Jak vysoké je zdanění u piva v EU?

26.03.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Pivo je v Česku velmi oblíbeným nápojem, konečnou cenu však značně ovlivňuje spotřební daň a DPH. Kolik zaplatíme při konzumaci každého piva na daních? Jak vysoké je zdanění u piva v porovnání (v korunách z každého půllitru) s ostatními zeměmi?

Nepřímé daně tvoří značnou část konečné ceny piva. Ve všech členských zemí EU podléhá pivo základní sazbě DPH. Rozdíly v míře zdanění u piva jsou mezi členskými zeměmi EU značné.

Spotřební daň u piva v Česku

Základní spotřební daň v Česku u piva činí i v letošním roce 32 Kč/hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny. Například u piva s obsahem extraktu původní mladiny 11 % činí spotřební daň u půllitru piva 1,76 Kč (32 Kč: 100 x 11: 2). Současně je spolu se spotřební daní započítat do celkového zdanění u piva DPH, například při ceně 34 Kč činí DPH 5,90 Kč (34 Kč: 121 x 21). V Česku, stejně jako ve většině členských zemí EU, jsou malé pivovary zvýhodněny. Spotřební daň je nižší. Za malé pivovary jsou v Česku povožovány pivovary s roční výrobou do 200 tisíc hektolitrů. Sazba daně je odstupňována dle výroby a pohybuje se od 16 Kč do 25,60 Kč.

Spotřební daň u půllitru piva v Česku v roce 2014

Hmotnostní procento

extraktu původní mladiny

Spotřební daň

12 %

1,92 Kč

11 %

1,76 Kč

10 %

1,60 Kč

9 %

1,44 Kč

8 %

1,28 Kč

EU: Na čem závisí výše spotřební daně u piva?

Výpočet spotřební daně se v jednotlivých zemích EU liší. V některých zemích se výše spotřební daně odvíjí od hmotnostního procenta extraktu původní mladiny jako v Česku (např. Německu, Rakousku, Belgii, Lucembursku, Itálii, Řecku, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku). V některých zemích je stanovena pevná sazba spotřební daně pro jednotlivé typy piva (např. Nizozemí, Portugalsko nebo Španělsko).

Spotřební daň v Nizozemí

Hmotnostní procento

extraktu původní mladiny

Spotřební daň na hektolitr

Méně než 7

7,59 €

7 -11

28,49 €

11 - 15

37,96 €

Více než 15

47,48 €

 

V ostatních zemích závisí výše spotřební daně na obsahu alkoholu, přičemž existuje dvojí postup, v některých zemích se spotřební daň násobí počtem obsahem alkoholu (např. 4,8 %) nebo jsou stanovena pásmo dle obsahu alkoholu. Od obsahu alkoholu se odvíjí spotřební daň v Chorvatsku, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Slovinsku, Slovensku, Švédsku, Velké Británii.

Nejvyšší spotřební daň je ve Finsku a Velké Británii

Spotřební daň se v jednotlivých zemích liší dle piva (obsahu alkoholu nebo extraktu původní mladiny) nebo velikosti pivovaru (pro menší pivovary jsou v některých zemích zavedeny nižší sazby daně). Abychom mohli výši spotřební daně mezi jednotlivými zeměmi snadno porovnat, tak je spotřební daň v přiložené tabulce přepočítána na půllitr piva na české koruny. Spotřební daň je porovnána u piva s obsahem 12% obsahem extraktu hmotnostní mladiny nebo u piva s obsahem 4,8 % alkoholu. V Česku činí spotřební daň u tohoto piva 1,92 Kč (32 Kč: 100 x 12: 2).

Z členských zemí EU je nejvyšší spotřební daň u piva s 12% obsahem extraktu hmotnostní mladiny ve Finsku (21,00 Kč), Velké Británii (15,06 Kč), Irsku (14,80 Kč), Švédsku (13,22 Kč).

Nejnižší spotřební daň je stejného druhu piva je v Bulharsku (1,26 Kč), Německu (1,29 Kč), Lucembursku (1,30 Kč), Španělsku (1,36 Kč), Rumunsku (1,42 Kč), Litvě (1,62 Kč), Francii (1,81 Kč) a Česku (1,92 Kč).

Spotřební daň u piva v zemích EU (rok 2014, pivo s 12% obsahem extraktu hmotnostní mladiny)

Země

Spotřební daň na půllitr piva

(v Kč)

DPH

(v %)

Finsko

21,00 Kč

24

Velká Británie

15,06 Kč

20

Irsko

14,80 Kč

23

Švédsko

13,22 Kč

25

Slovinsko

7,22 Kč

22

Nizozemí

5,19 Kč

21

Dánsko

4,93 Kč

25

Itálie

4,43 Kč

22

Řecko

4,27 Kč

23

Estonsko

3,74 Kč

20

Chorvatsko

3,43 Kč

25

Maďarsko

3,40 Kč

27

Rakousko

3,28 Kč

20

Polsko

3,03 Kč

23

Malta

2,84 Kč

18

Belgie

2,81 Kč

21

Portugalsko

2,58 Kč

23

Slovensko

2,36 Kč

20

Lotyšsko

2,03 Kč

21

Česko

1,92 Kč

21

Francie

1,81 Kč

19,6

Litva

1,62 Kč

21

Rumunsko

1,42 Kč

24

Španělsko

1,36 Kč

21

Lucembursko

1,30 Kč

15

Německo

1,29 Kč

19

Bulharsko

1,26 Kč

20

Prameny: Eurostat Excise Duty Tables, Part I Alcoholic Beverages, January 2014

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU