portugalsko 15,90 % 21,70 % 25,20 % 28,80 %
Kanada 18,70 % 22,60 % 25,20 % 26,70 %
USA 19,60 % 22,70 % 26,40 % 28,60 %
Slovensko 19,30 % 22,80 % 24,60 % 25,40 %
Česká republika 18,79 % 22,87 % 24,92 % 26,18 %
Austrálie 16,80 % 22,90 % 26,40 % 29,10 %
Španělsko 18,20 % 23,90 % 26,50 % 28,10 %
Polsko 23,60 % 24,60 % 25,10 % 25,40 %
Švédsko 22,10 % 24,90 % 30,50 % 35,20 %
Velká Británie 21,40 % 24,90 % 27,80 % 30,70 %
Řecko 21,10 % 25,40 % 29,40 % 31,90 %
Lucembursko 20,10 % 27,90 % 33,00 % 36,10 %
Turecko 25,60 % 27,90 % 30,30 % 32,00 %
Francie 26,30 % 28,30 % 31,80 % 33,90 %
Norsko 25,60 % 29,40 % 33,20 % 35,80 %
Finsko 22,30 % 29,40 % 33,90 % 36,70 %
Island 24,40 % 29,40 % 31,90 % 34,30 %
Itálie 26,70 % 30,80 % 35,00 % 37,90 %
Nizozemí 26,50 % 31,90 % 35,30 % 38,10 %
Slovinsko 28,50 % 33,10 % 35,60 % 38,80 %
Rakousko 28,00 % 34,00 % 37,80 % 38,60 %
Maďarsko 34,50 % 35,00 % 36,00 % 36,50 %
Dánsko 37,50 % 38,90 % 42,30 % 45,10 %
Německo 34,90 % 39,90 % 42,50 % 43,80 %
Belgie 36,40 % 42,80 % 46,90 % 49,50 %

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát