Příjem na ruku vám znatelně sníží důchod

30.07.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané pracují pro svého zaměstnavatele oficiálně za nízkou mzdu a další peníze jsou jím vypláceny na ruku. Tito zaměstnanci musí počítat s velmi nízkým důchodem. Příjem na ruku se jim totiž do důchodu počítat nebude.

Pracovat oficiálně za nízkou mzdu (např. 8 000 Kč) a dalších třeba 9 000 Kč si nechat vyplácet na ruku se z důchodového hlediska nevyplatí.

  • Při tomto postupu zaměstnavatel ušetří na povinném pojistném 3 060 Kč, na zdravotním pojištění ušetří 810 Kč (9 % z 9 000 Kč) a na sociálním pojištění ušetří 2 250 Kč (25 % z 9 000 Kč). Zaměstnanec rovněž ušetří na povinném pojistném - 990 Kč, na zdravotním pojištění ušetří 405 Kč (4,5 % z 9 000 Kč) a na sociálním pojištění ušetří 585 Kč (6,5 % z 9 000 Kč).
  • Pro zaměstnance je však tento postup nevýhodný, důchod se mu sníží o více než kolik ušetří na pojistném.

Do důchodu se bude započítávat pouze příjem, ze kterého bylo řádně odvedeno důchodové pojištění, tedy mzda ve výši 8 000 Kč. Při výpočtu důchodu je přitom značný rozdíl, zdali osobní vyměřovací základ činí 8 000 Kč nebo 17 000 Kč.

Praktický příklad

Pan Modrý bude mít pro zjednodušení osobní vyměřovací základ 8 000 Kč. Jeho průměrná mzda v současné hodnotě bude tedy činit pouze tuto částku, neboť pan Modrý oficiálně pracoval za nízkou mzdu a zbytek si nechal po celý život doplácet na ruku 9 000 Kč v současné hodnotě. Pan Modrý získá 40 let pojištění. Jak vysoký bude mít důchod, jestliže jeho měsíční mzda bude činit 8 000 Kč a jak vysoký bude mít důchod, kdyby jeho osobní vyměřovací byl 17 000 Kč.

Výpočet státního důchodu pana Modrého (dle legislativy roku 2013) při průměrné mzdě 8 000 Kč a 17 000 Kč

Text Částka Text Částka

Osobní vyměřovací základ

8 000 Kč

Osobní vyměřovací základ

17 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 389  Kč)

8 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 389  Kč)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 389 Kč do 30 026 Kč)

0 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 389 Kč do 30 026 Kč)

1 515 Kč

Výpočtový základ

8 000 Kč

Výpočtový základ

12 904 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

Procentní výměra důchodu

(8 000 Kč x 60 %)

4 800 Kč

Procentní výměra důchodu

(12 904 Kč x 60 %)

7 743 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 4 800 Kč)

7 130 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 7 743 Kč)

10 073 Kč

vlastní výpočet autora

Měsíčně ušetři pan Modrý během produktivního života měsíčně na povinném pojistném 990 Kč (11 % z 9 000 Kč), avšak měsíčně bude mít nižší penzi o 2 943 Kč. S ohledem na výši důchodu nebylo rozhodně přínosné pro pana Modrého si nechat vyplácet část mzdy na ruku. Příklad je zjednodušen, protože v minulosti byly jiné sazby pojistného apod.

I jeden rok je z delšího období poznat

Doplatek z ruky i pouhý jeden rok sníží výši důchodu. U druhé varianty bude pobírat pan Modrý doplatek z ruky pouze jeden rok. Od roku 1986 do roku 2011 bude mít mzdu 17 000 Kč v současné hodnotě (dřívější výdělky jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci). V roce 2012 bude mít oficiálně průměrnou mzdu 8 000 Kč (a doplatek z ruky 9 000 Kč). Jak vysoký bude mít osobní vyměřovací základ a následně důchod?

  • Osobní vyměřovací základ nebude 17 000 Kč, ale 16 655 Kč. Přepočtený příjem bude totiž 5 400 000 Kč (26 x 17 000 Kč x 12 měsíců) + (1 x 8 000 Kč x 12 měsíců). Osobní vyměřovací základ bude: (5 400 000 Kč/9 862 dní) x 30,4167).
  • Snížení osobního vyměřovacího základu o 345 Kč bude znamenat snížení důchodu o 56 Kč měsíčně, o 672 Kč za rok.
  • Při kratší práci s odměnou na ruku není rozdíl tak markantní jako v prvním případě, z delšího hlediska je však opět tento postup nevýhodný. Vždy je nutné pamatovat na to, že rozdíl se bude v následujících letech zvyšovat, neboť u vyššího důchodu je vyšší valorizace než u nižšího důchodu. Důchody se totiž valorizují v procentech z procentní části důchodu.

Výpočet důchodu při průměrné mzdě 16 655 Kč

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

16 655 Kč

První redukční hranice

(do 11 389  Kč)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč)

1 422 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 1 422 Kč)

12 811 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

Procentní výměra důchodu

(12 811 Kč x 60 %)

7 687 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 7 687 Kč)

10 017 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY