EU: Jak vysoká je hodinová minimální mzda?

14.08.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Vláda zvýšila od srpna hodinovou minimální mzdu z 48,10 Kč na 50,60 Kč. Jak vysoká je hodinová minimální mzda v ostatních zemích EU. Jak se zvýšila v Evropě hodinová minimální mzda od roku 2008?

V Česku se zvýšila minimální mzda od srpna 2013 poprvé od ledna 2007. Od srpna činí v Česku hodinová minimální mzda 50,60 Kč/hod. Od roku 2008 se minimální mzda v Česku zvýšila o 5,2 %, což je třetí nejnižší hodnota ze zemí EU, kde je minimální mzda stanovena zákonem.

Minimální hodinová mzda není v členských zemích stanovena v Německu, Rakousku, Itálii, Kypru, Dánsku, Švédsku a Finsku. V Německu a Rakousku jsou však pro některé obory stanoveny tarify. V Dánsku, Švédsku či Finsku je zase minimální mzda stanovena kolektivními smlouvami. Minimální mzda stanovené kolektivními smlouvami je zpravidla vyšší než kdyby byla stanovena zákonem.

Ve východní Evropě se minimální mzda zvyšuje více

V polovině letošního roku se v členských zemích Evropské unie pohybuje minimální mzda od 24,40 Kč za hodinu v Rumunsku po 281,40 Kč za hodinu v Lucembursku. V Lucembursku je hodinová minimální mzda vyšší 11,5krát než v Rumunsku. Rozdíly ve výši minimální mzdy jsou mezi jednotlivými zeměmi značné, stejně jako u průměrné mzdy. Poměr se však v posledních letech nepatrně snížil. Minimální hodinová mzda se totiž ve většině východoevropských zemích postupně zvyšuje.

Minimální mzda v západoevropských zemích je v roce 2013 výrazně vyšší než ve východoevropských zemích, v posledních deseti letech se však tento rozdíl nepatrně snížil.

TIP: Více informací k minimální mzdě získáte v sekci Daně a mzdy

Nejvyšší hodinová minimální mzda je v Lucembursku

V přiložené tabulce máme uvedenu hodinovou minimální mzdu v členských zemích EU, kde je minimální mzda stanovena zákonem, v roce 2008 a 2013 v národní měně. Hodinovou minimální mzda v roce 2013 jsme přepočetli aktuálním směnným kursem ze dne 7. 8. 2013 na koruny a vypočítali jsme si nárůst minimální hodinové mzdy v letech 2008 až 2013.

V roce 2013 je nejvyšší minimální hodinová mzda v Lucembursku (281,40 Kč), Francii (245 Kč), Belgii (236,40 Kč), Nizozemí (234,10 Kč), Irsku (224,70 Kč) a Velké Británii (185,40 Kč).

Hodinová minimální mzda činí v Česku od srpna 50,60 Kč. Nižší hodinová minimální mzda je pouze v sedmi členských zemích EU.

Nejnižší hodinová minimální mzda (pod 50 Kč) je v Rumunsku (24,50 Kč), Bulharsku (24,60 Kč), Lotyšsku (44,0 Kč), Litvě (45,60 Kč), Maďarsku (49,0 Kč) a Estonsku (49,40 Kč).

Řecko a ekonomická krize

I na růstu minimální mzdy lze vidět, jak tvrdě ekonomická krize zasáhla řeckou ekonomiku. V roce 2008 byla v Řecku minimální mzda o 15 % vyšší než dnes. Řecko je jedinou členskou zemí EU, kde je minimální mzda v roce 2013 nižší než v roce 2008. Od roku 2008 se minimální mzda nezměnila v Irsku, kde je stále na úrovni 8,65 euro za hodinu.

Nejvíce se hodinová minimální mzda zvýšila v letech 2008 až 2013 ve Slovinsku, Bulharsku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku, ve všech zemích o 40 % a více.

Hodinová minimální mzda v zemích EU

Země

2013

(v Kč)

2013

(v národní měně)

2008

(v národní měně)

Nárůst (v %)

Lucembursko

281,4

10,83

9,08

19,27%

Francie

245,0

9,43

8,44

11,73%

Belgie

236,4

9,10

7,94

14,61%

Nizozemí

234,1

9,01

8,19

10,01%

Irsko

224,7

8,65

8,65

0,00%

Velká Británie

185,4

6,19

5,52

12,14%

Slovinsko

117,7

4,53

3,11

45,66%

Španělsko

101,6

3,91

3,64

7,42%

Řecko

87,0

3,35

3,94

-14,97%

Portugalsko

75,9

2,92

2,57

13,62%

Polsko

57,1

9,25

6,51

42,09%

Chorvatsko

56,3

16,27

14,11

15,31%

ČR

50,6

50,60

48,10

5,20%

Slovensko

50,4

1,94

1,55

25,16%

Estonsko

49,4

1,90

1,37

38,69%

Maďarsko

49,0

564,00

397,00

42,07%

Litva

45,6

6,06

4,85

24,95%

Lotyšsko

44,0

1,19

0,96

23,96%

Bulharsko

24,6

1,85

1,30

42,31%

Rumunsko

24,4

4,15

2,96

40,20%

 

Pramen: WSI Deutschland (Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut) - Mindestlohndatenbank, Stand Juli 2013

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ