Kakos: Dáváme vydělat věřitelům a šanci dlužníkům

22.03.2013 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Dlužníkům, kterým nepůjčí banka, doporučuji, aby se v žádném případě nepouštěli do dobrodružství s neznámými firmami, neplatili nikomu předem jakékoli poplatky za půjčku atd. a vyzkoušeli raději systém P2P půjček, uvedl v interview Roman Kakos, zakladatel a ředitel serveru Bankerat.cz.

O alternativě k bankovnímu a nebankovnímu systému půjček, o půjčkách mezi fyzickými osobami prostřednictvím serveru bankerat.cz už jste možná něco zaslechli. V interview s Romanem Kakosem, zakladatelem a ředitelem serveru Bankerat.cz se zaměříme na toto téma podrobněji.

Vážený pane Kakosi, jste majitelem a zakladatelem serveru Bankerat.cz pro poskytování půjček mezi fyzickými osobami. Kde Vás napadla myšlenka založit takto orientovaný projekt?

Ta myšlenka mne napadla asi před pěti lety při četbě článku o americké firmě Prosper, která provozuje P2P půjčky, tedy zprostředkovávání půjček mezi fyzickými osobami bez banky, jakožto prostředníka. V tu dobu jsem začal přemýšlet, jak by se taková myšlenka dala realizovat v českých podmínkách. K samotné realizaci mne však přiměla skutečnost, že v soutěži Nápad roku 2010 se na jednom z předních míst umístil „nápad“ internetového portálu pro P2P půjčky. To mne pomyslně nadzvedlo ze židle. Jak se mohl v soutěži „nových nápadů“ umístit naprosto okopírovaný a již několik let ve Spojených státech a Velké Británii provozovaný business jsem prostě nepochopil. Léta jsem pracoval v bankovnictví na manažerských pozicích, tudíž jsem věděl, že jsme schopen projekt podobný Prosperu u nás zrealizovat. Se svým společníkem, který je skvělým programátorem, jsme tedy začali realizovat portál www.bankerat.cz a ještě na podzim roku 2010 jsme jej spustili. Mimochodem na rozdíl od nás se zmíněný oceněný „nápad“ nikdy nerealizoval, zatímco my úspěšně fungujeme již 2,5 roku.

Inspiroval jste se ze zahraničí? Podle rychlé rešerše je tento způsob poskytování finančních služeb rozšířen především ve Spojených státech, je to tak?

Zpočátku jsem se pochopitelně inspiroval v zahraničí. Ale jen do okamžiku, než jsem zjistil, že to není přenositelné na naše domácí podmínky. Přizpůsobil jsem tedy způsob poskytování půjček kompletně českému prostředí. Základní myšlenka zůstala stejná. Nejrozšířenější je tento způsob půjčování peněz skutečně ve Spojených státech. Důvod je nasnadě. Je to velikost tamního trhu. První firma v tomto oboru však vznikla v Evropě a to konkrétně anglická Zopa.

Popište našim čtenářům princip fungování zprostředkování půjček?

Ten kdo si chce půjčit si na našem portálu bankerat.cz vyplní žádost o půjčku, ve které uvede veškeré informace požadované pro posouzení jeho schopnosti splácet. Podle toho jaké informace je o sobě ochoten věřiteli předložit si může zvolit typ půjčky. Kritéria pro zvolení typu půjčky jsou doložení příjmu a výpis z bankovního a nebankovního registru. Pokud je žadatel ochoten či lépe schopen doložit věřiteli svůj příjem i výpisy z registrů, zvolí tím nejvyšší typ půjčky A. Naopak, pokud nedoloží ani jednu z těchto informací, má automaticky nejnižší typ půjčky D. Typem půjčky určuje žadatel parametry své půjčky a to maximální částku půjčky, minimální roční úrok a maximální splatnost. Jakmile vyplní žadatel svou žádost, my ji zařadíme do seznamu ostatních žádostí, kam vstupují ti, kdo si chtějí naopak vydělat tak, že své volné peníze někomu půjčí a vydělají na úroku a případně na smluvních pokutách když dlužník nesplácí.

Žádost probíhá formou tzv. anonymní reverzní aukce. To konkrétně znamená, že jak žadatel o půjčku tak věřitel v aukci vystupují až do okamžiku schvalování půjčky pod zvolenými přezdívkami a věřitelé dávají konkrétním žadatelům prostřednictvím našeho internetového portálu nabídky na půjčku, které mohou být co do ročního úroku a částky stejné nebo nižší (v případě úroku lepší) než podmínky požadované žadatelům o půjčku. Během aukce se může potenciální věřitel žadatele o půjčku dotazovat a požadovat na něm doplňující informace. Žadatel si vybírá nejlepší nabídku. Může přijmout více nabídek až do zadané částky půjčky. My jako administrátor mu sloučíme všechny nabídky do jedné, takže splácí jednu částku na jeden účet. Jakmile žadatel o půjčku dokončí aukci, dostane od nás k podpisu smluvní dokumentaci spolu se seznamem požadovaných příloh. Schvalování půjčky probíhá na dvou úrovních – nejdříve půjčku schvaluje administrátor a následně věřitel. Čerpání a splátky probíhají prostřednictvím Bankerat jakožto administrátora, který po zaúčtování přeposílá platbu protistraně. Pokud je dlužník v prodlení se splátkou, Bankerat dlužníka upomíná a po případném zesplatnění půjčky provádí jménem věřitele soudní vymáhání a komunikuje s exekutorem.

Nabízíte taktéž systém provizí, na jakém principu funguje?

Každému kdo zprostředkuje pro bankerat půjčku, a to jak z pohledu dlužníka nebo věřitele, náleží provize 2 % z částky půjčky. Zprostředkovat půjčku je možné několika způsoby. Nejjednodušší je to prostřednictvím referenčního odkazu zprostředkovatele, který od nás dostane a který pošle svému známému s doporučením na naše stránky. Pokud má zprostředkovatel své vlastní webové stránky, může si na něj umístit náš banner s referenčním odkazem. Nebo mu dáme náš iFrame, což znamená, že náš portál může provozovat zprostředkovatel pod svou vlastní doménou. Další formou zprostředkování jsou nezávislí konzultanti, finanční poradci, kteří na našem portálu vyplní za žadatele na našem portálu žádost o půjčku prostřednictvím svého referenčního odkazu. Nejlepší zprostředkovatelé si tímto v průměru u nás vydělají okolo deset tisíc měsíčně.

Jakým způsobem jsou zajištěny pohledávky investorů? Může si investor zvolit rovněž způsob daného zajištění? Ručením, směnkou apod.?

Základní zajištění půjčky určuje Bankerat jakožto administrátor. Věřitel má možnost zvolit si další zajištění či dodatečné podmínky. Například může požadovat výpisy z bankovního a nebankovního registru, přestože žadatel o půjčku je ve své žádosti nezadal nebo ručitele s určitým minimálním měsíčním příjmem. Všechny půjčky jsou zajištěny směnkou se směnečným ujednáním, to znamená předpisem na vyplnění směnky, který je nedílnou součástí smlouvy o půjčce. Argumentem pro zajišťovací směnku je jednoznačně rychlost rozhodnutí soudu.

Dokumentaci a právní servis rovněž zajišťujete?

Bankerat zajišťuje smluvní dokumentaci v souladu s českým právem. Stejně tak zajišťuje veškerý právní servis k poskytnutí půjčky či případnému vymáhání. Navíc, Bankerat o půjčce vede pro věřitele účetnictví. Z toho důvodu vede jak splácení, tak čerpání půjčky přes Bankerat. K tomu máme povolení od České národní banky. Peníze klientů jsou podle našeho interního předpisu, který byl mimo jiné podkladem pro udělení tohoto povolení, vedeny odděleně od našich vlastních finančních prostředků. Interní předpis rovněž určuje, že peníze musíme nejpozději následující pracovní den po jejich připsání na náš účet a jejich zaúčtování přeposlat protistraně.

Pohybujeme se v českém prostředí, kde o „malé podvodníčky“ není nouze. Lze odhadnout, jaké množství půjček je uzavřeno a následně ani z části plněno?

Ten kdo si od někoho půjčí peníze s vědomím, že není schopen peníze splácet, není malý podvodníček. Je to prostě podvodník, který se takovým jednáním dopouští trestného činu úvěrového podvodu. K tomu podle zákona nemusí ani čerpat půjčku. Stačí jen, že nám ke schválení předloží například falešné potvrzení o výši příjmu. V takovém případě vždy ze zásady podáváme trestní oznámení pro trestný čin úvěrový podvod. Jsem totiž osobně přesvědčen, že je to jediná cesta k tomu, co mnozí označují pro mne naprosto bizardním slovním termínem „finanční gramotnost“. Většinu těchto případů ostatně odhalíme už při schvalování. Množství půjček, které se nám nepodaří odhalit před jejich poskytnutím, je podle mého odhadu méně než 4 procenta.

Máte již skupinu pravidelných investorů, kteří své prostředky aktivně v aukcích nabízejí, a můžeme říci, že si vytvořili úspěšnou podnikatelskou činnost?

Když si uložíte část svých úspor do banky na termínovaný vklad, také se z vás nestane podnikatel s termínovanými vklady. Od těchto bankovních „vkladatelů“ se naši investoři liší pouze tím, že jsou ochotni podstoupit vyšší riziko pro vysoký roční úrok, který je u našich půjček v průměru okolo 43 %. Jakýkoli vklad v bance po započtení roční inflace nepokryje ani roční inflaci, takže vkladatel o své peníze reálně přichází. U nás má šanci vydělat.

Jste toho názoru, že Váš server přitahuje především fyzické osoby, kterým již žádný jiný bankovní subjekt nepůjčí?

Obecně to tak samozřejmě platí. Pokud má někdo účet u banky, na který mu chodí dostatečně vysoký pravidelný měsíční příjem a nemá v bankovním a nebankovním registru žádné opožděné splátky, nebo jiný prohřešek, který sledují banky, potom má velkou šanci si u banky půjčit za příznivější roční úrok, než u nás. Všichni ostatní jsou našimi potenciálními klienty.

Takže zájem o tento způsob toku financí mezi fyzickými osobami považujete za alternativu bankovního systému z hlediska poskytování půjček?

Náš portál je nejen alternativa k bankovním půjčkám, ale i k nebankovním půjčkám, kde na straně věřitele stojí finanční instituce – firma poskytující peníze.

Kde vidíte osobně potenciál rozvoje v daném sektoru? Případně Váš osobní názor na problematiku půjček v naší republice?

Problematiku půjček v naší republice bych rozdělil do několika oblastí. Jednak jsou to naši poslanci, kteří mnohdy ve snaze se zviditelnit vymýšlí všemožné kreativní hlouposti. Výsledkem je například tzv. formulář předsmluvní dokumentace – informační formulář dlužníka, kterému nerozumí ani právníci, natož chudák dlužník, kterého má tento formulář informovat, co je obsahem úvěrové smlouvy. Další je skutečnost, která byla mimochodem i jedním z důvodů, proč jsme založili Bankerat – chránit dlužníky před podvodníky. V nebankovním sektoru se pohybuje neskutečné množství všemožných firem či jednotlivců, jejichž cílem je, v tom lepším případě, z vás vylákat peníze předem za „zprostředkování“ půjčky, kterou nikdy neuvidíte, v tom horším případě vás chtějí připravit o váš majetek. V průměru jednou týdně refinancujeme jednoznačně „predátorskou půjčku“ na nemovitost. Samostatnou kapitolou je pak rychlost či lépe řečeno pomalost našich soudů, což řešíme používáním zajišťovacích směnek.

Závěrem, proč by naši čtenáři měli raději vyzkoušet služeb Vašeho serveru, než využít služeb zavedených finančních institucí?

Jsme alternativa. Naším cílem není, aby lidé přestali používat klasické finanční instituce. Motivace našich investorů je jednoznačně vydělat peníze. Celkové zhodnocení nejúspěšnější desítky našich investorů se pohybuje v rozmezí 185-200% (!). Dlužníkům, kteří nedostanou půjčku od banky, bych doporučil, aby se v žádném případě nepouštěli do dobrodružství s neznámými firmami, neplatili nikomu předem jakékoli poplatky za půjčku, nepodepisovali úvěrovou smlouvu, která je splatná hned první den po neuhrazení splátky s následnými pokutami za vše možné i nemožné a vyzkoušeli raději náš portál. Dáváme vydělat věřitelům a šanci dlužníkům. Garantujeme oběma stranám smluvní vztahy odpovídající „dobrým mravům“ v rámci českého práva. Máme tvář, jméno, historii a rozsáhlý tým. Jsme navíc jediní na českém trhu, kteří se mohou pochlubit už téměř tří roční zkušeností z tohoto atraktivního finančního prostředí. A samozřejmě máme ambice expandovat dál.

Děkuji Vám za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY