Proč je předčasný důchod na Slovensku vyšší?

30.05.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Předčasný důchod využívá řada Evropanů. Ve většině vyspělých zemí světa dochází ke zpřísňování podmínek pro výplatu předčasného důchodu. V Česku přinesla vyšší krácení u předčasného důchodu "malá důchodová reforma". Jak se liší předčasný důchod v Česku a na Slovensku?

Podmínky pro přiznání důchodu se v Česku i na Slovensku liší. Rozdíly jsou ve výpočtu důchodu i důchodovém věku. V dnešním článku se zaměříme na populární předčasný důchod, který v posledních letech získává z důvodu prodlužování důchodového věku na oblibě.


Čtěte také

Pozor na krácení u předčasného důchodu
Předčasný důchod nebo evidence na úřadu práce?
Pozor na správné načasování předčasného důchodu
Předdůchod a předčasný důchod není totéž
Jak vysoký je předčasný důchod?
Předčasný důchod v roce 2013

Kdy lze do předčasného důchodu odejít?

  • V Česku je v současné době možné do předčasného důchodu odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. I občané, kteří chtějí odejít do předčasného důchodu však musí splnit podmínku doby pojištění. V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění, a to jak pro řádný, tak pro starobní důchod.
  • Na Slovensku je v současné době možné odejít do předčasného důchodu 2 roky před dosažením řádného důchodového věku. I na Slovensku je nutné splnit potřebnou dobu pojištění, je nutné mít odpracovaných alespoň 15 let. Předčasný důchod současně nesmí být nižší než 1,2násobek životního minima (v roce 2013 musí být předčasný důchod nejméně 233,50 euro).

Krácení u předčasného důchodu

V Česku i na Slovensku je předčasný důchod nižší než řádný důchod z důvodu krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se však v Česku i na Slovensku liší, jak si vysvětlíme v praktických příkladech.

  • V Česku se předčasný důchod krátí za každých 90 dní předčasnosti. Výše procentní výměry starobního důchodu se krátí za každých i započatých 90 kalendářních dní z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku. Za prvních 360 kalendářních dní o 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dní, od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne o 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dní a od 721. kalendářního dne o 1,2 % výpočtového základu z každých 90 dní.
  • Na Slovensku činí krácení u předčasného důchodu 0,5 % za každých započatých 30 dní. Nejdříve se na Slovensku vypočítá řádný důchod a teprve poté se provede krácení za předčasnost.

Pro lepší názornost si v přiložené tabulce uvedeme krácení v Česku i na Slovensku v jednotlivých pásmech do dvou let. V Česku je možné odejít do předčasného důchodu dříve, o 3 roky.

Krácení u předčasného důchodu v Česku a Slovensku (v %)

Období Česko Slovensko Období Česko Slovensko

0 - 30 dní

0,9

0,5

391 dní - 420 dní

4,8

7,0

31 - 60 dní

0,9

1,0

421 dní - 450 dní

4,8

7,5

61 dní - 90 dní

0,9

1,5

451 dní - 480 dní

6,0

8,0

91 dní - 120 dní

1,8

2,0

481 dní - 510 dní

6,0

8,5

121 dní - 150 dní

1,8

2,5

511 dní - 540 dní

6,0

9,0

151 dní - 180 dní

1,8

3,0

541 dní - 570 dní

7,2

9,5

181 dní - 210 dní

2,7

3,5

571 dní - 600 dní

7,2

10,0

211 dní - 240 dní

2,7

4,0

601 dní - 630 dní

7,2

10,5

241 dní - 270 dní

2,7

4,5

631 dní - 660 dní

8,4

11,0

271 dní - 300 dní

3,6

5,0

661 dní - 690 dní

8,4

11,5

301 dní - 330 dní

3,6

5,5

691 dní - 720 dní

8,4

12,0

331 dní - 360 dní

3,6

6,0

721 dní - 730 dní

9,9

12,5

361 dní - 390 dní

4,8

6,5

 

 

 

Praktický výpočet předčasného důchodu

Na první pohled to vypadá, že krácení za předčasnost je na Slovensku vyšší než v Česku. Ve skutečnosti to tak však není. Proč? V Česku se krácení provádí z výpočtového základu a ve skutečnosti je tedy krácení vyšší. Na Slovensku se krácení provádí z řádného důchodu, nejdříve se tedy vypočítá řádný důchod a potom se sníží o krácení za předčasnost. Rozdíl si ukážeme na praktickém příkladu.

1. Výpočet předčasného důchodu v Česku

Pan Zelený odejde v Česku do předčasného důchodu přesně dva roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy o 730 dní dříve. Kdyby pan Zelený odešel do řádného důchodu, tak by měl průměrnou penzi. Ke konci roku 2012 činil průměrný důchod 10 778 Kč. Pan Zelený by tedy získal 38 let pojištění a jeho průměrná mzda za všechny odpracované roky v současné hodnotě by byla 24 100 Kč. Při těchto vstupních údajích by byl starobní důchod 10 778 Kč. Pro zjednodušení si vypočítáme, jak vysoký bude předčasný důchod při stejných vstupních údajích, tedy průměrné mzdě 24 100 Kč a době pojištění 38 let. Je to zjednodušený výpočet, protože kdyby pan Zelený odešel do starobního důchodu, tak by pravděpodobně získal vyšší dobu pojištění nebo by zase došlo ke změně průměrné mzdy za všechny odpracované roky. Úmyslně však porovnáváme starobní důchod a předčasný důchod při stejných vstupních údajích, abychom si ukázali, že krácení za předčasnost je vyšší než pouze 9,9 %.

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

24 100 Kč

První redukční hranice

(do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 432 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 432 Kč)

14 821 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(38 let x 1,5 %)

57,0

Procentní výměra důchodu

(14 821 Kč x 57 %)

8 448 Kč

Krácení důchodu ( v %)

9,90

Krácení důchodu ( v Kč)

(14 821 Kč x 9,9 %)

1 467 Kč

Procentní výměra důchodu

(8 448 Kč - 1 467 Kč)

6 981 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 6 981 Kč)

9 311 Kč

vlastní výpočet autora

Předčasný důchod pana Zeleného je nižší o 13,6 % (1 467 Kč: 10 778 Kč) než by byl řádný důchod. Krácení je tedy vyšší než 9,9 %, jak by se na první pohled zdálo.

2. Výpočet předčasného důchodu na Slovensku

Ke konci listopadu 2012 činil průměrný slovenský důchod 378,50 euro. Kdo chce odejít do předčasného důchodu, tomu se nejdříve vypočítá řádný důchod a následně se odečte krácení za předčasnost.

  • Jestliže by tedy např. panu Černému vyšel starobní důchod 378,50 euro a chtěl odejít do předčasného důchodu na Slovensku o 2 roky dříve (krácení by bylo 12,5 %), potom by jeho předčasný důchod činil 331,20 euro (378,50 euro - 47,30 euro).
  • Protože je krácení za předčasný důchod na Slovensku nižší, tak je předčasný důchod (v porovnání s řádným důchodem) na Slovensku vyšší než v Česku.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.