Daně: V jednoduchosti je krása

13.12.2013 | , Finance.cz
DANĚ


České daně jsou 122. nejsložitější na světě, jak vyplývá ze studie Světové banky a PwC "Paying Taxes 2014". Přitom stejně jako v ostatních činnostech platí, že v jednoduchosti je krása, kde jsou jednoduché daně, tam se daří byznysu, na čemž samozřejmě profitují i občané.

Pro velké společnosti i drobné firmy je přínosné, když je daňová agenda jednoznačná, plnění daňových povinností jim zabere co nejméně času, který mohou věnovat rozvoji podnikatelské činnosti. Jednoduché daně usnadňují plánování a organizování.

Dle zprávy Světové banky a PwC "Paying Taxes 2014" jsou daně v Česku 122. nejsložitější ze 189 hodnocených zemí světa. Nejhorší hodnocení má Česko především časové náročnosti zaměstnavatelů spojené s placením všech daní, povinných odvodů a příspěvků.

Pořadí hodnocených zemí světa ovlivňuje několik kritérií, především celkové daňové zatížení, doba potřebná k vyplnění všech daňových tiskopisů nebo celkový počet daňových plateb.

Ropné bohatství = minimální daně

Nejjednodušší daně jsou v zemích bohatých na nerostné suroviny, kde státní příjmy plynou především z těžby ropy, a proto se v těchto zemích vybírá méně daní, což celý daňový systém pochopitelně zjednodušuje. Na předních místech tak najdeme především na ropu bohaté země.

Jedenáctku zemí s nejjednoduššími daněmi tvoří: Spojené Arabské Emiráty, Katar, Saudská Arábie, Hongkong, Bahrajn, Singapur, Irsko, Kanada, Omán, Kiribati a Kuvajt.

Ze zemí OECD hrají prim Irsko a Kanada

Z vyspělých členských zemí OECD má nejlepší hodnocení Irsko (6. místo), Kanada (8. místo). Celkové zdanění Irska i Kanady je v rámci zemí OECD podprůměrné a pohybuje se okolo 30 % k HDP, v západní Evropě je to přes 40 % k HDP. Daně jsou v Kanadě rozděleny na federální, provinční a municipální. Celkové zdanění v jednotlivých provinciích se tedy liší. Celkové zdanění práce, rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet, u průměrné mzdy v Kanadě dosahuje 30,8 %, v Česku je to 41,9 %. V Kanadě se DPH vybírá na federální a místní úrovni. Federální sazba daně činí 5 %, provinční prodejní daň se pohybuje od 0 % po 10 %. Souhrnná daň z prodeje se tedy v jednotlivých kanadských provinciích pohybuje od 5 % (Alberta) do 13 % (Ostrov prince Edwarda). Kanada nabízí skvělé podmínky pro byznys i každodenní život. Kanadu najdeme ve všech renomovaných žebříčcích hodnotících životní úroveň občanů v první desítce, neboť Kanada dokázala skloubit výborné podmínky pro byznys i rodinný život.

Česko až 122. místo

Nepříznivé hodnocení má Česko především ve velké časové a byrokratické zátěži spojené s placením všech daní a povinných odvodů a příspěvků pro firmy. Počet formulářů, které musí každý měsíc společnosti vyplňovat, je značný.

Např. v Česku v současnosti působí 7 zdravotních pojišťoven (v minulosti to bylo dokonce i 11). V posledních letech však došlo k několika sloučením. Přitom zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni každý měsíc posílat všem zdravotním pojišťovnám, kde jsou pojištěni jejich zaměstnanci Přehled o platbě zdravotního pojištění. V daném formuláři je uveden celkový vyměřovací základ všech zaměstnanců dané zdravotní pojišťovny pracujících u zaměstnavatele a jejich počet. V praxi tak může zaměstnavatel posílat až sedm těchto tiskopisů.

Dánsko - vyšší daně, ale jednoduché

V hodnocení složitosti daňové soustavy si velmi dobře stojí i země Skandinávie (Dánsko 12. místo, Norsko 17. místo, Finsko 21. místo a Švédsko 41. místo), přestože daňové zatížení v těchto zemích je poměrně vysoké. Důvodem je jednoduchost a jednoznačnost. Daňové povinnosti zaberou firmám v zemích Skandinávie mnohem méně času než např. v Česku. Celý systém je vzájemně provázaný a řadu činností je možné vyřídit on-line.

Kde jsou nejjednodušší daně?

Pořadí

Země

Pořadí

Země

1

Spojené Arabské Emiráty

44

Austrálie

2

Katar

52

Francie

3

Saudská Arábie

53

Řecko

4

Hongkong

56

Rusko

5

Singapur

64

USA

6

Irsko

67

Španělsko

7

Bahrajn

81

Bulharsko

8

Kanada

89

Německo

9

Omán

102

Slovensko

10

Kiribati

118

Mexiko

11

Kuvajt

120

Čína

12

Dánsko

122

Česko

14

Velká Británie

138

Itálie

16

Švýcarsko

140

Japonsko

33

Kypr

189

Čad

Pramen: The Worldbank and PwC – Paying Taxes 2014

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ