Jak ovlivní dobrovolné důchodové pojištění výši důchodu?

27.05.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Především při delší době nezaměstnanosti, která se již nezapočítává do výpočtu důchodu, může být řešením dobrovolné důchodové pojištění. Vyplatí se platit vyšší dobrovolné důchodové pojištění? Jak ovlivní třeba dobrovolné důchodové pojištění výši důchodu?

Protože se postupně zvyšuje potřebná doba pojištění k přiznání starobního důchodu, tak je potřeba si dobu pojištění v předstihu hlídat. V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění, po roce 2018 bude nutné získat již 35 let pojištění. Především v případě delší nezaměstnanosti může být problém získat potřebnou dobu pojištění, v tomto případě nebude starobní důchod přiznán ani při dosažení řádného důchodového věku. Řešením v těchto případech je dobrovolné důchodové pojištění.

Jak se započítává evidence na úřadu práce do doby pojištění?

Do doby pojištění se nepočítá pouze odpracovaná doba, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. vojenská služba, péče o bezmocnou osobu, péče o dítě do 4 let věku nebo právě zmíněná evidence na úřadu práce). Evidence na úřadu práce se však započítává pouze v omezeném rozsahu.

  • Do prosince 1995 se doba v evidenci na úřadu práce započítává v plném rozsahu.
  • Od ledna 1996 se evidence na úřadu práce započítává do doby pojištění, jestliže občan pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Jestliže již občan nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, tak se tato doba započítává maximálně v rozsahu tří let. Doba tří let se zjišťuje zpětně a do dosažení 55 let se započítává v rozsahu maximálně jednoho roku.

 

Nepočítá se podpora v nezaměstnanosti? Řešením je dobrovolné důchodové pojištění

Občané, kteří jsou v evidenci na úřadu práce a již vyčerpali evidenci na úřadu práce jako náhradní dobu pojištění (ale i v jiných případech, kdy nejsou pojištěni a je jim možnost dobrovolného důchodového pojištění umožněna zákonem) mohou využít možnosti dobrovolného důchodového pojištění. Při účasti na dobrovolném důchodovém pojištění získají občané potřebnou dobu pojištění. Zatímco některé náhradní doby pojištění se započítávají v omezeném rozsahu z 80 %, tak dobrovolné důchodové pojištění se počítá do doby pojištění ze 100 %, protože občan platí důchodové pojištění.

Jak vysoké je minimální dobrovolné pojištění?

Výše dobrovolného důchodového pojištění je omezena zdola. Občané, kteří si podají na OSSZ přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění, musí počítat s tím, že minimální platba činí 28 % z minimálního vyměřovacího základu, který se každoročně zvyšuje. Při platbě dobrovolného důchodového pojištění je přitom rozhodující rok, kdy se dobrovolné důchodového pojištění platí, nikoliv rok, za který se platí.

V roce 2013 činí minimální dobrovolné důchodové pojištění 1 812 Kč (28 % z 6 471 Kč). Občané si však mohou platit dobrovolně i vyšší dobrovolné důchodové pojištění, aby měli vyšší důchod, což se však zpravidla nevyplácí, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Dobrovolné důchodové pojištění je omezeno zákonem

Možnost dobrovolného důchodového pojištění je omezena zákonem. Vždy je nutné si podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění na OSSZ a uvedené období se musí týkat některé kategorie uvedené v zákoně o důchodovém pojištění. Např. evidence na úřadu práce, studia na střední nebo vysoké škole, výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, výkon dlouhodobé dobrovolnické služby. Účast na pojištění je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je omezena, stejně tak délka dobrovolného důchodového pojištění (nejvýše 10 let). Bez problémů lze zpětně dopojistit pouze evidenci na úřadu práce a studium, vždy však před podáním žádosti o důchod.

Dopojištění v minimální výši dva roky

Paní Nováková vyčerpala evidenci na úřadu práce jako náhradní dobu pojištění.

1) V prvním případě neudělá nic, její osobní vyměřovací bude 18 000 Kč (průměrná mzda v současné hodnotě za odpracované roky) a získá 38 let pojištění. Při výpočtu počítáme s vyloučenou dobou 19 dní (nemoc).

 

  • Měsíční důchod při době pojištění 38 let a osobním vyměřovacím základu 18 000 Kč by činil dle legislativy roku 2013 měsíčně 9 840 Kč.

 

2) V druhém případě si bude platit dobrovolně dva roky minimální důchodové pojištění (budeme počítat 1 812 Kč měsíčně, což odpovídá měsíčnímu příjmu 6 471 Kč), získá tedy 40 let pojištění, její osobní vyměřovací bude tedy 18 481 Kč. Za dva roky zaplatí paní Nováková na dobrovolném důchodovém pojištění navíc 43 488 Kč (1 812 Kč x 12 měsíců x 2 roky).

 

  • Měsíční důchod při době pojištění 40 let a osobním vyměřovacím základu 18 481 Kč by činil dle legislativy roku 2013 měsíčně 10 313 Kč. Měsíční důchod je vyšší o 473 Kč měsíčně. Výhoda vyššího důchodu z důvodu platby dobrovolného důchodového pojištění převáží nad nižším důchodem až po necelých 8 letech. Dobrovolné důchodové pojištění totiž stálo paní Novákovou 43 488 Kč a důchod je vyšší o 473 Kč měsíčně.

 

3) Ve třetím případě si bude platit paní Nováková dobrovolně dva roky měsíčně 5 436 Kč (odpovídá měsíčnímu příjmu 19 413 Kč). Osobní vyměřovací základ (průměrná mzda v současné hodnotě) by v tomto případě byl 19 441 Kč. Za dva roky zaplatí paní Nováková na dobrovolném důchodovém pojištění částku 130 464 Kč (5 436 Kč x 12 měsíců x 2 roky).

 

  • Měsíční důchod při době pojištění 40 let a osobním vyměřovacím základu 19 441 Kč by byl dle letošního výpočtu 10 469 Kč. Platit dobrovolně vyšší důchodové pojištění než minimální se paní Novákové rozhodně nevyplatí. Na dobrovolném důchodovém pojištění by zaplatila přes 130 tisíc korun a důchod by měla vyšší o 629 Kč než v prvním příkladě.

 

Dobrovolné důchodové pojištění si promyslete

Platba dobrovolného důchodového pojištění se každopádně vyplatí v případech, kdy by občan nezískal potřebnou dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu (platí i pro předčasný důchod).

Občané, kteří potřebnou dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu splní (v roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění) by si měli promyslet, jestli se pro některé nepojištěné období vyplatí dobrovolné důchodové pojištění. Zpravidla je výhodnější tuto částku uvážlivě investovat. Nárůst důchodu z důvodu dobrovolného důchodového pojištění, při získání potřebné doby pojištění pro přiznání důchodu, je totiž nižší, než by se mohlo zdát. Když se rozhodnout platit dobrovolné důchodové pojištění (nutná doba pojištění pro přiznání nároku na důchod je splněna), tak je většinou výhodnější platit minimální dobrovolné důchodové pojištění než si dobrovolně určit vyšší částku.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY