Nejčastější chyby v daňových přiznáních

19.02.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Neuplatněné slevy na děti, špatně vypočítané odpisy a zbytečně vysoký základ daně. Nejčastější chyby v samostatně vyplněných daňových přiznáních stojí podnikatele tisíce korun, firmy za své daňové omyly zaplatí ještě mnohonásobně víc. Zpracování a podání daňového přiznání se v některých případech vyplatí přenechat odborníkům.

Cena zkušeného daňového poradce se pohybuje v jednotkách procent ušetřených nákladů, zahrnuje veškerou komunikaci s finančním úřadem a eliminuje odpovědnost poplatníka.

Daňové přiznání zvládne vyplnit každý, ale…

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob zvládne podle přiložených pokynů vyplnit většina podnikatelů, ovšem ne vždy ideálním způsobem,“ míní Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision. Podle jejích zkušeností existuje mnoho výhod, které laik opomíjí z nevědomosti. Jednou z nich je sleva na dítě.

Klient s paušálními výdaji ji neuplatní, ale pokud příjmy rozdělí na spolupracující osobu, manžela nebo manželku, ta už slevu uplatnit může. Málokdo ví, že se sleva vztahuje i na studenta, třebaže si sám vydělává a podává svoje daňové přiznání, podmínkou je pouze, aby žil s rodičem ve společné domácnosti.

Časté změny ve zdanění starobních důchodů

Velké zmatky na druhou stranu působí také časté změny ve zdanění starobních důchodů. „Povinnost zdanit starobní důchod, pokud měl důchodce další příjmy vyšší než 840 tisíc korun, platila jen při podání daňového přiznání za rok 2012. Pro rok 2013 se již nepoužije a starobní důchody, které nepřesáhnou 36násobek minimální mzdy, která činí pro rok 2013 částku 288 tisíc korun, jsou od daně z příjmů osvobozeny a do daňového přiznání se neuvádějí,“ upozornila Blanka Štarmanová.

S daňovým poradcem tříměsíční odklad

Pokud fyzická nebo právnická osoba osloví daňového poradce, získá nejenom garanci správnosti vyplnění a důsledné optimalizace daňového přiznání, ale také možnost posunout termín podání až do 1. července. „Tříměsíční odklad pravidelně využívají téměř všichni klienti daňových poradců. Řádný termín 1. dubna nemohou stihnout kvůli chybějícím podkladům například ze zahraničního obchodu nebo mají peníze na úhradu daně aktuálně v pohledávkách,“ popsala Blanka Štarmanová z TaxVision.

Kolik stojí daňový poradce?

Jednorázová poptávka po zpracování daňového přiznání u daňového poradce zahrnuje kompletní vyplnění všech náležitostí, uplatnění nárokovaných slev na dani, podání přiznání včetně všech příloh na příslušný finanční úřad, případně následnou komunikaci s úředníky. Všechna daňová přiznání jsou označena jménem a kontaktem na zpracovatele, pokud je tedy potřeba cokoli doplnit nebo objasnit, obrátí se finanční úřad na daňového poradce a nezatěžuje klienta. Paušální cena za zpracování přiznání k dani z příjmů včetně odkladu podání přiznání se v Praze a okolí pro fyzické osoby pohybuje od 3000 korun, pro právnické osoby od 5000 korun. Mimo Prahu je to i méně.

Také v případě, že si živnostník či firma vede vlastní účetnictví nebo daňovou evidenci, se vyplatí daňové přiznání konzultovat s odborníky. „Příklady, kdy poplatníci v přiznání opomínají odpočitatelné položky, se neustále opakují v podobných variacích. Například u právnické osoby s kompletním účetnictvím jsme při kontrole v rámci daňového přiznání zjistili, že je možné uplatnit daňově uznatelné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám a snížili jsme tím základ daně o více než 150 tisíc korun,“ popsala Blanka Štarmanová z TaxVision.

Odpovědnot za škodu daňových poradců

Daňoví poradci mají ze zákona odpovědnost za způsobenou škodu a povinnost být na takové riziko pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, ať už jde o opravu daňového přiznání nebo podání dodatečného přiznání, a vzniklou škodu uhradit. „Poplatník, který by si daňové přiznání zpracoval sám nebo neměl pojištěného daňového poradce, by musel škodu samozřejmě uhradit sám, přičemž její výše není omezena a ručí za ni celým svým majetkem. Od Nového roku platí také zvýšená odpovědnost jednatelů právnických osob, takže těm lze jednoznačně doporučit zpracování všech daňových přiznání od daňových poradců, čímž svoje ručení eliminují,“ zdůraznila Blanka Štarmanová.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ