Pět chyb a důchod nižší o třetinu

29.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Odchodu do důchodu je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Lehkovážnost se nemusí vyplatit, výsledný důchod může být výrazně nižší. Podívejme se na praktický příklad, jak snadno může být důchod nižší o několik tisícikorun.

Vypočítáme si důchod pana Černého a pana Zeleného. Oba pánové měli v práci stejné příjmy a obdobný průběh pojištění. Výsledný důchod však budou mít značně rozdílný.

1) Nezdokladované dva roky pojištění

Pan Černý si v dostatečném předstihu před odchodem do důchodu zažádal na ČSSZ o zaslání IOLDP (Informativního osobního listu důchodového pojištění), aby si zkontroloval, zda všechny údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti. Každý občan si může jednou ročně zažádat o zaslání IOLDP. Pan Černý zjistil nesrovnalost, kdy mu chyběli dva roky pojištění, neboť jeho dřívější zaměstnavatel (který již zanikl) nesplnil své zákonné povinnosti. V rámci řízení o důchod však tuto chybějící dobu pojištění „vydokladoval“ pomocí pracovní smlouvy. Pan Zelený si žádný doklad nevyžádal a o chybějící době pojištění nevěděl, řízení o důchodu nevěnoval dostačnou pozornost. Pan Zelený tedy získá nižší dobu pojištění kvůli lehkovážnosti o dva roky kratší než pan Černý.

2) Chybějící studium

Panu Zelenému se nepodařilo doložit roční studium, této skutečnosti opět nevěnoval pozornost. Studium před rokem 2010 přitom patří mezi náhradní doby pojištění a ovlivňuje celkovou výši doby pojištění. Přitom platí, že čím vyšší doba pojištění, tím vyšší důchod. Pro zjednodušení počítáme, že pan Zelený získá díky nezapočítání studia dobu pojištění nižší o jeden rok. Při součtu s nevydokladováním dvou let práce jsou to již celkem tři roky pojištění, o které získal pan Zelený méně než pan Černý.

3) Nedokončil celý rok pojištění

Pan Černý odešel do řádného důchodu. Protože při dosažení řádného důchodového věku získal dobu pojištění 42 let a 360 dní, tak pracoval pan Černý o týden déle, aby získal 43 let pojištění. Pro výpočet důchodu se totiž započítávají celé ukončené roky pojištění.

Pan Zelený odešel do předčasného důchodu o tři roky dříve. Při odchodu do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve získal 36 let pojištění a 360 dní. Pan Zelený však nepracoval déle o jeden týden navíc, a proto se mu započítává při výpočtu důchodu pouze 36 let. Proč se panu Zelenému započítává 36 let? O tři roky méně pracoval než pan Černý, protože šel do předčasného důchodu, o dva roky méně, protože nevydokladoval dva roky práce a o jeden rok méně díky nezapočítání studia. A počítají se celé ukončené roky, proto 36 let pojištění.

4) Je rozdíl, zdali 1 080 dní nebo 1 095 dní

Pan Zelený odešel do předčasného důchodu. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých, i započatých 90 dní. Protože však pan Zelený odešel do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky dříve, což je nejdřívější termín dle zákona, tak se krácení důchodu provádí za 1 095 dní a krácení důchodu v tomto případě činí 15,9 %.

Kdyby pan Zelený odešel do předčasného důchodu o 15 dní později, tak by odešel do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní a krácení předčasného důchodu by činilo „pouze“ 14,4 %.

5) Započítání příjmu místo vyloučené doby

Pan Zelený dva roky pečoval o bezmocnou maminku ve III. stupni. Během této doby pracoval na zkrácený úvazek za 8 000 Kč měsíčně. Ve všech ostatních letech (1986 až 2012) měl pan Zelený příjem na úrovni 22 000 Kč v současné hodnotě. Protože však pan Zelený při výpočtu důchodu zohlednil příjem za dva roky ve výši 8 000 Kč, tak mu poklesl osobní vyměřovací základ (průměrná mzda za všechny odpracované roky) z 22 000 Kč na 20 949 Kč. Nižší příjem během péče o bezmocnou maminku mu snížil průměrnou měsíční mzdu za všechny odpracované roky. Kdyby pan Zelený použil u dvou let péče o bezmocnou maminku vyloučenou dobu, tak by měl osobní vyměřovací základ nadále 22 000 Kč. O upřednostnění vyloučených dob a jejich uvedení je potřeba si zažádat při žádosti o důchod.

 

Výpočet důchodu pana Zeleného

Položka Částka

Osobní vyměřovací základ

20 949 Kč

 

První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 2 581 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 2 581 Kč) 13 971 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (36 let x 1,5 %) 54 %
Procentní výměra důchodu (13 971 Kč x 54 %) 7 545 Kč
Krácení důchodu (v %) 15,90
Krácení důchodu (13 971 Kč x 15,9 %) 2 221 Kč
Procentní výměra důchodu (7 545 Kč – 2 221 Kč) 5 324 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (2 330 Kč + 5 324 Kč) 7 654 Kč

vlastní výpočet autora

Pan Zelený bude mít měsíční důchod ve výši 7 654 Kč.

 

Výpočet důchodu pana Černého

Položka Částka

Osobní vyměřovací základ

22 000 Kč

 

První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 2 865 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 2 865 Kč) 14 254 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (43 let x 1,5 %) 64,5 %
Procentní výměra důchodu (14 254 Kč x 64,5 %) 9 194 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (2 330 Kč + 9 194 Kč) 11 524 Kč

vlastní výpočet autora

Pan Černý má měsíční důchod ve výši 11 524 Kč. Důchod pana Zeleného tedy dosahuje pouze 66,4 % důchodu pana Černého. Důvodem není pouze předčasný důchod pana Zeleného, ale rovněž lehkovážnost při vyřizování důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ