EU: Jaké příjmy má průměrná domácnost?

22.11.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Rozdíl v životní úrovni v jednotlivých členských zemích EU lze dokládat na rozdílném mediánu příjmu u jednotlivých domácností. V Česku si žijeme dobře, vždyť rozdíl mezi Portugalskem, Maltou, Řeckem či Španělskem a Českem rok od roku klesá.

Průměrná mzda je v členských zemích EU rok od roku pro většinu zaměstnanců více nedosažitelná, průměrnou mzdu a vyšší mzdu v praxi nepobírá polovina zaměstnanců ale přibližně pouze jedna třetina. Důvodem jsou nadstandardní mzdy nejlépe placených odborníků, které "nadhodnocují" průměrnou mzdu. Nejvíce v posledních letech přitom stoupají mzdy desetiny nejlépe hodnocených zaměstnanců, zatímco mzdy zaměstnanců s podprůměrnou mzdou spíše stagnují.

Mnohem lepší vypovídací schopnost o úrovni "běžné" mzdy má medián mzdy. Zaměstnanec, který pracuje za medián mzdy ví, že polovina zaměstnanců má vyšší mzdu a polovina zaměstnanců nižší mzdu. Medián mzdy je v EU nižší než průměrná mzda od 10 % až po 35 %. Nejnižší mzdové rozdíly jsou v zemích Skandinávie.

V přiložené tabulce máme uveden medián disponibilního příjmu na osobu v domácnosti. Poněvadž je příjem rozdělen dle váhového klíče, který bere v úvahu různé struktury v domácnosti a skutečnost, že lidí žijící spolu v domácnosti ušetří na provozních nákladech, tak má dobrou porovnávací schopnost. Lze tak porovnat disponibilní příjmy občanů žijících v různě velikých domácností.

Přepočtený medián příjmu

Porovnávat životní úroveň dle příjmů je poměrně složité, neboť je potřeba zohlednit různé typy domácností. Vícečetné domácnosti (např. dva dospělí a dvě děti) mají zpravidla dva příjmy přičemž výdaje na čtyři osoby. Proto se ve statistických šetřeních příjem přepočítává na jednu osobu. Vícečetné domácnosti šetří výdaje za bydlení, energie a další výdaje, neboť žijí společnost, proto se celkový rodinný příjem nedělí čtyřmi, ale nižší hodnotou v závislosti na věku členů domácnosti. První dospělý se počítá jako 1,0, další dospělí a děti starší 14 let jako 0,5 a děti mladší 0,3 let.

Výpočet v Česku

Ekvivalentní medián příjmu v Česku dle publikace "Stastistisches Jahrbuch 2013 - Das Statistische Bundesamt Deutschland" je 7 451 euro (192 110 Kč disponibilního příjmu) za rok. Jedná se o souhrnný údaj za všechny typy domácností. Taková částka v praxi odpovídá např.:

  • Jednotlivci s měsíčním disponibilním příjmem 16 009 Kč (192 110 Kč: 12 měsíců).
  • Bezdětnému manželskému páru s měsíčním disponibilním příjmem 24 013 Kč ((192 110 Kč x 1,5) : 12 měsíců), každý z manželů má bezdětný příjem 12 007 Kč (24 013 Kč: 2).
  • Čtyřčlenné rodině (děti 8 let a 6 let), kde mají rodiče roční příjem 403 431 Kč (192 110 Kč x 2,1). Pro zjednodušení můžeme říci, že každý z manželů má měsíční disponibilní příjem 16 810 Kč (403 431 Kč: 12 měsíců: 2).
  • Pětičlenné rodině (děti 18 let, 16 let a 15 let), kde mají rodiče roční disponibilní příjem 576 330 Kč (192 110 Kč x 3). Zjednodušeně lze říci, že každý z manželů má měsíční disponibilní příjem 24 014 Kč (576 330 Kč: 12 měsíců: 2).

Nejbohatší jsou domácnosti v Lucembursku

Ekvivalentní medián disponibilního příjmu na osobu je z členských zemí EU nejvyšší s velkým náskokem v Lucembursku (32 538 € za rok). Následují severské země - Dánsko (26 394 € za rok), Švédsko (22 506 € za rok), Finsko (21 826 € za rok). Nejnižší ekvivalent disponibilního mediánu příjmu je v Rumunsku (2 116 € za rok), Bulharsku (2 901 € za rok), Litvě (4 005 € za rok).

Ekvivalent mediánu disponibilního příjmu je nižší než v Česku v devíti členských zemích EU (Rumunsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku), Polsku, Chorvatsku, Estonsku a Slovensku). Ve Španělsku, Řecku, Maltě či Portugalsku je ekvivalentní medián disponibilního příjmu vyšší než v Česku rok od roku méně, životní úroveň v Česku se zvyšuje.

Ekvivalentní disponibilního mediánu příjmu

Země

Medián příjmu

Země

Medián příjmu

Lucembursko

32 538 €

Slovinsko

11 999 €

Dánsko

26 394 €

Řecko

10 985 €

Švédsko

22 506 €

Malta

10 862 €

Finsko

21 826 €

Portugalsko

8 410 €

Rakousko

21 319 €

Česko

7 451 €

Nizozemí

20 310 €

Slovensko

6 306 €

Belgie

20 008 €

Estonsko

5 598 €

Francie

19 995 €

Chorvatsko

5 543 €

Irsko

19 726 €

Polsko

5 025 €

Německo

19 043 €

Maďarsko

4 535 €

Kypr

17 214 €

Lotyšsko

4 150 €

Velká Británie

17 138 €

Litva

4 005 €

Itálie

15 972 €

Bulharsko

2 901 €

Španělsko

12 514 €

Rumunsko

2 116 €

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistische Jahrbuch 2013,Kapitel Internationales

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ