Porovnání penze v závislosti na příjmu

11.04.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občané s nižšími příjmy mají v Česku vyšší náhradový poměr u důchodu, než občané s vyššími příjmy. Rozdíl je v rámci zemí OECD jeden z nejvyšších. Porovnejme si čistou mzdu a důchod v Česku u jednotlivých příjmů.

Důchody podléhají zdanění pouze výjimečně, proto je potřeba porovnávat čistou mzdu dosahovou před odchodem do důchodu a výši penze. Náhradový poměr (výše důchodu vůči čisté mzdě) si v Česku vypočítáme u příjmu ve výši 50 % průměrné mzdy, průměrné mzdy a příjmu ve výši 150 % průměrné mzdy.

Průměrná měsíční mzda za rok 2012 činila 25 101 Kč. Podprůměrná mzda bude tedy v našich výpočtech 12 551 Kč (50 % z 25 101 Kč) a nadprůměrná mzda potom 37 652 Kč (150 % z 25 101 Kč).

Výpočet čisté mzdy

Nejdříve je potřeba si u jednotlivých hrubých mezd vypočítat čistou mzdu, se kterou budeme porovnávat důchod. Z vypočtených důchodů se totiž nebude platit sociální pojištění, zdravotní pojištění ani daň z příjmu fyzických osob.

  • U hrubé mzdy 12 551 Kč je čistá mzda 10 705 Kč. Z hrubé mzdy je sraženo sociální pojištění 816 Kč, zdravotní pojištění 565 Kč a daň z příjmu 465 Kč.
  • U hrubé mzdy 25 101 Kč je čistá mzda 19 354 Kč. Z hrubé mzdy je sraženo sociální pojištění 1 632 Kč, zdravotní pojištění 1 130 Kč a daň z příjmu 2 985 Kč.
  • U hrubé mzdy 37 652 Kč je čistá mzda 28 004 Kč. Z hrubé mzdy je sraženo sociální pojištění 2 448 Kč, zdravotní pojištění 1 695 Kč a daň z příjmu 5 505 Kč.

 

Výpočet důchodu

Výši důchodu si vypočítáme u osobních vyměřovacích základů 12 551 Kč, 25 101 Kč a 37 652 Kč. Doba pojištění bude ve všech případech činit 41 let. Jenom na doplnění si uvedeme, že osobní vyměřovací základ je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě.

 

Výpočet důchodu u jednotlivých příjmů (dle legislativy roku 2013)

Položka Podprůměrná mzda Průměrná mzda Nadprůměrná mzda

Osobní vyměřovací základ

12 551 Kč

25 101 Kč

37 652 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

11 389 Kč

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

314 Kč

3 702 Kč

5 032 Kč

Třetí redukční hranice

(od 30 026 Kč do 103 536 Kč, z 19 %)

0 Kč

0 Kč

1 449 Kč

Výpočtový základ

(součet redukčních hranic)

11 703 Kč

15 092 Kč

17 870 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(41 let x 1,5 %)

61,5 let

61,5 let

61,5 let

Procentní výměra důchodu

(61,5 % z výpočtového základu)

7 198 Kč

9 282 Kč

10 991 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

2 330 Kč

2 330 Kč

Měsíční důchod

(základní výměra + procentní výměra)

9 528 Kč

11 612 Kč

13 321 Kč

 

vlastní výpočet autora

  • U podprůměrné čisté mzdy 10 705 Kč (12 551 Kč hrubého) činí výše důchodu při 41 letech pojištění 9 528 Kč, náhradový poměr je 89 % (9 528 Kč: 10 705 Kč).
  • U průměrné čisté mzdy 19 354 Kč (25 101 Kč hrubého) a 41 letech pojištění činí důchod 11 612 Kč, náhradový poměr je 60 % (11 612 Kč: 19 354 Kč).
  • U nadprůměrné čisté mzdy 28 004 Kč (37 652 Kč hrubého) a 41 letech pojištění činí důchod 13 321 Kč, náhradový poměr je 47,6 % (13 321 Kč: 28 004 Kč).

 

Jak vidíme u nižších příjmů je náhradový poměr vyšší. U nejnižších mezd je náhradový poměr dokonce přes 90 %. S rostoucím příjmem náhradový poměr klesá, u vysokých mezd je nižší než 30 %. Samozřejmě náhradový poměr klesá i s nižší dobou pojištění, s delší dobou pojištění naopak roste. Proto je v textu zdůrazňováno, že počítáme se 41 lety pojištění.

Jak je to v ostatních zemích?

Rozdíly v náhradovém poměru v Česku jsou poměrně značné, ve většině členských zemí OECD jsou nižší, jak vyplývá z publikace OECD „Pensions at a Glance 2011“.

V Německu se náhradový poměr u vybraných druhů mezd (50 % průměrné mzdy, průměrné mzdy a 150 % průměrné mzdy) pohybuje vždy okolo 55 %. Ve Francii od 69 % po 53 %. Ve Švédsku a Portugalsku u všech příjmů okolo 70 %.

Obdobně „rovnostářský“ výpočet penze jako v Česku je z členských zemí OECD např. v Belgii, kde se náhradový poměr u vybraných druhů mezd (50 % průměrné mzdy, průměrné mzdy a 150 % průměrné mzdy) pohybuje od 82 % do 52 %. Irsku od 61 % do 27 %. Ve Velké Británii od 64 % do 47 %.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY