Jak vysoká je minimální mzda ve světě?

11.07.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V členských zemích Evropské unie se minimální mzda pohybuje od 157 euro (Rumunsko) po 1 874 euro (Lucembursko). Minimální mzda je však zavedena i v mimoevropských zemích (USA, Kadaně, Japonsku či Austrálii). Jak vysoká je minimální mzda v těchto zemích? 

Zákonem je minimální mzda stanovena ve většině vyspělých zemích světa. Překvapivě není minimální mzda legislativou stanovena v zemích Skandinávie, avšak z důvodu kolektivních smluv je nejnižší zaručená mzda vyšší než by byla v případě stanovení zákonem. Obdobná situace je i např. v Německu nebo Itálii. Minimální mzda je zákonem stanovena i v USA nebo Austrálii. Tedy v zemích s velmi liberální legislativou upravující pracovně-právní vztahy. Smluvní volnost v obou zemích je velmi vysoká a zákonné omezení nízké.

Důležitost nastavení minimální mzdy

Správné nastavení minimální mzdy je pro národní ekonomiky vyspělých zemí světa velmi důležité. Minimální mzda by měla být motivující, aby životní úroveň občana pracujícího za minimální mzdu byla citelně vyšší než životní úroveň dlouhodobě nezaměstnaného občana odkázaného na sociální dávky. Současně by však neměla příliš vysoká minimální mzda svazovat ruce zaměstnavatelům, kterým by vysoká minimální mzda příliš zvyšovala mzdové náklady u pomocných prací. Od minimální mzdy se v některých zemích odvíjí i sociální dávky.

Úroveň minimální mzdy v Česku je však nejnižší z členských zemí EU, kde je minimální mzda stanovena zákonem. Za rok 2012 činila průměrná mzda v Česku 25 101 Kč měsíčně a minimální mzda 8 000 Kč. Minimální mzda tak v Česku dosahuje pouze 31,87 % průměrné mzdy. V západní Evropě zpravidla dosahuje minimální mzda cca 40 % průměrné mzdy.

Nízká minimální mzda podporuje šedou ekonomiku

Vyšší minimální mzda zabraňuje, aby se pracující občané propadli do "evropské chudoby", kdy se v EU za chudého považuje každý, jehož měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu mzdy. Hranice chudoby je rozdílná pro jednotlivce a rodiny. V některých případech zaměstnavatelé oficiálně uzavírají se svými zaměstnanci mzdu na úrovni minimální mzdy a zbylou část jim vyplácejí "na ruku". Zaměstnavatelé ušetří, neboť z doplatku z ruky neodvádí povinné pojistné. Adekvátně nastavená minimální mzda tak zvyšuje i daňový výnos na dani z příjmu fyzických osob a především povinném pojistném (sociálním a zdravotním pojištění).

Jak vysoká je minimální mzda v EU?

V Evropské unii byla minimální mzda zavedena nejdříve v Nizozemí (v roce 1969), následovala Francie (1970), Lucembursko (1973) a Portugalsko (1974). Minimální mzdu v jednotlivých zemích v textu uvádíme pro lepší názornost a porovnatelnost v korunách, přepočet je tedy ovlivněn aktuálním směnným kursem. V letošním roce je minimální mzda v EU nejvyšší v Lucembursku (48 054 Kč), Belgii (38 515 Kč), Nizozemí (37 669 Kč) a Irsku (37 490 Kč). Nejnižší minimální mzda v roce 2013 z členských zemí EU je v Česku (8 000 Kč), Lotyšsku (7 436 Kč), Litvě (7 359), Bulharsku (4 077 Kč) a Rumunsku (4 026 Kč).

Minimální mzda v USA

Ve Spojených státech Amerických je zavedena minimální mzda. Federální minimální mzda činí 7,25 $ (139 Kč) za hodinu. Pokud nemá stát uzákoněnou vlastní minimální mzdu, musí platit tato sazba, vyšší samozřejmě může být. Nejvyšší minimální mzda je v San Francisku, kde činí 10,55 $ (202 Kč) na hodinu. V mnoha amerických státech však platí minimální federální mzda.

Jak je to v dalších mimoevropských zemích?

Členské země OECD jsou všechny velmi vyspělé. Jak vysoká je minimální mzda v mimoevropských členských zemích OECD?

  • V Austrálii činí minimální mzda 15,96 AUD (290 Kč) za hodinu nebo 606,40 AUD (11 005 Kč) týdně.
  • V Kanadě se minimální mzda v jednotlich provinciích liší, pohybuje se od 9,75 CAD (183 Kč) v provincii Alberta za hodinu po 11 CAD (207 Kč) za hodinu v provincii Nanavut. Hned v pěti kanadských provinciích je minimální mzda 10,00 CAD (188 Kč) za hodinu.
  • V Izraeli je minimální mzda 4 300 izraelských šekelů (22 939 Kč) měsíčně nebo 23,12 izraelských šekelů (123 Kč) za hodinu.
  • V Chile dosahuje minimální mzda 193 000 CLP (7 516 Kč) měsíčně.
  • V Japonsku se minimální mzda pohybuje od 652 JPY (131 Kč) po 850 JPY (171 Kč) za hodinu.
  • Na Novém Zélandu dosahuje minimální mzda 13,75 NZD (210 Kč) za hodinu.
  • V Koreji činí minimální mzda 4 860 KRW (82 Kč) na hodinu.

Prameny: U.S. Department of Labour, Eurostat, Minimum Wage Statistics

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU