Jak snižuje výchova dětí důchodový věk?

11.09.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ženy narozené v roce 1975 a později mají stejný důchodový věk jako muži, mladší ženy mohou případně odcházet do důchodu dříve v závislosti na počtu vychovaných dětí. O kolik let mají ženy v předdůchodovém věku, které vychovaly několik dětí nižší důchodový věk než bezdětné ženy?

Pro přiznání starobního důchodu je zapotřební dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění. Důchodový věk žen v předdůchodovém věku se přitom liší v závislosti na počtu vychovaných dětí. Rozdíl v důchodovém věku u bezdětné ženy a ženy, která vychovala 5 a více dětí se postupně snižuje.

 • Důchodový věk bezdětné ženy a ženy, která vychovala 5 a více dětí narozených v roce 1950 se liší o 5 let a 4 měsíce.
 • U žen narozených v roce 1960 činí rozdíl 5 let, u žen narozených v roce 1970 je však rozdíl již pouze 1 rok a 8 měsíců.
 • U žen narozených v roce 1975 a později je již jedno, kolik dětí vychovaly, důchodový věk je vždy stejný.

Dříve je možné odejít i do předčasného důchodu

U žen, které jsou nyní v předdůchodovém věku, tedy důchodový věk snižuje nebo zvyšuje počet vychovaných dětí. Důchodový věk ovlivňuje nejenom odchod do řádného důchodu, ale i do předčasného důchodu. Do předčasného důchodu je totiž v současné době možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Nejdříve tedy do předčasného důchodu mohou v současnosti odejít ženy, které vychovaly 5 a více dětí.

Důchodový věk žen v závislosti na počtu vychovaných dětí

V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk žen u vybraných ročníků narození. Důchodový věk se postupně prodlužuje. Nejvíce stoupl důchodový věk právě ženám, které vychovaly více dětí.

 • Důchodový věk bezdětné ženy narozené v roce 1975 je vyšší o 5 let a 8 měsíců oproti důchodovému věku bezdětné ženy narozené v roce 1950.
 • Důchodový věk ženy, která vychovala dvě děti, narozené v roce 1975 je vyšší o 8 let a 4 měsíce oproti důchodovému věku ženy narozené v roce 1950.
 • Dokonce o 11 let má vyšší důchodový věk žena, která vychovala 5 a více dětí, narozená v roce 1975 oproti ženě, která vychovala 5 dětí narozené v roce 1950.

Rok narození

Počet dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1950

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1955

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1960

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1965

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1975

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

Péči o děti je potřeba prokázat

V § 32 zákona o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.) je uvedeno, za jakých podmínek výchova dítěte ovlivňuje důchodový věk. Žena splní podmínku výchovy dítěte pro určení důchodového věku, když žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let.

 • Když se žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku věku dítěte, tak je zákonná podmínka výchovy dítěte splněna, když žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti let Tato však neplatí, jestliže žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.
 • Pokud žena pečovala o nezletilé dítě alespoň poslední 3 roky před dosažením důchodového věku, potom je rovněž splněna podmínka výchovy dítěte.
 • Jestliže žena pečovala o dítě od jeho narození do jeho smrti, potom je rovněž zákonná podmínka splněna, jestliže dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců.

Péče o dítě patří mezi náhradní doby pojištění

Ženy, které vychovaly více dětí, odpracují zpravidla méně let než bezdětné ženy, přesto mohou získat stejnou dobu pojištění. Péče o dítě do 4 let totiž patří mezi náhradní doby pojištění. Tato doba se tak započítává do doby pojištění nutné k přiznání důchodu i do doby pojištění ovlivňující výši důchodu. I když tedy ženy pečují o dítě do 4 let a neplatí důchodové pojištění, tak jsou důchodově pojištěny.

 • Péče o dítě se prokazuje při podání žádosti o důchod, je potřeba předložit rodný list dítěte (dětí) a současně vyplnit potřebný tiskopis při sepsání žádosti o důchod.
 • Péče o dítě se jako náhradní doba pojištění započítává v plném rozsahu jak do nutné doby pojištění k získání nároku na důchod, tak do doby pojištění ovlivňující výši důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY