Nejdéle pobírají důchod Francouzi

26.07.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ženy si v členských zemích OECD užijí v průměru penzi déle než muži. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou značné. Nejdéle si užívají důchodu ženy ve Francii, téměř 24 let. Naopak nejméně v Turecku, a to 16 let. Jak jsme na tom v Česku?

Občané ve vyspělých členských zemí OECD žijí v průměru déle než v minulosti. Kvalitní zdravotní péče prodlužuje průměrnou délku života. Všechny členské země OECD jsou ekonomicky vyspělé, občané v těchto zemích se dožívají v průměru vyššího věku než občané chudších zemí světa. Nejvyšší očekávaná délka života je v nejbohatších zemích světa. Bohatší občané žijí v průměru déle.

Jak porovnávat střední délku života?

Právě prodlužující se střední délka života 65letých občanů je jedním z důvodů, proč bude státní penze v budoucnu klesat. Státy totiž vyplácí důchody penzistům déle než tomu bylo v minulosti. Vzhledem k nízké porodnosti ve vyspělých zemích světa tak klesá poměr mezi občany odvádějícími ze svého příjmu důchodové pojištění a důchodci.

V přiložené tabulce máme uvedenu naději života u 65letých občanů v členských zemích OECD. Naděje života novorozence, která se velmi často rovněž uvádí je mnohdy citelně nižší (o 5 a více let) než průměrný věk dožití 65letých občanů. Při překonání rizik úmrtí v dětském a středním věku naděje dožití stoupá.

Střední délka života novorozence dle údajů OECD (Health Data 2013) v Česku u mužů činí 81,1 let a u žen a 74,4 let u mužů.

Naděje dožití 65letých občanů v Česku je z členských zemí OECD jedna z nejnižších. Muži mají před sebou průměrně 15,6 let života, celkem se v průměru dožijí 80,6 let (65 let + 15,6 let). Ženy mají před sebou průměrně 19,2 let, celkem se v průměru dožijí 84,2 let (65 let + 19,2 let).

Ve kterých zemích si užijí občané penzi nejdéle?

Průměrná délka naděje života 65letých občanů za všechny členské země OECD je 21 let u žen a 17,6 let u mužů. Střední délka života je velmi vysoká ve Francii, Itálii, Španělsku nebo Portugalsku. Jižané se hodně baví, smějí a tančí. Pohoda, nepřipouštění si stresu jsou pravděpodobně univerzální lék na dlouhověkost. Nejnižší střední délka života ze zemí OECD je v Turecku, Maďarsku, Slovensku, Mexiku a Česku.

Francouzi si užijí penzi nejdéle ze všech. Ve Francii je nejnižší důchodový věk a nejdelší naděje života 65letých občanů. Pro občany narozené před rokem 1951 je důchodový věk 60 let, postupně se zvyšuje na 62 let.

Praktický příklad: Kolik na důchodu zaplatíme a kolik dostaneme?

Na zjednodušeném příkladu si vypočítáme, kolik občan se mzdou 20 000 Kč odvede v produktivním věku na důchodovém pojištění a kolik následně od státu dostane vyplaceno na starobním důchodu. Vše pro názornost porovnáváme v současné hodnotě a dle současné legislativy. Odvody v minulých letech se lišily, stejně jako výpočet důchodu a další parametry.

Paní Modrá bude mít tedy osobní vyměřovací základ 20 000 Kč a získá 40 let pojištění. Ze svého příjmu odváděla důchodové pojištění po dobu 26 let (zbylé roky jsou náhradní dobou pojištění - péče o děti do 4 let, studium a evidence na úřadu práce). Důchod bude paní Modrá pobírat po zaokrouhlení nahoru 25 let (důchodový věk je nižší než 65 let).

Výpočet zaplaceného důchodového pojištění za všechny roky

Text

Částka

Hrubá mzda

20 000 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(20 000 Kč x 6,5 %)

1 300 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(20 000 Kč x 25 %)

5 000 Kč

Sociální pojištění celkem měsíčně

(1 300 Kč + 5 000 Kč)

6 300 Kč

Sociální pojištění za 32 let

(6 300 Kč x 12 měsíců x 26 let)

1 965 600 Kč

 

vlastní výpočet autora

 

Výpočet celkového důchodu za všechny roky

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

20 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

2 325 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 2 325 Kč)

13 714 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

60,0

Procentní výměra důchodu

(13 714 Kč x 60 %)

8 229 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 8 229 Kč)

10 559 Kč

Důchod za 18 let

(10 559 Kč x 12 měsíců x 25 let)

3 167 700 Kč

 

vlastní výpočet autora

Na praktickém příkladu je vidět nerovnost mezi odvody na důchodovém pojištění a následně vyplácenou penzí. Rostoucí naděje dožití je jedním z důvodů, proč bude muset státní důchod klesat. U žen je nerovnost vyšší, neboť mají nižší důchodový věk, vyšší střední délku života a odpracují kratší dobu, protože jsou během života na rodičovské dovolené. U mužů by byla situace jiná (vždy záleží na konkrétní situaci). Vyšší nerovnost je i u občanů s vyššími příjmy, na sociálním pojištění odvedou výrazně více, zatímco důchod jim příliš nestoupne.

Střední délka života 65letých občanů v zemích OECD (v letech)

Země

Ženy

Muži

Země

Ženy

Muži

Francie

23,8

19,3

Velké Británie

21,2

18,6

Japonsko

23,7

18,7

Nizozemí

21,2

18,1

Španělsko

22,8

18,7

Izrael

21,2

19,0

Švýcarsko

22,6

19,2

Německo

21,2

18,2

Itálie

22,6

18,8

Slovinsko

21,2

16,9

Austrálie

22,0

19,1

Irsko

20,7

17,9

Korea

21,9

17,4

Řecko

20,6

18,5

Portugalsko

21,8

18,1

USA

20,4

17,8

Finsko

21,7

17,7

Estonsko

20,0

14,7

Rakousko

21,7

18,1

Polsko

19,9

15,4

Lucembursko

21,6

17,8

Dánsko

19,7

17,3

Kanada

21,6

18,5

Chile

19,6

16,6

Island

21,5

18,9

ČR

19,2

15,6

Belgie

21,5

17,8

Mexiko

18,5

16,7

Norsko

21,4

18,2

Slovensko

18,4

14,5

Švédsko

21,3

18,5

Maďarsko

18,3

14,3

Nové Zéland

21,3

19,0

Turecko

16,1

14,1

 

Pramen: OECD Health Data 2013

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY