EU: bez práce není důchod

27.06.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pouze dosažení důchodového věku nestačí, aby byl přiznán starobní důchod. Každý žadatel o důchod musí rovněž získat potřebnou dobu pojištění. Kdo nesplní podmínku pojištění, nedostane důchod. Jak vysoká je doba pojištění v zemích EU?

Žadatelé o důchod, ať už řádný starobní důchod nebo předčasný starobní důchod, musí v letošním roce v Česku splnit podmínku 29 let pojištění. Do doby pojištění se v Česku započítávají nejenom odpracované roky, kdy občan ze svého příjmu odvádí důchodové pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Doba pojištění se postupně každý rok o jeden rok zvyšuje, aby po roce 2018 bylo nutné získat 35 let pojištění. Právě hranice 35 let pojištění je běžnou dobou pojištění v členských zemích EU.


Čtěte také

Důchod? Čím dál později...
Každý druhý penzista na Kypru je chudý
Kde jsou v EU nejvyšší a nejnižší daně? EU: Jak se mění sazby daní z příjmů?
Chudých Evropanů je čím dál víc


 

Zákonná hranice minimální doby pojištění se vždy vztahuje pouze na státem vyplácený starobní důchod. Jestliže dostává občan důchod z investování do soukromých důchodových fondů (např. do obdoby českého II. pilíře), potom není stanovena minimální doba spoření.

Jak je to v ostatních evropských zemích?

Ve všech členských zemích EU musí občané pro přiznání státního důchodu dosáhnout důchodového věku a současně získat potřebnou dobu pojištění. Výši důchodu a dobu pojištění ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo řádně odvedeno důchodové pojištění. Jestliže není jedna z těchto podmínek splněna, potom nevzniká nárok na státní starobní důchod. Pro některé občany v západní Evropě není přitom vůbec snadné získat potřebnou dobu pojištění, protože činí 30 i více let. Pro přiznání plného důchodu je v některých zemích potřeba v dané bydliště po stanovenou dobu (např. v Dánsku a Finsku 40 let), při nesplnění této podmínky je vyplácen poměrný důchod.

Existuje i snížená doba pojištění

V některých zemích je zavedena zvláštní snížená doba pojištění pro přiznání důchodu, v těchto případech je však důchod nízký. Zpravidla platí, že nižší dobu pojištění lze využít při dosažení vyššího věku než činí základní důchodový věk. Doba pojištění ovlivňuje i výši důchodu, čím více let pojištění občan získá, tím vyšší důchod bude mít. Státní důchod závisí nejenom na výdělcích, ze kterých je odvedeno řádně důchodové pojištění, ale rovněž právě na době pojištění. Dále v textu budeme u jednotlivých vybraných členských zemí EU rozebírat pouze základní dobu pojištění, kterou je potřeba splnit pro přiznání státního starobního důchodu.

 • Belgie - Základní doba pojištění činí 35 let.
 • Bulharsko - Základní doba pojištění se postupně prodlužuje (z 37 let pro muže a 34 let pro ženy), aby činila 40 let pro muže a 35 let pro ženy. Prodloužení doby pojištění souvisí s postupným prodlužováním důchodového věku na 67 let.
 • Estonsko - V Estonsku je nutné získat 15 let pojištění, přičemž do uvedené doby se započítávají pouze roky, kdy občan ze svého příjmu odvádí důchodové pojištění.
 • Irsko - V Irsku je zapotřebí ke splnění nároku na státní starobní důchod získat 10 let čisté doby pojištění, kdy občan ze svého příjmu odváděl důchodové pojištění.
 • Litva - V Litvě je základní doba pojištění 30 let, ve zvláštních případech stačí splnit podmínku 15 let pojištění.
 • Lotyšsko - Pro přiznání starobního důchodu je nutné během produktivního života platit z příjmu důchodové pojištění v rozsahu alespoň 10 let. Do předčasného důchodu je možné odejít 2 roky před dosažením důchodového věku při získání doby pojištění 30 let.
 • Kypr - Základní doba pojištění činí 10 let, jedná se o čistou dobu pojištění, kdy občan ze svého příjmu odváděl řádně důchodové pojištění.
 • Německo - Základní doba pojištění činí 35 let (započítává se např. studium nebo péče o dítě do 10 let).
 • Polsko - Základní doba pojištění činí 20 let.
 • Portugalsko - Základní doba pojištění v Portugalsku činí 30 let.
 • Španělsko - Minimální doba placení důchodového pojištění činí 15 let, aby vznikl nárok na státní starobní důchod.
 • Řecko - Minimálně je zapotřebí získat 4 500 odpracovaných dní a z příjmu odvádět řádně důchodové pojištění.
 • Velká Británie - Ve Velké Británii základní doba pojištění činí 30 let.

Pramen: European Commission - Your Social Security Rights in EU

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY