Zdanění přivýdělku v roce 2014

05.11.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Každoročně stoupá počet zaměstnanců, kteří si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností. Pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění je jejich činnost hodnocena jako vedlejší, což přináší výhody.

Zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají, nemusí při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění, na rozdíl od OSVČ na hlavní činnost, dodržet minimální vyměřovací základ. Zdravotní i sociální pojištění zaplatí dle skutečného zisku a v případě, že je jejich zisk do limitu, tak nemusí sociální pojištění vůbec platit.

Vždy je však nutné plnit si svoji zákonnou povinnost, aby byla u obou institucí (příslušná zdravotní pojišťovna a OSSZ) samostatně výdělečná činnost správně vedena jako vedlejší.

Jak je to s nemocenským pojištěním?

V roce 2013 si OSVČ na vedlejší činnost nemohou platit dobrovolně nemocenské pojištění. Na OSVČ, které platí dobrovolné nemocenské pojištění se totiž vždy pohlíží jako na hlavní.

  • Zákonným opatřením Senátu, které musí ještě ovšem schválit na své první schůzi nová Poslanecká sněmovna, však nebude mít od roku 2014 účast na nemocenském pojištění vliv na druh výdělečné činnosti.

Zaměstnanci, kteří si výdělečnou činností přivydělávají, jsou však nemocensky pojištěni v zaměstnání.

OSVČ na hlavní činnost

Stejně jako každý rok, i pro rok 2014 došlo ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Kolik OSVČ za rok zaplatí na sociálním a zdravotním pojištění závisí, jak vysoký je jejich vyměřovací základ. Vyměřovací základ OSVČ za rok 2014 bude polovina jejich daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální i zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Na zdravotním pojištění odvedou OSVČ na hlavní činnost 13,5 % z vyměřovacího základu. Na důchodovém pojištění zaplatí OSVČ 29,2 % z vyměřovacího základu (počítáme, že OSVČ do II. pilíře nevstoupily, neboť pro většinu z nich to nebylo výhodné).

Minimální měsíční vyměřovací základ u zdravotního pojištění v roce 2014 činí 12 971 Kč, za celý rok tedy 155 652 Kč, OSVČ na hlavní činnost zaplatí tedy na zdravotním pojištění minimálně 21 014 Kč (13,5 % z 155 652 Kč). Minimální vyměřovací základ u důchodového pojištění v roce 2014 činí 6 486 Kč, za celý rok tedy 77 832 Kč, OSVČ na hlavní činnost (není účastna důchodového spoření v II. pilíři) zaplatí minimálně na důchodovém pojištění 22 727 Kč (29,2 % z 77 832 Kč).

Finance.cz

Co přinese rok 2014?


Souhrn změn a novinek, které nás čekají v novém roce.

Čtěte více

U vedlejší činnosti se platí dle skutečného zisku

Protože zaměstnanec, který si samostatnou výdělečnou činností přivydělává, platí zdravotní i důchodové pojištění již ze své hrubé mzdy u svého zaměstnavatele, tak nemusí u přivýdělku dodržet minimální vyměřovací základ. Povinné pojistné zaplatí dle skutečného zisku. Navíc se během roku neplatí zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění se doplatí jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Důchodové pojištění se dokonce při vedlejší činnosti neplatí, pokud bude za rok 2014 zisk (příjem - výdej) do částky 62 261 Kč. Částka 62 261 Kč platí pro celý rok, při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku, se limit poměrně snižuje.

Zdanění z příjmu z přivýdělku je tedy poměrně nízké a samostatná výdělečná činnost jako vedlejší zdroj příjmů je výhodná.

Praktický příklad:

Zaměstnanec pan Černý si za celý rok 2014 dosáhne z vedlejší samostatné výdělečné činnosti příjmu 150 000 Kč. Skutečné výdaje má zaměstnanec pan Černý poměrně nízké, proto uplatní výdaje paušálem. U ostatních živností je možné uplatnit 60% výdajový paušál, což je i případ pana Černého.

Příjem pana Černého činí tedy 150 000 Kč, výdaje 90 000 Kč (60 % z 150 000 Kč), zisk za rok 2014 bude 60 000 Kč (150 000 Kč - 90 000 Kč).

Vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění pana Černého bude 30 000 Kč (60 000 Kč x 50 %). Protože nemusí pan Černý dodržet minimální vyměřovací základ, tak se mu zdravotní pojištění vypočítá dle skutečného vyměřovacího základu. Pan Černý zaplatí na zdravotním pojištění jednorázově při podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 částku 4 050 Kč (13,5 % z 30 000 Kč). Pan Černý podá Přehled o příjmech a výdajích v březnu 2015 a současně stejný den uhradí své zdravotní pojišťovně částku 4 050 Kč.

Na důchodovém pojištění za rok 2014 nezaplatí pan Černý na OSSZ nic, neboť jeho vyměřovací základ je nižší než limit pro placení důchodového pojištění při vedlejší činnosti. Přestože nebude pan Černý platit důchodové pojištění ze své vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tak bude muset na místně příslušné OSSZ podat "Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014".

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ