"Vedlejší" samostatná výdělečná činnost je výhodná

22.10.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Každoročně stoupá počet zaměstnanců, kteří si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností. Pro tyto OSVČ je jejich výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, což přináší značné výhody. Za rok 2013 např. při uplatnění výdajů paušálem.

V současné době každá třetí osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) provozuje svoji samostatnou výdělečnou činnosti jako vedlejší zdroj příjmů. Hlavní činností je v jejich případě zaměstnání. Především při platbě povinného pojistného (sociálního a zdravotního pojištění) to přináší výhody:

  • Při placení sociálního ani zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Sociální a zdravotní pojištění se vypočte dle skutečně dosaženého zisku.
  • Protože zaměstnanec, který si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělává, odvádí sociální pojištění standardně ze svého příjmu ze zaměstnání, tak je u vedlejší činnosti zvýhodněn a do limitu se sociální pojištění vůbec neplatí. Za celý rok 2013 činí u vedlejší činnosti limit 62 121 Kč, jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji, tato částka se poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti během roku.

Vedlejší činnost a studenti

Podnikání při studiu? Proč ne!
Živnostenský list může mít i student

Jak je to uplatněním výdajů paušálem za rok 2013?

TIP: Kalkulátor vydajových paušálů

Výdajové paušály jsou pro OSVČ díky své jednoduchosti, srozumitelnosti, přehlednosti výhodné, pro řadu OSVČ jsou vyšší než skutečné výdaje, jejich obliba tak stoupala. Výdajové paušály zůstaly i pro rok 2013 na stejné úrovni jako v roce 2012, přesto jsou pro mnohé OSVČ méně výhodné. Výdajové paušály se pohybují od 30 % po 80 %. Jaké výdajové paušály mohou využít jednotlivé OSVČ?

  • 80 % - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živnostní
  • 60 % - příjmy z ostatních živností
  • 40 % - např. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním
  • 30 % - příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)

Využití 30% a 40% výdajového paušálu je však omezeno, neboť 40% výdajovým paušálem je možné uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč a 30% výdajovým paušálem nejvíce do částky 600 tisíc Kč.

Nemožnost uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění

OSVČ, které využijí výdaje výdajovým paušálem, nemohou uplatnit daňovou slevu na manželku bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění na děti. Některé OSVČ na hlavní činnost tak musely raději přejít na daňovou evidenci. OSVČ na vedlejší činnost však nadále využijí výhod výdajového paušálu a slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti za rok 2013 v daňovém přiznání uplatní. Proč?

  • Budou mít totiž součet základu daně ze závislé činnosti (ze zaměstnání) vyšší než 50% celkového základu daně. Proto mohou OSVČ na vedlejší činnost využít výhodné výdajové paušály a přitom uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Praktický příklad

Pan Černý má za rok 2013 úhrn příjmu od svého zaměstnavatele firmy ABCD ve výši 300 000 Kč (25 000 Kč hrubá mzda x 12 měsíců). Dále pan Černý si přivydělal tlumočením částku 100 000 Kč. Pan Černý má 1 dítě a manželku na rodičovské dovolené bez příjmu. Kolik zaplatí pan Černý za rok na dani z příjmu fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištění?

  • Pan Černý nemá s výkonem vedlejší samostatné činnosti téměř žádná skutečné náklady, proto uplatní výdaje 40% výdajovým paušálem. Příjmy ze závislé činnosti jsou tedy 100 000 Kč, výdaje 40 000 Kč, dílčí základ daně 60 000 Kč (100 000 Kč - 40 000 Kč).

Výpočet daňových odvodů pana Černého

Text Částka

Hrubá roční mzda

(25 000 Kč x 12 měsíců)

300 000 Kč

Zdravotní pojištění zaplacené v práci

(300 000 Kč x 4,5 %)

13 500 Kč

Sociální pojištění zaplacené v práci

(300 000 Kč x 6,5 %)

19 500 Kč

Zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti

(60 000 Kč x 50 % x 13,5 %)

4 050 Kč

Sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti

(zisk je do limitu 62 121 Kč)

0 Kč

Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem

(300 000 Kč x 9 %)

27 000 Kč

Sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem

(300 000 Kč x 25 %)

75 000 Kč

Dílčí základ daně ze závislé činnosti

(300 000 Kč + 27 000 Kč + 75 000 Kč)

402 000 Kč

Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti

(100 000 Kč - 40 000 Kč)

60 000 Kč

Základ daně

(402 000 Kč + 60 000 Kč)

462 000 Kč

Daň

(462 000 Kč x 15 %)

69 300 Kč

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

Daňové zvýhodnění

13 404 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

6 216 Kč

Celkové daňové platby placené panem Černým

(13 500 Kč + 19 500 Kč + 4 050 Kč + 6 216 Kč)

43 266 Kč

Efektivní zdanění na straně pana Černého

(43 266 Kč: 400 000 Kč)

10,8 %

Efektivní zdanění práce pana Černého

(145 266 Kč: 502 000 Kč)

28,9 %

vlastní výpočet autora

Jestliže zohledníme pouze povinné daně (daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění) placené panem Černým z příjmu z práci i samostatné výdělečné činnosti, tak zjistíme, že jeho efektivní zdanění je pouze 10,8 %. Důvodem tak nízkého zdanění je využití daňové slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě a uplatnění výdajového paušálu, když skutečné výdaje jsou nulové a zisk u vedlejší činnosti do limitu, takže se neplatí ze zisku z vedlejší činnosti sociální pojištění. Celkový příjem pana Černého je 400 000 Kč (300 000 Kč z práce a 100 000 Kč ze samostatné výdělečné činnosti, neboť skutečné příjmy jsou nulové). Celkové daňové odvody pana Černého činí 43 266 Kč. Samozřejmě za pana Černého odvedl povinné pojistné i jeho zaměstnavatel a to v souhrnné výši 102 000 Kč. Při zohlednění i tohoto povinného pojistného, je celkové efektivní zdanění práce pana Černého 28,9 %.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ