OECD: Průměrná mzda v letech 2010 až 2012

04.09.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V posledních třech letech nejvíce stoupla nominální průměrná mzda v Turecku, Islandu a Chile. V Portugalsku a Řecku průměrná mzda dokonce poklesla. Podívejme se na vývoj průměrné mzdy v posledních třech letech v zemích OECD.

V přiložené tabulce máme uvedeno průměrnou mzdu v členských zemích OECD v národní měně v letech 2010 až 2012 dle databáze OECD. Nejvíce nominální průměrná mzda stoupla v Turecku (o 27,17 %), Islandu (o 15,66 %), Chile (o 12,90 %), Estonsku (o 12,74 %) a Austrálii (o 10,15 %). V Portugalsku průměrná nominální mzda poklesla v uvedeném období o 4,97 % a v Řecku o 9,32 %.

  • V patnácti členských zemí OECD se průměrná nominální mzda zvýšila v letech 2010 až 2012 o v rozmezí 4,3 % až 6,8 %. Mezi tyto země patří i Česko.
  • Ve většině členských zemích OECD, kde je zavedena minimální mzda, je růst nominální průměrné mzdy důležitým ukazatelem i s ohledem na případné zvýšení minimální mzdy. Většina zemí usiluje o zachování určitého stanoveného poměru mezi průměrnou mzdou a minimální mzdou.

Jak šel čas s průměrnou mzdou v Česku?

Za rok 2012 činila roční průměrná mzda v Česku dle databáze OECD 300 421 Kč (15 481 $), v roce 2011 potom 294 987 Kč (15 201 $), za rok 2010 byla průměrná mzda 287 320 Kč (14 806 $). Pro přepočet na dolary je použit u všech údajů aktuální směnný kurs, stejně tak u ostatních zemích dále v textu. Od roku 2010 do roku 2012 stoupla v Česku průměrná nominální roční mzda o 4,56 %.

Kde je průměrná mzda nejvyšší?

  • Za rok 2012 byla průměrná mzda (přepočtena na dolary aktuálním kursem) nejvyšší v těchto deseti zemích: Švýcarsko (94 040 $), Norsko (86 193 $), Dánsko (70 128 $), Lucembursko (68 376 $), Austrálie (66 409 $), Nizozemí (61 854 $), Belgie (61 384 $), Německo (59 713 $), Velká Británie (56 082 $) a Finsko (55 272 $).
  • Za uplynulý rok byla průměrná mzda nejnižší v těchto deseti členských zemích OECD: Mexiko (7 191 $), Maďarsko (12 186 $), Polsko (12 206 $), Slovensko (13 087 $), Chile (12 072 $), Estonsko (14 591 $), Turecko (14 111 $), Česko (15 481 $), Portugalsko (20 948 $) a Slovinsko (22 956 $).

Ve Švýcarsku vše klape

Nejvyšší průměrná mzda je dlouhodobě ve Švýcarsku, kde jsou i poměrně nízké přímé daně. Právě nízké zdanění mzdy je zásadní rozdíl oproti Norsku, kde jsou rovněž velmi vysoké mzdy zaměstnanců. Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu se liší ve Švýcarsku pouze o 21,5 %, nižší zdanění práce je pouze v Koreji (21,0 %), Izraeli (19,2 %), Mexiku (19,0 %), Novém Zélandu (16,4 %) a Chile (7,0 %). V Česku dosahuje zdanění práce u průměrné mzdy 42,4 %. Životní úroveň Švýcarů je tak jedna z nejvyšší na světě. Švýcarsko se může pochlubit výkonným průmyslem, propracovaným finančním sektorem, krásnou přírodou nabízející výborné podmínky pro cestovní ruch, velice funkční veřejnou správou, výbornými podmínkami pro podnikání, propracovanou infrastrukturou, nízkou kriminalitou a korupcí, právní stabilitou a vysokou ekonomickou i osobní svobodou. Švýcarsko najdeme na předních místech v řadě renomovaných ekonomických žebříčcích a hodnocení.

Sen zaměstnanců = nízké daně a minimální inflace

Hrubá mzda sjednaná zpravidla v pracovní smlouvě je pro zaměstnance velmi důležitý údaj. Právě od hrubé mzdy se následně odvíjí výpočet řady státních dávek. I nejdéle pobíraná státní dávka - státní důchod. Každý zaměstnanec však může nakupovat zboží a služby za čistou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet. Čím nižší povinné daně ze mzdy (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu fyzických osob), tím více zboží a služeb si může zaměstnanec za svoji mzdu koupit. Nižší daně tak zvyšují kupní sílu sjednané mzdy v pracovní smlouvě, neboť při stejné hrubé mzdě může zaměstnanec libovolně každý měsíc disponovat vyšší částkou. Všichni zaměstnanci každoročně usilují, aby se jejich mzda zvýšila více než roční inflace, aby si reálně polepšili. V opačném případě si totiž za stejnou mzdu koupí méně zboží a služeb.

Vývoj nominální průměrné mzda v zemích OECD

(v letech 2010 až 2012, v národní měně)

Země Národní měna Průměrná mzda v národní měně Nárůst 2010 - 2012
2012 2011 2010

Turecko

TRY

27 547

25 633

21 661

27,17%

Island

ISK

6 079 006

5 628 000

5 256 000

15,66%

Chile

CLP

6 218 640

5 804 093

5 508 104

12,90%

Estonsko

EURO

10 950

10 368

9 712

12,74%

Austrálie

AUD

73 494

69 903

66 724

10,15%

Maďarsko

HUF

2 749 566

2 645 040

2 512 020

9,46%

Norsko

NOK

510 739

492 015

472 199

8,16%

Mexiko

MXN

94 136

91 014

87 324

7,80%

Polsko

PLN

38 910

37 537

36 121

7,72%

Nový Zéland

NZD

51 278

49 395

48 007

6,81%

Rakousko

EURO

40 855

39 693

38 504

6,11%

Belgie

EURO

46 065

44 636

43 423

6,08%

Izrael

ILS

119 880

116 484

113 280

5,83%

Německo

EURO

44 811

43 681

42 400

5,69%

Slovensko

EURO

9 821

9 592

9 325

5,32%

Finsko

EURO

41 478

39 936

39 395

5,29%

Švédsko

SEK

387 294

376 309

368 208

5,18%

Francie

EURO

36 673

35 928

34 933

4,98%

Kanada

CAD

46 857

45 816

44 717

4,79%

Velká Británie

GBP

35 883

34 968

34 297

4,62%

Česko

CZK

300 421

294 987

287 320

4,56%

Korea

WON

38 546 380

36 816 740

36 929 183

4,38%

Dánsko

DKK

392 456

386 457

376 073

4,36%

USA

USD

47 650

46 671

45 665

4,35%

Lucembursko

EURO

51 312

50 549

49 385

3,90%

Španělsko

EURO

25 558

25 515

24 786

3,12%

Nizozemí

EURO

46 418

45 898

45 215

2,66%

Itálie

EURO

28 908

28 820

28 230

2,40%

Švýcarsko

CHF

86 920

85 984

85 068

2,18%

Slovinsko

EURO

17 227

17 373

16 915

1,85%

Irsko

EURO

32 626

32 264

32 308

0,99%

Japonsko

JPY

4 788 323

4 821 385

4 773 076

0,32%

Portugalsko

EURO

15 720

16 208

16 542

-4,97%

Řecko

EURO

20 086

21 449

22 151

-9,32%

Pramen: OECD, Tax Database, Taxation of Wage Income (Table I. 7)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU