V předdůchodu lze pracovat

17.04.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané v předdůchodovém věku, kteří mají dostatečné úspory ve III. pilíři a spoří alespoň 5 let, uvažují o čerpání předdůchodu. Když budou předdůchod čerpat např. 4 roky, lze třeba po roce mít příjem z výdělečné činnosti? Je možné v předdůchodu pracovat?

Předdůchod nevyplácí stát, ale penzijní společnost, u které má občan uzavřeno doplňkové penzijní spoření. Občané, kteří mají uzavřeno penzijní připojištění, musí svoji smlouvu převést do doplňkového penzijního spoření (do III. pilíře). Jedná se poměrně o snadnou administrativní záležitost. Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření, na to je potřeba pamatovat.


Čtěte také

Pět výhod a nevýhod předdůchodu
Jak mi klesne státní důchod při čerpání předdůchodu?
Předdůchod a předčasný důchod není totéž
Deset mýtů ohledně důchodů

Předdůchod nemůže čerpat každý

Aby mohl občan čerpat předdůchod, tak je nutné splnit dvě hlavní zákonné podmínky: spořit na smlouvu minimálně 5 let a mít našetřeno dostatek finančních prostředků. Minimální částka vyplácená z předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy stanovené dle vyhlášky MPSV. V současné době cca. 7 800 Kč. Při čerpání předdůchodu např. po dobu 3 let je nutné mít našetřeno přibližně 281 tisíc Kč.

  • Předdůchod je možné čerpat nejméně po dobu dvou let.

Pracovat v předdůchodu je možné

Předdůchod je primárně určen pro občany, kteří se celý život chovali zodpovědně, spořili si a v předdůchodovém věku přišli o práci a nemohou na trhu práce najít uplatnění. Výhodou předdůchodu je skutečnost, že ho lze čerpat již 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Posuzuje se však důchodový věk mužů. Důchodový věk se liší dle ročníku narození. Protože však peníze z předdůchodu vyplácí penzijní společnost, nikoliv stát, tak případné práci v předdůchodu nic nebrání. V předdůchodu nejsou žádné finanční limity. To je velký rozdíl oproti přečasnému důchodu.

  • Předdůchod mohou čerpat i invalidní důchodci, aniž by to mělo negativní dopad na výši jejich invalidního důchodu.

Kdo má práci, pro toho není předdůchod výhodný

Přestože výdělečná činnost není v předdůchodu omezena, tak není výhodné pobírat předdůchod a současně pracovat. V tomto případě se totiž našetřené finanční prostředky utratí ještě před dosažením řádného důchodového věku. Nejvíce se přitom potřebují vlastní finanční prostředky právě v důchodu, neboť ve starobní penzi klesá životní úroveň. Čerpat předdůchod v případě, že občan bude mít práci, není tedy výhodné.

Z příjmu se odvádí pojistné

Občané, kteří čerpají předdůchod a nemají vlastní příjmy, jsou pro účely platby zdravotního pojištění vedeni jako státní pojištěnci. Zdravotní pojištění tedy za ně platí stát. Neplatí ani důchodové pojištění. Doba pobírání předdůchodu patří mezi vyloučenou dobu pojištění, proto pobírání předdůchodu negativně neolivňuje osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu v současné hodnotě za odpracované roky od roku 1986). Nerozmělnění osobního vyměřovacího základu je velmi důležité, protože osobní vyměřovací základ je základním vstupním údajem při výpočtu důchodu. Je však potřeba pamatovat na skutečnost, že předdůchod nepatří mezi náhradní dobu pojištění (jako např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Proto se při čerpání předdůchodu nezvyšuje doba pojištění, která je druhým základním vstupním údajem při výpočtu důchodu.

  • Občané v předdůchodu, kteří budou mít vlastní příjem, však budou ze svého příjmu odvádět důchodové pojištění i zdravotní pojištění. Výše popsané zvýhodnění pro neplacení pojistného se vztahuje pouze na případy, kdy občané nemají vlastní příjmy během předdůchodu.

Jak to bude při nízkém příjmu?

Občané, kteří budou mít po nějaký čas během pobírání předdůchodu vlastní příjem se budou moci rozhodnout, zdali při výpočtu důchodu zohlední tento příjem nebo vyloučenou dobu. Při velmi nízkém příjmu může být v některých případech výhodnější započítat vyloučenou dobu. I při nízkém příjmu může být výhodné započítat vyloučenou dobu, jestliže doba výkonu práce nezvýší dobu pojištění o celý rok.

  • Např. jestliže občan po celý život pracoval za měsíční mzdu 30 tisíc Kč a před čerpáním předdůchodu bude mít dobu pojištění 39 let a 20 dní a následně během předdůchodu bude pracovat 10 měsíců za 8 tisicí Kč, tak pro něj bude výhodnější započítat předdůchodu jako vyloučenou dobu. Proč? Nedojde totiž ke snížení osobního vyměřovacího základu (průměrné mzdy za všechny odpracované roky). Práce po dobu 10 měsíců by stejně dobu pojištění nezvýšila. Doba pojištění se počítá vždy v celých ukončených letech. V obou případech by tak byla doba pojištění 39 let.
  • Při výdělku v předdůchodu však bude zpravidla výhodnější započítat pro důchodové účely výdělek. Záleží však na konkrétní situaci, rozhodně se vyplatí propočítat obě varianty a následně vybrat tu výhodnější.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY