Výpočet důchodu v roce 2014

08.10.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Stejně jako každý rok, i pro rok 2014 dochází ke změně ve výpočtu starobního důchodu. Jak se bude důchod počítat  v roce 2014? Kdo si polepší a kdo pohorší a proč?

Oproti roku 2013 dochází při výpočtu státního důchodu k několika změnám, mění se zápočet v jednotlivých redukčních hranicích, redukční pásma a koeficienty pro přepočtení příjmů v dřívějších letech. Všechny změny si ukážeme na názorných příkladech.

Rozdíl ve výpočtu důchodu v roce 2014 oproti roku 2013 je však poměrně malý.

Z čeho se skládá starobní důchod?

Každý státní důchod v Česku se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v roce 2014 činí 2 340 Kč. Procentní výměra důchodu vypočteného v roce 2014 bude záviset na výdělcích, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2013 a získané době pojištění. Právě z výdělku v letech 1986 až 2013 se vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Dřívější výdělky jsou při výpočtu osobního vyměřovacího základu násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci.


Tip: Jak se od ledna zvýší důchody?
Kalkulačka starobního důchodu na rok 2014
Jak se zhorší výpočet důchodu v příštích letech?


Jak se redukuje osobní vyměřovací základ?

Při výpočtu důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje a vypočítá se výpočtový základ. Právě redukce osobního vyměřovacího základu je důvodem, proč občanům s příjmem nad druhou redukční hranici roste důchod již nepatrně. Redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2014 jsou: 11 415 Kč, 30 093 Kč a 103 768 Kč.

  • Do částky první redukční hranice (11 415 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
  • Z částky nad první redukční hranici (11 415 Kč) do druhé redukční hranice (30 093 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
  • Z částky nad druhou redukční hranici (30 093 Kč) do třetí redukční hranice (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 22 %.
  • Nad třetí redukční hranici (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 3 %.

Kdo si polepší a kdo pohorší?

Hlavním důvodem horšího výpočtu pro většinu důchodců je snížení redukční hranice ve druhém pásmu z 27 % (rok 2013) na 26 % (rok 2014) a valorizace důchodů přiznaných v roce 2013 o 0,4 %. Polepší si však občané s vyššími příjmy. Podívejme se na praktické příklady.

1) Nízké příjmy = horší výpočet

Pan Zelený má osobní vyměřovací základ 11 100 Kč a získal 40 let pojištění. Jak vysokou penzi by měl dle výpočtu v prosinci 2013 (včetně valorizace od ledna 2014) a jak vysokou penzi dle výpočtu v lednu 2014?

Výpočet důchodu v prosinci 2013

Výpočet důchodu v lednu 2014

Text

Částka

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

11 000 Kč

Osobní vyměřovací základ

11 100 Kč

Redukce do 11 389 Kč

 (ze 100 %)

11 389 Kč

Redukce do 11 415 Kč

 (ze 100 %)

11 100 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5)

60

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5)

60

Procentní výměra důchodu

(11 100 Kč x 60 %)

6 660 Kč

Procentní výměra důchodu

(11 100 Kč x 60 %)

6 660 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 330 + 6 660 Kč)

8 990 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 340 + 6 660 Kč)

9 000 Kč

vlastní výpočet autora

Důchod přiznaný v roce 2013 by se od lednové splátky valorizoval, činil by tedy 9 027 Kč (základní výměra důchodu 2 340 Kč + procentní výměra důchodu 6 687 Kč (6 660 Kč x 1,004)). U příjmu 11 100 Kč je, při porovnání lednové splátky důchodu, důchod přiznaný v roce 2013 (a valorizovaný) vyšší o 27 Kč.

2) Průměrný příjem = horší výpočet

Pan Černý má osobní vyměřovací základ 25 000 Kč a získal 40 let pojištění. Jak vysokou penzi by měl dle výpočtu v prosinci 2013 a jak vysokou penzi dle výpočtu v lednu 2014?

Výpočet důchodu v prosinci 2013

Výpočet důchodu v lednu 2014

Text

Částka

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

Redukce do 11 389 Kč

 (ze 100 %)

11 389 Kč

Redukce do 11 415 Kč

 (ze 100 %)

11 415 Kč

Redukce od 11 389 Kč do 30 026 Kč

(z 27 %)

3 675 Kč

Redukce od 11 415 Kč do 30 093 Kč

(z 26 %)

3 533 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 389 Kč + 3 675Kč)

15 064 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 415 Kč + 3 533 Kč)

14 948 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5)

60

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5)

60

Procentní výměra důchodu

(15 064 Kč x 60 %)

9 039 Kč

Procentní výměra důchodu

(14 948 Kč x 60 %)

8 969 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 330 + 9 039 Kč)

11 369 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 340 + 8 969 Kč)

11 309 Kč

vlastní výpočet autora

Důchod přiznaný v roce 2013 by se od lednové splátky valorizoval, činil by tedy 11 416 Kč (základní výměra důchodu 2 340 Kč + procentní výměra důchodu 9 076 Kč (9 039 Kč x 1,004)). U příjmu 25 000 Kč je, při porovnání lednové splátky důchodu, důchod přiznaný v roce 2013 (a valorizovaný) vyšší o 107 Kč.

3) Nadprůměrný příjem = lepší výpočet

Pan Modrý má osobní vyměřovací základ 45 000 Kč a získal 40 let pojištění. Jak vysokou penzi by měl dle výpočtu v prosinci 2013 a jak vysokou penzi dle výpočtu v lednu 2014?

Výpočet důchodu v prosinci 2013

Výpočet důchodu v lednu 2014

Text

Částka

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

45 000 Kč

Osobní vyměřovací základ

45 000 Kč

Redukce do 11 389 Kč

 (ze 100 %)

11 389 Kč

Redukce do 11 415 Kč

 (ze 100 %)

11 415 Kč

Redukce od 11 389 Kč do 30 026 Kč

(z 27 %)

5 032 Kč

Redukce od 11 415 Kč do 30 093 Kč

(z 26 %)

4 857 Kč

Redukce od 30 026 Kč do 103 536 Kč

(z 19 %)

2 846 Kč

Redukce od 30 093 Kč do 103 768 Kč

(z 22 %)

3 280 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 389 Kč + 5 032 Kč + 2 846 Kč)

19 267 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 415 Kč + 4 857 Kč + 3 280 Kč)

19 552 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5)

60

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5)

60

Procentní výměra důchodu

(19 267 Kč x 60 %)

11 561 Kč

Procentní výměra důchodu

(19 552 Kč x 60 %)

11 731 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 330 + 11 561Kč)

13 891 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 340 + 11 731 Kč)

14 071 Kč

vlastní výpočet autora

Důchod přiznaný v roce 2012 by se od lednové splátky valorizoval, činil by tedy 13 948 Kč (základní výměra důchodu 2 340 Kč + procentní výměra důchodu 11 608 Kč (11 561 Kč x 1,004)). U příjmu 45 000 Kč je, při porovnání lednové splátky důchodu, důchod přiznaný v roce 2014 vyšší o 123 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY