Zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce v letech 2021 a 2022

17.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Dohoda o provedení práce je pro případ příležitostných zaměstnání asi nejoblíbenějším pracovně-právním vztahem. Nižší zdanění a jednodušší administrativa jsou hlavními pozitivy tohoto smluvního vztahu.

Dohoda o provedení práce musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být dle § 75 zákoníku práce větší než 300 hodin v kalendářním roce pro 1 zaměstnavatele.

Pro odvod sociálního a zdravotního pojištění platí v případě DPP jednoduché pravidlo, do výdělku 10 000 Kč za měsíc neodvádí odvody zaměstnanec ani zaměstnavatel. Pro výpočet daně z příjmu je důležitý především fakt, jestli zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a zda uplatňuje právě u tohoto zaměstnavatele základní daňovou slevu na poplatníka.

Podívejte se na praktické výpočty, jak se přesně počítá daň a odvody a jaká bude čistá mzda při výdělku na dohodu o provedení práce.


Dohoda o provedení práce a vše, co potřebujete vědět:


Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel, pokud výdělek u dohod o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč (tzn. při hrubé mzdě 10 001 Kč měsíčně se již sociální i zdravotní pojištění platí).

V případě, že je měsíční příjem do 10 000 Kč včetně, nebude uvedený pojištěnec pro účely zdravotního pojištění považován za zaměstnance. Jestliže nezačal vykonávat ještě jiné zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, případně za něj není plátcem pojistného ani stát, je povinen hradit pojistné na zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pro rok 2021 je zdravotní pojištění pro OBZP stanoveno na  2 052 Kč.

Zdanění příjmu u dohod o provedení práce

U zdaňování dohody o provedení práce hraje důležitou roli výše měsíční odměny a fakt, zda poplatník podepsal u daného zaměstnavatele prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Důležitá je především hranice 10 000 korun výdělku měsíčně, která určuje, kolik peněz vám stát strhne v rámci daní, zdravotního i sociálního pojištění. Platba zdravotního pojištění dále závisí také na tom, zde nejste náhodou osobou, za kterou platí povinné zdravotní pojištění stát. Podívejme se na jednotlivé varianty zdanění DPP.

Dohoda o provedení práce

(foto: Shutterstock)

 

DPP a příjem 10 000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení k dani

Pokud činí odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč měsíčně včetně a poplatník nepodepsal prohlášení k dani, zdaňuje se taková dohoda 15% daní. Zaměstnavatel rovnou srazí z příjmu daň, a tím je pro poplatníka daňová otázka vyřešena. Příjem se již nemusí uvádět v daňovém přiznání. Poplatník si v tomto případě nemůže uplatnit žádnou slevu na dani, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. V případě odměny do 10 000 Kč včetně není nutno řešit ani odvod sociálního a zdravotního pojištění. Hrubá mzda se tak rovná základu daně.

TIP: Pokud je to pro vás výhodné, je možné získat sraženou 15% daň zpět (a to i v případě, pokud jste nepodepsali prohlášení, pokud podáte daňové přiznání, vždy můžete uplatnit příslušné slevy na dani), nebo můžete využít možnost příjem u DPP do 10 000 Kč měsíčně již nikde neuvádět (nemusíte tedy podávat daňové přiznání), ušetříte si tak papírování, ale zaplacenou daň zpátky nezískáte.


DPP a příjem do 10 000 Kč měsíčně s podpisem prohlášení

Při výši odměny do 10 000 Kč včetně spolu s podepsaným prohlášením k dani je odváděna daň zálohová. Podepsaným prohlášením k dani si může poplatník uplatnit slevy na dani (základní slevu na poplatníka, na studenta atd.) a případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. Prohlášení k dani lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Sociální a zdravotní pojištění se v tomto případě neodvádí. Základ daně tj. hrubá mzda se zaokrouhluje se na celá sta Kč nahoru a z této částky je následně vypočtena daň.


DPP a příjem nad 10 000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení

Při výši odměny nad 10 000 Kč se dohoda o provedení práce zdaňuje 15% zálohovou daní. Poplatník si nemůže uplatnit žádnou slevu, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. V tomto případě se ale již odvádí sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec hradí 11 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel 33,7 % z hrubé mzdy. Základ daně je ve výši hrubé mzdy zaokrouhlené se na celá sta Kč nahoru.

V takovém případě ale vždy můžete při podání daňového přiznání uplatit slevy na poplatníka za příslušné daňové období. Podle získaných příjmů za celý rok můžete mít nárok na daňovou vratku. Daňové přiznání musíte podat, pokud pracujete během roku současně pro více zaměstnavatelů.


DPP a příjem nad 10 000 Kč měsíčně s podepsaným prohlášením

V tomto případě se zdaňuje stejně jako v případě odměny nad 10 000 Kč s nepodepsaným prohlášením, jen s tím rozdílem, že poplatník může uplatnit slevy či zvýhodnění na děti. Pokud pracujete během roku pro více zaměstnavatelů, tak musíte vždy podat daňové přiznání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro odvody a zdanění dohody o provedení práce je důležitý limit 10 000 Kč měsíčně. Jak u odvodů sociálního a zdravotního pojištění, tak u zdanění rozhoduje překročení hranice 10 000 Kč měsíčně a také podepsané prohlášení k dani.


Zdanění DPP v roce 2020

Pro zjednodušení výpočtu je v příkladech počítáno jen se základní daňovou slevou na poplatníka.

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1 070 Kč 1 070 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1 500 Kč 1 500 Kč 2 010 Kč 2 010 Kč
Sleva na dani 0 2 070 Kč 0 2 070 Kč
Daň po slevě 1 500 Kč 0 2 010 Kč 0
Čistá mzda 8 500 Kč 10 000 Kč 6 270 Kč 8 280 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 1 971 Kč 1 971 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 6 529 Kč 8 029 Kč 6 270 Kč 8 280 Kč

Zdanění DPP v roce 2021

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1 151 Kč 1 151 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1 500 Kč 1 500 Kč 1 515 Kč 1 515 Kč
Sleva na dani 0 2 320 Kč 0 2 320 Kč
Daň po slevě 1 500 Kč 0 1 515 Kč 0
Čistá mzda 8 500 Kč 10 000 Kč 6 684 Kč 8 199 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 2 052 Kč 2 052 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 6 448 Kč 7 948 Kč 6 684 Kč 8 199 Kč

Víceméně platí, že pracovat na dohodu o provedení práce do výdělku 10 tisíc se vyplatí pouze v případě, že máte vyřešené zdravotní pojištění. Tedy pokud jste státním pojištěncem (jste ve starobním důchodu, na mateřské, rodičovské nebo studujete), nebo pokud máte ještě další pracovní poměr, ze kterého je vám placeno zdravotní pojištění.

Při výdělku nad 10 tisíc je pak nutné pamatovat na fakt, že se vám bude krátit o zdravotní pojištění, a to alespoň v minimální výši (v roce 2022 ve výši 2 187 Kč, v roce 2021 2 052 Kč, v roce 2020 1 971 Kč).

Minimální částka zdravotního pojištění je odvozena od minimální mzdy (13,5 % z 15 200 Kč pro rok 2021, respektive 13,5 % z 14 600 Kč pro rok 2020).

Jaké bude zdanění DPP v roce 2022?

V roce 2022 dochází k růstu odvodů zdravotního pojištění na 2 187 Kč měsíčně, což ovlivní nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance.

Dále poroste sleva na dani na poplatníka, a to na 2 570 Kč měsíčně, což znamená, že zaměstnanci, jejichž hrubá mzda nepřesahuje 17 100 Kč budou mít nulovou daň.

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1 286 Kč 1 286 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1 500 Kč 1 500 Kč 1 515 Kč 1 515 Kč
Sleva na dani 0 2 570 Kč 0 2 570 Kč
Daň po slevě 1 500 Kč 0 1 515 Kč 0
Čistá mzda 8 500 Kč 10 000 Kč 6 549 Kč 8 064 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 2 187 Kč 2 187 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 6 313 Kč 7 813 Kč 6 549 Kč 8 064 Kč

Z tabulky je patrné, že lidé pracující na dohodu s odměnou kolem 10 000 Kč si v roce 2022 pohorší.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 359 krát

Články ze sekce: DANĚ