Třicetitisícový příjem a minimální zdanění

12.06.2013 | , Finance.cz
DANĚ


I při třicetitisícovém příjmu může být celkové zdanění (odvody na povinném pojistném a daň z příjmu fyzických osob) do 10 %. Jak je to možné? Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka a využití výhod práce na základě dohody o provedení práce.

Mimo pracující penzisty mohou všichni zaměstnanci uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok (2 070 Kč měsíčně). Právě zákonná sleva na poplatníka je důvodem, proč zaměstnanci s nízkou mzdou neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic.

V roce 2013 nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob zaměstnanec s měsíční mzdou do 10 290 Kč, jak vidět z přiložené tabulky. Ve všech výpočtech se zabýváme zdaněním pouze na straně zaměstnance.

Výpočet zdanění na straně zaměstnance u hrubé mzdy 10 290 Kč

Text

Částka

Hrubá mzda

10 290 Kč

Zdravotní pojištění

(10 290 Kč x 4,5 %)

464 Kč

Sociální pojištění

(10 290 Kč x 6,5 %)

669 Kč

Superhrubá mzda

(10 290 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

13 800 Kč

Daň z příjmu

(13 800 Kč x 15 %)

2 070 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(2 070 Kč - 2 070 Kč)

0 Kč

Čistá mzda

(10 290 Kč - 464 Kč - 669 Kč - 0 Kč)

9 157 Kč

Efektivní zdanění na straně zaměstnance

11 %

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Zdanění u dohody o provedení práce

Do měsíční odměny 10 000 Kč se neplatí z dohody o provedení práce sociální ani zdravotní pojištění, což je výhodné zejména při přivýdělku, kde má zaměstnanec již vyřešen svůj pojistný vztah vůči zdravotní pojišťovně a současně se mu tato doba započítává pro důchodové účely (důchodové pojištění je odváděno z práce na hlavní pracovní poměr na základě standardní pracovní smlouvy).

U měsíční odměny 10 000 Kč se zaplatí pouze daň z příjmu (předpokládáme, že není podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele). Daň z příjmu tedy činí 1 500 Kč (10 000 Kč x 15 %). Čistá odměna tedy 8 500 Kč (10 000 Kč – 1 500 Kč).

Zdanění u více příjmů je nižší

Zaměstnanec pracující pro jednoho zaměstnavatele za hrubou měsíční mzdu 10 290 Kč a následně pro jiného zaměstnavatele (lze i pro stejného zaměstnavatele, ale pro jinou činnost) na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a třeba ještě pro třetího zaměstnavatele rovněž s měsíční odměnou 10 000 Kč má celkový hrubý měsíční příjem 30 290 Kč a na svůj bankovní účet obdrží 26 157 Kč. Jeho hrubý příjem a čistý příjem, který obdrží na svůj bankovní účet, se liší o 4 133 Kč. Celkové daňové odvody (daň z příjmu a povinné pojistné) tedy činí "jen" 4 133 Kč a efektivní zdanění na straně zaměstnance dosahuje pouze 13,6 % (4 133 Kč: 30 290 Kč).

V případě, že by tento zaměstnanec pracoval pouze pro jednoho zaměstnavatele s měsíční hrubou mzdou 30 290 Kč, potom by bylo jeho efektivní zdanění 24,3 %. Výpočet je proveden v přiložené tabulce.

Práce na dohodu o provedení práce (do 10 000 Kč měsíčně) přináší daňovou úsporu, vždy je však vhodné využívat práci na dohodu o provedení práce pro přivýdělek.

Výpočet zdanění na straně zaměstnance u hrubé mzdy 30 290 Kč

Text

Částka

Hrubá mzda

30 290 Kč

Zdravotní pojištění

(30 290 Kč x 4,5 %)

1 364 Kč

Sociální pojištění

(30 290 Kč x 6,5 %)

1 969 Kč

Superhrubá mzda

(30 290 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

40 600 Kč

Daň z příjmu

(40 600 Kč x 15 %)

6 090 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(6 090 Kč - 2 070 Kč)

4 020 Kč

Čistá mzda

(30 290 Kč - 1 464 Kč - 1 969 Kč - 4 020 Kč)

22 937 Kč

Efektivní zdanění na straně zaměstnance

24,3 %

Zdroj: Vlastní výpočet autora

 

Nižší zdanění = nižší dávky

Jak vidíme na ukázkovém příkladu, tak v prvním případě má zaměstnanec při stejném hrubém příjmu čistý příjem vyšší o 3 220 Kč, efektivní zdanění je nižší o 10,7 % (24,3 % - 13,6 %). Nižší zdanění je jistě velká výhoda, ovšem je nutné počítat s nižšími státními dávkami:

  • V prvním případě se nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo mateřská počítá z příjmu 10 290 Kč, ve druhém 30 290 Kč.
  • Do ročního příjmu pro důchodové účely se každý měsíc v prvním případě započítává částka 10 290 Kč, ve druhém případě částka 30 290 Kč.

Nižší zdanění u první varianty je kompenzováno nižší sociální ochranou, s tím je potřeba počítat.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát