Výpočet důchodu: Příjem v jednotlivých letech se započítává různě

06.08.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu v roce 2013 ovlivňují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2012. Příjmy v jednotlivých letech jsou však násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Stotisícový příjem před dvaceti lety ovlivní důchod jinak než nyní.

Základními vstupními údaji při výpočtu důchodu jsou osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění v celých letech. Osobní vyměřovací základ je přitom průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, při výpočtu důchodu v roce 2013 se hodnotí roky 1986 až 2012.

  • Někteří občané pro zjednodušení při výpočtu důchodu používají jako osobní vyměřovací základ současnou mzdu. Jestliže se poměr jejich mzdy vůči průměrné mzdě v národním hospodářství příliš neměnil, je možné pro zjednodušené a získání orientačního výsledku tento postup použít. Vždy je však nutné počítat s tím, že takto vypočítaný důchod se bude od skutečnosti lišit.
  • V některých případech může být výpočet od skutečnosti značně odlišný, především v těch případech, kdy mzda občana v letech s ohledem k průměrné mzdě v národním hospodářství velmi kolísala.

Proč jsou rozdíly ve výši důchodu nižší než u mezd?
Jak sníží důchod započítání všech příjmů?
Příjem na ruku vám znatelně sníží důchod
Otec a syn: porovnání výše důchodu

Porovnání jednotlivých let

Průměrná mzda v roce 2012 činila 25 101 Kč měsíčně. Aby osobní vyměřovací základ žadatele o důchod v roce 2013 byl právě 25 101 Kč, tak by se jeho měsíční mzda v letech 1986 až 2012 pohybovala od 2 874 Kč v roce 1986 po 25 101 Kč v roce 2012. Vlivem přepočítacích koeficientů má právě měsíční mzda 2 874 Kč v roce 1986 hodnotu 25 101 Kč v současnosti.

  • Vyšší výdělky v předchozích letech ovlivní výši důchodu výrazně více než v současnosti. Občané, kteří dosahovali nejvyššího příjmu (v absolutním porovnání) dříve tak mají vyšší důchod než občané, kteří dosahují nejvyššího příjmu těsně před odchodem do důchodu. Porovnáváme pouze absolutní hodnotu důchodu.
  • Počítat si důchod pouze na základě výdělků v posledních letech může být mnohdy ošidné. Někteří občané mají v předdůchodovém věku vyšší příjmy (v porovnání s průměrnou mzdou), protože jejich zaměstnavatel oceňuje jejich zkušenosti a znalosti, naproti tomu třeba začátkem devadesátých let měli tito občané nižší mzdu (v porovnání s průměrnou mzdou).

Mzda celý život 25 tisíc Kč

Na praktickém příkladu si vypočítáme důchod pana Černého, který měl v letech 1986 až 2012 mzdu vždy ve výši 25 000 Kč měsíčně (300 000 Kč za rok). Protože se dřívější příjmy přepočítávají koeficientem, tak osobní vyměřovací základ pana Černého nebude 25 tisíc Kč, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale 85 387 Kč.

Rok

Roční příjem

Koeficient

Přepočtený příjem

1986

300 000 Kč

8,7326

2 619 780 Kč

1987

300 000 Kč

8,5537

2 566 110 Kč

1988

300 000 Kč

8,3630

2 508 900 Kč

1989

300 000 Kč

8,1651

2 449 530 Kč

1990

300 000 Kč

7,8769

2 363 070 Kč

1991

300 000 Kč

6,8258

2 047 740 Kč

1992

300 000 Kč

5,5735

1 672 050 Kč

1993

300 000 Kč

4,4496

1 334 880 Kč

1994

300 000 Kč

3,7534

1 126 020 Kč

1995

300 000 Kč

3,1673

950 190 Kč

1996

300 000 Kč

2,6750

802 500 Kč

1997

300 000 Kč

2,4199

725 970 Kč

1998

300 000 Kč

2,2136

664 080 Kč

1999

300 000 Kč

2,0453

613 590 Kč

2000

300 000 Kč

1,9187

575 610 Kč

2001

300 000 Kč

1,7680

530 400 Kč

2002

300 000 Kč

1,6475

494 250 Kč

2003

300 000 Kč

1,5435

463 050 Kč

2004

300 000 Kč

1,4475

434 250 Kč

2005

300 000 Kč

1,3761

412 830 Kč

2006

300 000 Kč

1,2909

387 270 Kč

2007

300 000 Kč

1,2024

360 720 Kč

2008

300 000 Kč

1,1118

333 540 Kč

2009

300 000 Kč

1,0744

322 320 Kč

2010

300 000 Kč

1,0553

316 590 Kč

2011

300 000 Kč

1,0315

309 450 Kč

2012

300 000 Kč

1,0000

300 000 Kč

celkem

x

x

27 684 690 Kč

>

Celkový příjem pana Černého za roky 1986 až 2012 činí 27 684 690 Kč, dřívější příjmy jsou totiž přepočteny koeficientem. Měsíční příjem 25 tisíc v dřívějších letech má zcela jinou hodnotu oproti současnosti. Roční příjem je následně nutné přepočítat na průměrný měsíční příjem.

  • Osobní vyměřovací základ = 85 387 Kč (27 684 690 Kč: 9 862 (počet dní v letech 1986 až 2012) x 30,4167 (průměrný počet dní v měsíci).
  • Protože je osobní vyměřovací základ 85 387 Kč, tak činí výše důchodu (výpočet dle legislativy roku 2013) při 40 letech pojištění 18 494 Kč. V případě, že by osobní vyměřovací základ činil 25 000 Kč, tak by měsíční důchod při 40 letech pojištění byl 11 369 Kč.

Jak jsme si ukázali na názorném příkladu, tak stejný nominální příjem v jednolitých letech ovlivňuje výši důchodu odlišně. Při výpočtu důchodu v roce 2013 má mzda 25 000 Kč měsíčně v roce 2012 hodnotu 25 000 Kč, avšak měsíční mzda 25 000 Kč v roce 2008 má při výpočtu důchodu v roce 2013 hodnotu 27 777 Kč měsíčně. I během pár let se díky přepočítacím koeficientům nominálně stejná mzda může značně odlišovat, mezi roky 2008 a 2012 o více než 11 %.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY