Skutečná sazba daně z příjmu u průměrné mzdy

10.06.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Skutečná (efektivní) sazba daně z příjmu fyzických osob se mnohdy výrazně liší od zákonných daňových sazeb. Hlavním důvodem je existence slevy na poplatníka, nezdanitelné položky  nebo nulové sazby daně v prvním pásmu. Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu u průměrné mzdy v zemích OECD?

Občané s nízkými příjmy (v Česku zaměstnanci s hrubou mzdou do 10 290 Kč) mají ve vyspělých zemích světa nulovou daňovou povinnost. Buď z důvodu uplatnění slevy na dani, nezdanitelné položky nebo nulového sazby daně v prvním pásmu. Zatímco základní nezdanitelná položka snižuje daňový základ, tak sleva na poplatníka snižuje přímo daňovou povinnost. Existence slevy na poplatníka i nezdanitelné položka výrazně ovlivňuje konečnou efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob (poměr mezi vyčíslenou daní a hrubou mzdou zaměstnance).

V přiložené tabulce máme uvedeno efektivní sazbu daně zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v zemích OECD za rok 2012.

Jak vysoká je sleva na dani z příjmu?

V Česku je od roku 2006 zavedena základní sleva na poplatníka. V letech 2006 a 2007 činila sleva na poplatníka 7 200 Kč, v následujících letech 24 840 Kč (pouze v roce 2011 byla základní sleva 23 640 Kč). Mimo pracující penzisty uplatní všichni zaměstnanci u svého zaměstnavatele při výpočtu daňové povinnosti slevu na dani z příjmu fyzických osob, která činí za celý rok 24 840 Kč (nebo 2 070 Kč měsíčně). Sleva na dani z příjmu snižuje přímo daňovou povinnost.

Právě z důvodu slevy na dani z příjmu fyzických osob je v Česku efektivní zdanění z příjmů mírně progresivní, přestože je zavedena 15% rovná sazba daně z příjmu (nepočítáme se 7% solidárním příspěvkem).

Praktický výpočet v Česku

Průměrná roční mzda za rok 2012 (dle databáze OECD, aby byla data za všechny země porovnatelná) činila 300 421 Kč. Efektivní sazba daně u bezdětného zaměstnance činí u průměrné mzdy 11,8 %, přestože je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Sleva na dani z příjmu je zavedena i v jiných členských zemích OECD (např. Dánsku, Polsku, Kanadě, Nizozemí).

Výpočet efektivní sazby daně v Česku

Text

Částka

Průměrná roční hrubá mzda za rok 2012

300 421 Kč

"Superhrubá" mzda

(25 101 Kč x 1,34)

33 700 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(300 421 Kč x 15 %)

402 565 Kč

Základ daně

 (zaokrouhleno na sta dolů)

402 500 Kč

Daň z příjmu

(402 500 Kč x 15 %)

60 375 Kč

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Výsledná daň z příjmu fyzických osob

(60 375 Kč - 24 840 Kč)

35 535 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob

(35 535 Kč: 300 421 Kč)

11,8 %

vlastní výpočet autora

Výpočet u nezdanitelné položky

Rovněž nezdanitelná položka snižuje efektivní zdanění, je zavedena např. v Estonsku, Slovensku, Španělsku, Velké Británii. V některých zemích snižuje mimo základní nezdanitelnou položku základ daně ještě povinné pojistné (např. Slovensko), v jiných nikoliv (např. Velká Británie). V přiložené tabulce máme uveden výpočet efektivní sazby daně u průměrné mzdy na Slovensku, za rok 2012 činila průměrná mzda (dle databáze OECD) na Slovensku 9 821 euro (252 962 Kč), nezdanitelná položka 3 644,76 euro.

Výpočet efektivní sazby daně na Slovensku

Text

Částka

Průměrná roční hrubá mzda za rok 2012

9 821 euro

Povinné pojistné placené zaměstnancem

(v souhrnu 13,4 %, zaokrouhluje se zvlášť zdrav. a soc. poj.)

1 312,92 euro

Nezdanitelná položka

3 644,76 euro

Základ daně

(9 821euro - 1 312,92 euro - 3 644,76 euro)

4 863,32 euro

Daň z příjmu

(4 863,32 euro x 19 %)

924,03 euro

Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob

(924 euro: 9 821 euro)

9,4 %

vlastní výpočet autora

Nulová sazba daně z příjmu

V některých zemích efekt slevy na dani z příjmu nebo nezdanitelné položky plní nulová sazba daně z příjmu fyzických osob. Do určitého ročního příjmu se totiž neodvádí daň z příjmu. Nulová sazba daně je např. v Rakousku, Německu, Austrálii, Švýcarsku či Finsku. Např. v Austrálii je nulová sazba daně do ročního příjmu 6 000 australských dolarů. V druhém daňovém pásmu (6 000 AUD - 37 000 AUD) je 15% sazba daně a ve třetím daňovém pásmu (37 000 AUD - 80 000 AUD) je sazba daně 30 %. Průměrná roční mzda (dle databáze OECD) za rok 2012 v Austrálii činila 73 494 AUD (1 401 608 Kč).

Výpočet efektivní sazby daně v Austrálii

Text

Částka

Průměrná roční hrubá mzda za rok 2012

73 494 AUD

Daň v prvním pásmu (do 6 000 AUD)

0 AUD

Daň v druhém pásmu (6 000 AUD - 37 000 AUD, 15 %)

4 650 AUD

Daň v třetím pásmu (37 000 AUD - 73 494 AUD, 30 %)

10 948,20 AUD

Daň z příjmu

(0 AUD + 4 650 AUD + 10 948,20 AUD)

15 598,20 AUD

Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob

(15 598,20 AUD: 73 494 AUD)

21,2 %

V Austrálii se odvádí ještě "daňový příplatek", při

zohlednění "daňového příplatku" je sazba daně

22,9 %

vlastní výpočet autora

OECD: Jak se liší efektivní sazba daně?

V přiložené tabulce máme uvedenu efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob v členských zemích OECD za rok 2012 u průměrné mzdy. Efektivní sazba daně je poměr vyčíslené daně oproti hrubé mzdě. V některých zemích se odvádí zvlášť centrální a zvlášť místní sazba daně, v tabulce je uvedena kombinovaná sazba (zahrnuje celkovou daňovou povinnost na dani z příjmu fyzických osob zaměstnance).

Nejnižší efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob mají zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu v Chile (0,0 %), Koreji (4,8 %), Polsku (6,8 %), Japonsku (7,5 %), Izraeli (7,9 %) a Mexiku (8,1 %).

Nejvyšší efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob mají zaměstnanci pracující za průměrnou mzdou v Dánsku (36,2 %), Islandu (28,9 %), Belgii (28,8 %), Austrálii (22,9 %) a Finsku (21,8 %).

Efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy v zemích OECD (v %, za rok 2012)

Země

Efektivní sazba

daně z příjmu

Chile

0,0 %

Korea

4,8 %

Polsko

6,8 %

Japonsko

7,5 %

Izrael

7,9 %

Mexiko

8,1 %

Řecko

8,9 %

Slovensko

9,4 %

Švýcarsko

10,3 %

Portugalsko

10,7 %

Česko

11,8 %

Turecko

12,9 %

Francie

14,6 %

Irsko

14,8 %

Kanada

15,2 %

Lucembursko

15,5 %

Velká Británie

15,5 %

Rakousko

15,9 %

Nový Zéland

16,4 %

Maďarsko

16,5 %

Nizozemí

16,5 %

Estonsko

17,1 %

USA

17,1 %

Španělsko

17,5 %

Švédsko

17,9 %

Německo

19,2 %

Itálie

21,3 %

Norsko

21,6 %

Finsko

21,8 %

Austrálie

22,9 %

Belgie

28,8 %

Island

28,9 %

Dánsko

36,2 %

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ