Nemám práci, mám odejít do předčasného důchodu?

07.08.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Situace občanů v předdůchodovém věku na trhu práce není snadná. Evidence na úřadu práce se pro důchodové účely započítává pouze omezeně. Vyplatí se finančně předčasný důchod při vyčerpání náhradních dob pojištění?

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění a vyloučená doba pojištění při výpočtu státního důchodu hodnotí pouze v omezeném rozsahu. Pro občany, kteří již evidenci na úřadu práce jako náhradní a vyloučenou dobu pojištění vyčerpali, je předčasný důchod správnou volbou.

Jak se započítává evidence na úřadu práce?

Do roku 1996 se evidence na úřadu práce započítává jako náhradní doba pojištění v plném rozsahu, bez omezení. Od roku 1996 se doba evidence na úřadu práce započítává do doby pojištění vždy, jestliže je občanovi vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci již nenáleží, se do doby pojištění jako náhradní doba pojištění nejvýše v rozsahu tří let. Doba tří let se přitom zjišťuje zpětně a doba do dosažení 55 let se započítává pouze v rozsahu jednoho roku.

  • Pro přiznání státního důchodu je nutné splnit dvě podmínky: dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění. Do této povinné doby pojištění se evidence na úřadu práce jako náhradní doba pojištění získaná do konce roku 2009 započítává ze 100 %, od roku 2010 z 80 %.
  • Výši důchodu ovlivňují příjmy, ze kterých bylo odvedeno řádně důchodové pojištění (při výpočtu důchodu v roce 2013 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2012) a získaná doba pojištění. Do získané doby pojištění ovlivňující výši důchodu se evidence na úřadu práce jako náhradní doba pojištění započítává z 80 %.

Předčasný důchod nebo evidence na úřadu práce?
Jak klesá předčasný důchod?
Proč je předčasný důchod na Slovensku vyšší?
Předčasný důchod nebo předdůchod?

Předčasný důchod při vyčerpání náhradní doby pojištění

Pro občany, kteří již vyčerpali evidenci na úřadu práce jako náhradní dobu pojištění, splňují důchodové podmínky a do důchodu jim chybí 3 roky a méně, je předčasný důchod dobrým řešením.

Jednak budou mít pravidelný příjem, v opačném případě by měli při splnění zákonných podmínek nárok pouze na sociální dávky. Současně mají nižší rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem než občané, kteří pracují až do řádného důchodového věku. Každý rok by jim klesal osobní vyměřovací základ a nezískali by dobu pojištění navíc při odchodu do starobního důchodu, protože by již nepracovali.

Praktický příklad

V uvedeném praktickém příkladě pro zjednodušení počítáme veškeré výpočty dle legislativy roku 2013.

a) Pan Zelený je v evidenci úřadu práce, ale veškerou náhradní dobu pojištění a vyloučenou dobu pojištění započítanou evidencí na úřadu práce již vyčerpal. Proto se rozhodne odejít do předčasného důchodu o necelé 3 roky dříve (o 1 080 dní dříve), aby měl nižší krácení než při odchodu do předčasného důchodu přesně o 3 roky dříve (o 1 095 dní), kdy by krácení činilo 15,9 %. Pan Zelený získá 37 let pojištění a jeho osobní vyměřovací základ bude 23 500 Kč.

Výpočet předčasného důchodu pana Zeleného (o 1 080 dní dříve)

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

23 500 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 270 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 270 Kč)

14 659 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(37 let x 1,5 %)

55,5

Procentní výměra důchodu

(11 389 Kč + 3 270 Kč)

8 136 Kč

Krácení důchodu (v %)

14,40

Krácení důchodu (v Kč)

(14 659 Kč x 14,4 %)

2 110 Kč

Procentní výměra důchodu

(8 136 Kč - 2 110 Kč)

6 026 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 6 026 Kč)

8 356 Kč

vlastní výpočet autora

b) Ve druhém případě odejde pan Zelený do řádného důchodu. Protože nebude na úřadu práce pobírat podporu v nezaměstnanosti, tak bude odkázaný na sociální dávky a vlastní úspory. I při odchodu do řádného důchodu získá pan Zelený dobu pojištění 37 let, neboť zápočet evidence na úřadu práce jako náhradní doby pojištění již vyčerpal. Osobní vyměřovací základ pana Zeleného však nebude 23 500 Kč, ale 20 875 Kč. Osobní vyměřovací základ panu Zelenému poklesne z důvodu nulových příjmů, ze kterých je odváděno důchodové pojištění v posledních třech letech (pro zjednodušení počítáme celé tři roky) před odchodem do důchodu. Vyloučená doba evidence na úřadu práce je již vyčerpána.

Výpočet řádného důchodu pana Zeleného

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

20 875 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

2 561 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 2 561 Kč)

13 950 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(37 let x 1,5 %)

55,5

Procentní výměra důchodu

(13 950 Kč x 55,5 %)

7 743 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 7 743 Kč)

10 073 Kč

vlastní výpočet autora

Co je výhodnější?

Pro pana Zeleného je výhodnější odchod do předčasného důchodu o necelé 3 roky dříve. Nebude po dobu tří let odkázaný na sociální dávky a vlastní úspory. Předčasný důchod bude dosahovat 82,9 % jeho řádného důchodu. Pokles není v tomto případě tak velký. Počítáme, že by po tři roky neměl pan Zelený práci. Pokles předčasného důchodu je v tomto případě nižší, než kdyby pracoval pan Zelený až do řádného důchodu.

Kdyby pan Zelený pracoval až do důchodu, tak by získal 40 let pojištění a jeho osobní vyměřovací základ by byl pro zjednodušení rovněž 23 500 Kč. Starobní důchod by byl v tomto případě 11 126 Kč. V tomto případě by dosahoval předčasný důchod pouze 75,1 % řádného důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY